Takaisin Tulosta

Yskänlääkkeet lasten yskän hoidossa

Vältä viisaasti
Raija Sipilä, Matti Korppi ja Jorma Komulainen
10.12.2018

Älä hoida alle 2-vuotiaan lapsen akuuttia yskää yskänlääkkeillä, koska ne voivat aiheuttaa vakaviakin haittatapahtumia.

Älä hoida alle 12-vuotiaan lapsen akuuttia yskää kodeiinia sisältävillä yskänlääkkeillä, koska ne voivat aiheuttaa vakaviakin haittatapahtumia.

Vältä myös 2–17-vuotiaan lapsen yskän hoitamista yskänlääkkeillä, koska niiden tehosta ei ole näyttöä.

Tutkimuksissa ei ole havaittu eroa yskänlääke- ja lumeryhmien välillä, kun mittarina on käytetty yskän taajuutta. Useiden pienten tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia.

Yskänlääkkeet voivat aiheuttaa vakaviakin haittatapahtumia. Yhdysvalloissa valvova viranomainen (FDA) suosittelee, ettei alle 2-vuotiaiden lasten hoidossa käytetä lainkaan yskänlääkkeitä niihin liittyneiden vakavien haittavaikutusten vuoksi ja ettei alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa käytetä kodeiinia sisältäviä yskänlääkkeitä, koska niiden haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Niihin liittyy väärinkäytön ja yliannostuksen sekä vakavien haittatapahtumien (kuolema, hengitysvaikeus) riski. EMA:n PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) suosituksen mukaan kodeiinia sisältävät yskänlääkkeet ovat kontraindisoituja alle 12-vuotiaille lapsille ja niitä tulee välttää alle 18-vuotiailla vakavien haittatapahtumien vuoksi.

 

Lähteet: Alahengitystieinfektiot (lapset) Käypä hoito -suositus «Alahengitystieinfektiot (lapset)»1
Itselääkitys Käypä hoito -suositus «Itselääkitys»2
FDA Drug Safety Communication «https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm590435.htm»1
EMA:n PRAC-suositus «https://www.ema.europa.eu/documents/press-release/prac-recommends-restrictions-use-codeine-cough-cold-children_en.pdf»2
Näytönastekatsaukset: Lasten yskänlääkkeet eivät helpota oireita lasten akuutissa yskässä, ja ne saattavat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia «Lasten yskänlääkkeet eivät helpota oireita lasten akuutissa yskässä ja saattavat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.»A
Itsehoitoyskänlääkkeillä ei näytä olevan vaikutusta lasten yskäoireisiin. Tutkimusten mukaan ainakin dekstrometorfaanin, kodeiinin ja asetyylikysteiinin haitat ovat suurempia kuin hyödyt «Itsehoitoyskänlääkkeillä ei näytä olevan vaikutusta lasten yskäoireisiin, ja tutkimusten mukaan ainakin dekstrometorfaanin, kodeiinin ja asetyylikysteiinin haitat ovat suurempia kuin hyödyt.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Asenteet: halu kokeilla lääkettä oireiden lievitykseen.
Lapsen yskällä on vaikutusta mm. lapsen uneen ja vanhempien unen laatuun.