Takaisin Tulosta

Milloin keuhkokuva on tarpeen kontrolloida?

Lisätietoa aiheesta
Raija Seuri ja Matti Korppi
12.6.2014

Lasten keuhkokuumeen diagnoosi on perinteisesti perustunut keuhkokuvaan. Nykyisissä kansainvälisissä hoitosuosituksissa lähdetään siitä, että lasten keuhkokuume voidaan pääsääntöisesti diagnosoida ilman keuhkokuvaa, ja mikäli toipuminen alkaa hyvin 48 tunnin kuluessa antibiootin aloittamisesta, keuhkokuvaa ei tarvitse ottaa «Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic So...»1, «Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The managemen...»2.

Sekä BTS:n (British Thoracic Society) «Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic So...»1 että IDSA:n (Infectious Disease Society of America) «Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The managemen...»2 ohjeet suosittelevat keuhkokuvan ottamista tai uusimista, mikäli lapsen paraneminen ei ala 2–3 vuorokauden sisällä hoidon alusta. Kontrollikuvaan pitäisi kutsua myöhemmin lapset, joilla alkuvaiheen kuvassa epäillään rakenteellisen poikkeavuuden, kasvaimen tai vierasesineen aiheuttamaa atelektaasia tai jos keuhkokuume on uusinut samassa lohkossa.

Keuhkokuvassa olevan löydöksen perusteella kontrollikuva on aiheellinen seuraavissa tapauksissa:

  • pyörökeuhkokuume, ainakin jos se sijaitsee lähellä mediastinumia
  • paraspinaalinen muutos (tuumorin mahdollisuus)
  • laaja atelektaasi
  • kalkkeutuneet tai poikkeuksellisen isot imusolmukkeet (tuberkuloosin tai tuumorin mahdollisuus)
  • runsas pleuranesteen määrä
  • toistuva keuhkokuume (etenkin, jos samassa lohkossa)

IDSA:n suositus

Repeated chest radiographs should be obtained in children who fail to demonstrate clinical improvement and in those who have progressive symptoms or clinical deterioration within 48–72 hours after initiation of antibiotic therapy. Follow-up chest radiographs should be obtained in patients with complicated pneumonia with worsening respiratory distress or clinical instability, or in those with persistent fever that is not responding to therapy over 48-72 hours. Repeated chest radiographs 4–6 weeks after the diagnosis of CAP should be obtained in patients with recurrent pneumonia involving the same lobe and in patients with lobar collapse at initial chest radiography with suspicion of an anatomic anomaly, chest mass, or foreign body aspiration.

Kirjallisuutta

  1. Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011;66(Suppl 2):ii1-23 «PMID: 21903691»PubMed
  2. Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011;53:e25-76 «PMID: 21880587»PubMed