Takaisin Tulosta

Rokottamattomien imeväisten hinkuyskä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Alahengitystieinfektiot (lapset)
12.6.2014

Rokottamattomien imeväisten hinkuyskätapaukset Suomessa vuosina 2007–2013. Luvut perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin tietoihin. Kaikki tapaukset ovat mikrobiologisesti varmistettuja. Luvut vaihtelevat paljon eri vuosien välillä. Keskimäärin 18,0 alle puolivuotiasta rokottamatonta suomalaislasta sairastaa hinkuyskän vuosittain.

Ks. taulukko «Alle 6 kuukauden ikäisten lasten hinkuyskätapaukset Suomessa vuosina 2007–20131). ...»1. Lähde «THL:n Tartuntatautirekisteri, http://www.thl.fi/fi...»1.

Taulukko 1. Alle 6 kuukauden ikäisten lasten hinkuyskätapaukset Suomessa vuosina 2007–20131).
Vuosi Ikäryhmä < 3 kuukautta Ikäryhmä 3–5 kuukautta
1) 5.12.2013 asti
Rokottamattomat Rokottamattomat Vähintään yhden rokotuksen saaneet
2007 15 2 9
2008 19 1 1
2009 6 3 2
2010 9 2 3
2011 35 3 11
2012 24 4 7
20131) 3 0 1
Keskimäärin/vuosi 15,9 2,1 4,9

Kirjallisuutta

  1. THL:n Tartuntatautirekisteri, http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/tartuntatautirekisteri «http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/tartuntatautirekisteri»1