Takaisin Tulosta

Pneumokokin penisilliiniresistenssitilanne

Lisätietoa aiheesta
Janne Aittoniemi
12.6.2014

Penisilliinille resistenttien pneumokokkikantojen osuus on pysynyt pienenä Suomessa

Suomalaisen Mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä FiRe (Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance) perustettiin 1990-luvulla keräämään tilastotietoa (Finres) kliinisesti tärkeiden mikrobien mikrobilääkeresistenssistä. Tiedonkeruussa ovat alusta asti olleet mukana kaikki maamme kliinisen mikrobiologian laboratoriot, jotka tekevät bakteerien mikrobilääkeherkkyysmäärityksiä. Vuosina (1988–) 1997–2010 Finres-tietokantaan on kerätty vuosittain noin 5 000 pneumokokkikannan herkkyystiedot (penisilliini, erytromysiini, klindamysiini, tetrasykliini ja sulfatrimetopriimi) «Gunell M, Hakanen A, Aittoniemi J ym. Mikrobilääke...»1, (Internet «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-359-8»1).

Tietokannassa on raportoitu erikseen penisilliinille korkeasti resistenttien (pen-R) pneumokokkien osuus ja kaikkien herkkyydeltään alentuneiden (pen-I/R) osuus. Suomalainen Finres-tietokanta yhdistetään vuosittain EU:ssa ECDC:n (European Centre for Disease Control and Prevention) ylläpitämään yleiseurooppalaiseen Ears-Net-tietokantaan, mistä saadaan EU:n laajuinen näkemys pneumokokin herkkyystilanteesta «European Centre for Disease Prevention and Control...»2, (Internet «http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx»2).

Finres-tilastotiedon keräämisen alkuaikoina pneumokokin resistenssi tutkituille mikrobilääkkeille oli käytännössä olematonta, mutta sen jälkeen resistenssi on kehittynyt eksponentiaalisesti. Vuonna 2010 jo lähes 20 % kaikista pneumokokkieristyksistä oli penisilliiniherkkyydeltään alentuneita, mutta pen R -pneumokokkien osuus on pysytellyt 3 %:ssa (veri- ja likvor-löydöksissä < 2 %). Alle 5-vuotiaiden lasten märkänäytteissä pneumokokkikantojen penisilliiniherkkyys oli alentunut 22 %:ssa vuonna 2010 ja pen R -kantoja oli noin 4 %. Kolmannen polven kefalosporiineilla herkkyystilanne on pysynyt Suomessa hyvänä, ja HUSLAB:n Uudenmaan sairaanhoitopiiristä julkaisemissa tilastoissa keftriaksoniherkkyys oli alentunut 1,4 %:lla (kaikki kannat, n = 704), ja täysin resistenttejä kantoja oli 0,1 %. Veriviljelylöydöksissä ei ollut yhtään keftriaksoniherkkyydeltään alentunutta kantaa (n = 204) «HUS, HUSLAB. Bakteerilöydösten mikrobilääkeherkkyy...»3, (Internet «http://www.hus.fi/ammattilaiselle/huslab-ammattilaisille/tilastot/Sivut/Bakteerilöydösten-mikrobilääkeherkkyystilastoja-%28Helsinki-ja-Uusimaa%29.aspx»3).

Penisilliinille korkeasti resistenttien pneumokokkikantojen osuus on pysynyt siis pienenä, minkä vuoksi penisilliiniä ja sen johdannaisia voidaan yhä käyttää pneumokokki-infektioiden empiirisessä hoidossa, kunhan annokseen, annostelutapaan ja annostiheyteen kiinnitetään huomiota.

Pneumokokin penisilliiniresistenssi vaihtelee näytetyypin, maantieteellisen alueen, kantojen ja serotyyppien mukaan. 10-valenttinen pneumokokkikonjugaattirokote otettiin yleiseen rokotusohjelmaan Suomessa syksyllä 2010. Konjugaattirokotteen tiedetään vähentävän vaikeiden pneumokokki-infektioiden esiintyvyyttä. Viime aikoina 10-valenttisen rokotteen on todettu vähentäneen myös pneumokokin penisilliiniresistettien kantojen esiintyvyyttä Suomessa «Korppi M, Karppa H, Vuento R. Universal pneumococc...»4 ja muualla maailmassa «Hampton LM, Farley MM, Schaffner W ym. Prevention ...»5. Toistaiseksi julkaisemattomien Finres-tilastotietojen perusteella penisilliiniherkkyydeltään alentuneiden kantojen osuus < 5-vuotiailla lapsilla (muut kuin veriviljelyt) näyttäisi laskeneen Suomessa vuoden 2010 21 %:sta (385/1 850) vuonna 2012 16 %:iin (234/1 448) (lähde: suullinen tiedonanto Finres/Antti Nissinen). Vaikutuksen pysyvyys jää nähtäväksi. Pneumokokin penisilliiniherkkyystilannetta on jatkossakin syytä seurata tarkasti.

Kommentti

Penisilliinille korkeasti resistenttien pneumokokkikantojen osuus on pysynyt pienenä Suomessa. Penisilliiniä ja sen johdannaisia voidaan yhä käyttää pneumokokki-infektioiden empiirisessä hoidossa, kunhan annokseen, annostelutapaan ja annostiheyteen kiinnitetään huomiota. Suomessa vuonna 2010 yleiseen rokotusohjemaan otettu pneumokokkikonjugaattirokote saattaa vaikuttaa pneumokokin penisilliiniherkkyystilanteeseen, ja asiaa on jatkossa syytä seurata.

Kirjallisuutta

  1. Gunell M, Hakanen A, Aittoniemi J ym. Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Finres 1997–2010. THL:n raportti 67/2012. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-359-8
  2. European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance interactive database (EARS-Net). http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx
  3. HUS, HUSLAB. Bakteerilöydösten mikrobilääkeherkkyystilastoja (Helsinki ja Uusimaa). http://www.hus.fi/ammattilaiselle/huslab-ammattilaisille/tilastot/Sivut/Bakteerilöydösten-mikrobilääkeherkkyystilastoja-%28Helsinki-ja-Uusimaa%29.aspx
  4. Korppi M, Karppa H, Vuento R. Universal pneumococcal vaccination of <2-year-olds decreased pneumococcal bacteremia and antibiotic resistance in <5-year-olds. Acta Paediatr 2013;102:e239-40 «PMID: 23586617»PubMed
  5. Hampton LM, Farley MM, Schaffner W ym. Prevention of antibiotic-nonsusceptible Streptococcus pneumoniae with conjugate vaccines. J Infect Dis 2012;205:401-11 «PMID: 22158567»PubMed