Takaisin

Neuraminidaasin estäjien teho lasten influenssan preventiossa

Näytönastekatsaukset
Ville Peltola
12.6.2014

Näytön aste: A

Neuraminidaasin estäjät estävät influenssan tarttumista perheen lapsiin yhden perheenjäsenen sairastuttua.

Cochrane-katsauksessa «Wang K, Shun-Shin M, Gill P ym. Neuraminidase inhi...»1, «»1 vuodelta 2012 arvioitiin neuraminidaasin estäjien tehoa lasten sekundaaristen influenssatapausten estossa perheasetelmassa. Katsaukseen otettiin kolme tutkimusta, joista kahdessa käytettiin inhaloitavaa tsanamiviiria yli 5-vuotiailla ja yhdessä oraalista oseltamiviiria yli 1-vuotiailla. Perhekontaktien hoito aloitettiin 36–48 tunnin kuluessa indeksitapauksen oireiden alkamisesta, ja hoitoa käytettiin 10 vuorokauden ajan.

Tsanamiviiritutkimukset olivat lumekontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia ja oseltamiviiritutkimus oli avoin. Kahdessa tutkimuksessa myös indeksitapaus hoidettiin neuraminidaasin estäjällä. Tsanamiviiritutkimuksissa oli 5 vuotta täyttäneitä lapsikontakteja yhteensä 648. Lumeryhmässä sairastui varmistettuun influenssaan 35 ja tsanamiviiriryhmässä 10 lasta (suhteellinen riski 0,31; 95 % luottamusväli 0,16–0,62; p = 0,001). Oseltamiviiria estolääkkeenä käyttäneistä 104 lapsesta sairastui influenssaan 7 (7 %) ja vertailuryhmän 111 lapsesta sairastui 21 (19 %; p = 0,02).

Kun tsanamiviiri- ja oseltamiviiritutkimusten aineistot yhdistettiin, vähensi neuraminidaasin estäjän käyttö lasten riskiä sairastua influenssaan perhealtistuksen jälkeen 8 % (95 % luottamusväli 5–12 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Neuraminidaasin estäjillä voidaan vähentää influenssan tarttumista altistustilanteen jälkeen. Perheen yhden jäsenen sairastuttua voidaan muiden perheen lasten profylaktisella hoidolla kuitenkin estää sairastumisia melko vähän. Tähän ovat syynä influenssan suhteellisen vähäinen tarttuvuus perheenjäsenten välillä tai perheen ulkopuolelta sekä ennen tai jälkeen perhealtistusta saadut tartunnat.

Kirjallisuutta

  1. Wang K, Shun-Shin M, Gill P ym. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in children. Cochrane Database Syst Rev 2012;(1):CD002744 «PMID: 22258949»PubMed