Takaisin

Keuhkojen sivukuvan merkitys lapsen keuhkokuumeen diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Raija Seuri ja Matti Korppi
12.6.2014

Näytön aste: A

Keuhkojen sivukuvan ottaminen ei lisää keuhkokuvan sensitiivisyyttä tai spesifisyyttä pelkkään etukuvaan verrattuna lasten keuhkokuumeen diagnostiikassa.

Amerikkalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Rigsby CK, Strife JL, Johnson ND ym. Is the fronta...»1 kolme radiologia tulkitsi toisistaan riippumatta 1 268 keuhkokuvaa, jotka oli otettu sairaalan päivystykseen alahengitystieinfektion takia lähetetyiltä lapsilta. Radiologit lausuivat ensin pelkän etukuvan ja sen jälkeen etukuvan ja sivukuvan samanaikaisesti. Keuhkokuume määritettiin paikalliseksi varjostumaksi, joka sai olla joko tiivis tai juosteinen. Keuhkokuumeeksi hyväksyttiin tiivis varjostuma, atelektaattinen varjostuma, siluettilöydös ja juostetiivistymä. Oikeaksi löydökseksi valittiin arvio, joka oli 2/3 radiologian lausunnossa. Etukuvaa verrattiin etukuvasta ja sivukuvasta saatuun yhdistettyyn arvioon. Keuhkokuume löytyi 19 %:ssa keuhkokuvista. Etukuvan sensitiivisyys oli 85 % ja spesifisyys 98 %. Tiiviin varjostuman osalta sekä sensitiivisyys että spesifisyys olivat 100 %. Sen sijaan juosteisista varjostumista 15 % voitiin diagnosoida vain sivukuvan perusteella. Lasten ikää ei otettu huomioon analyyseissä.

Johtopäätöksissä todetaan, että etukuva yksin riittää tiiviin keuhkokuumeeseen sopivan varjostuman diagnostiikassa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaiseen prospektiiviseen satunnaistettuun tutkimukseen «Lynch T, Gouin S, Larson C ym. Does the lateral ch...»2 otettiin 570 lapsen keuhkokuvat, jotka oli otettu keuhkokuumeen toteamiseksi sairaalan päivystykseen saapuneilta lapsilta. Päivystävien lääkäreiden ryhmä arvioi pelkän etukuvan 303 lapselta ja sekä etu- että sivukuvan 267 lapselta. Kultaiseksi standardiksi valittiin radiologien yhteinen tulkinta. Sensitiivisyys oli 91 % (etukuva) ja 87 % (etukuva + sivukuva) ja spesifisyys 58 % (etukuva) ja 57 % (etukuva + sivukuva). Lasten ikää ei otettu huomioon analyysissä. Keuhkokuumeen kriteerejä ei määritetty. Tutkimuksen asetelma on vaikeasti tulkittava.

Johtopäätöksenä todetaan, että sivukuvan ottaminen ei lisää päivystävän lääkärin tulkinnan sensitiivisyyttä eikä spesifisyyttä etukuvaan verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kummassakin tutkimuksessa «Rigsby CK, Strife JL, Johnson ND ym. Is the fronta...»1, «Lynch T, Gouin S, Larson C ym. Does the lateral ch...»2 verrattiin pelkkää etukuvaa tilanteeseen, jossa oli otettu sekä etu- että sivukuva. Sivukuvan ottaminen pelkkään etukuvaan verrattuna ei lisännyt keuhkokuvan sensitiivisyyttä eikä spesifisyyttä. Suomalaisen kokemuksen mukaan vain 1–2 % keuhkokuumeista voidaan todeta ainoastaan sivukuvasta «Kiekara O, Korppi M, Tanska S ym. Radiological dia...»3.

Kirjallisuutta

  1. Rigsby CK, Strife JL, Johnson ND ym. Is the frontal radiograph alone sufficient to evaluate for pneumonia in children? Pediatr Radiol 2004;34:379-83 «PMID: 14740202»PubMed
  2. Lynch T, Gouin S, Larson C ym. Does the lateral chest radiograph help pediatric emergency physicians diagnose pneumonia? A randomized clinical trial. Acad Emerg Med 2004;11:625-9 «PMID: 15175199»PubMed
  3. Kiekara O, Korppi M, Tanska S ym. Radiological diagnosis of pneumonia in children. Ann Med 1996;28:69-72 «PMID: 8932509»PubMed