Takaisin

Neuraminidaasin estäjien teho lasten influenssan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ville Peltola
12.6.2014

Näytön aste: B

Neuraminidaasin estäjät ilmeisesti lyhentävät lasten influenssan oireiden kestoa, jos lääkehoito aloitetaan 48 tunnin kuluessa oireiden alusta.

Pohjoisamerikkalaiseen oseltamiviiritutkimukseen «Whitley RJ, Hayden FG, Reisinger KS ym. Oral oselt...»1 otettiin 1–12 vuoden ikäisiä lapsia, joilla oli influenssan kaltainen tauti ja joiden oireet olivat kestäneet korkeintaan 48 tuntia. Tutkittavien kokonaismäärä oli 695. Oseltamiviirin teho arvioitiin 452 lapsella, joilla todettiin influenssavirusinfektio.

Oseltamiviiri lyhensi oireiden kestoa 26 % (oireiden keston mediaani 101 tuntia, 95 % luottamusväli 89–118 tuntia vs 137 tuntia, 125–150 tuntia, p < 0,0001). Kuumeen kesto lyheni 36 % (p < 0,0001). Välikorvatulehdus kehittyi hoidon aikana 26 lapselle 217:stä oseltamiviiriryhmässä ja 50 lapselle 235:stä lumeryhmässä (ero -44 %, p = 0,01). Antibiootteja määrättiin vähemmän oseltamiviiriryhmässä (68/217 vs 97/235, p = 0,03). Oseltamiviiriryhmän lapset myös erittivät virusta lyhyemmän aikaa kuin lumeryhmän lapset.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa tutkimuksessa «Heinonen S, Silvennoinen H, Lehtinen P ym. Early o...»2 hoito aloitettiin 1–3 vuoden ikäisille lapsille 24 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Oseltamiviirin teho analysoitiin niiden lasten osalta, joilla osoitettiin influenssavirusinfektio (n = 98). Ensisijainen päätetapahtuma oli välikorvatulehduksen kehittyminen. Otiitin suhteellinen riski oli 0,69 (95 % luottamusväli 0,34–1,37) koko aineiston oseltamiviiriryhmässä ja 0,15 (0,03–0,75) lapsilla, joiden oseltamiviirihoito aloitettiin 12 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Influenssaoireiden keston mediaani oli oseltamiviiriryhmässä 4,3 vuorokautta (interkvartaaliväli 2,2–5,9 vrk) ja lumeryhmässä 5,7 vuorokautta (4,2–10,3, p = 0,004).

Vaikutus oli suurin influenssa A -virusinfektiota sairastavilla rokottamattomilla lapsilla. Tässä ryhmässä oireiden kesto oli oseltamiviiriryhmässä 55 % lyhyempi kuin lumeryhmässä (mediaani 3,4 vs 7,3 vuorokautta, p = 0,006). Oseltamiviirihoito vähensi myös vanhempien poissaoloja työstään lapsen sairauden vuoksi (mediaaniarvojen ero 2 vuorokautta, p = 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Inhaloitavaa tsanamiviiria on tutkittu 5–12 vuoden ikäisillä lapsilla. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tehdyssä monikeskustutkimuksessa «Hedrick JA, Barzilai A, Behre U ym. Zanamivir for ...»3 lääke aloitettiin 36 tunnin kuluessa oireiden alusta.

Osoitettua influenssa A tai B -infektiota sairastavilla (n = 346) tsanamiviiri lyhensi oireiden keston mediaania lumeeseen verrattuna 1,25 vuorokautta (95 % luottamusväli 0,5–2,0 vrk, p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä mainitut lasten influenssan hoitotutkimukset sisältyvät Cochrane-katsaukseen «Wang K, Shun-Shin M, Gill P ym. Neuraminidase inhi...»4, «»1 vuodelta 2012. Niiden lisäksi katsaukseen otettiin mukaan oseltamiviiritutkimus, jonka kohderyhmä olivat astmaa sairastavat 6–12 vuoden ikäiset lapset, toinen tsanamiviiritutkimus ja tutkimus, jossa verrattiin laninamiviiria ja oseltamiviiria. Astmalasten tutkimuksen voima jäi pieneksi, koska siihen ei saatu rekrytoitua suunniteltua määrää tutkittavia, katsauksen toista tsanamiviiritutkimusta ei ole julkaistu ja käytettävissä olevat tiedot ovat puutteelliset. Laninamiviiri ei ole markkinoilla Euroopassa. Cochrane-katsauksessa ei pystytty yhdistämään eri tutkimusten aineistoja.

Katsauksen kirjoittajien päätelmänä oli, että neuraminidaasin estäjät lyhentävät jonkin verran lasten influenssan kestoa ja oseltamiviiri estää välikorvatulehduksia. Haittavaikutuksena oseltamiviiri voi aiheuttaa pahoinvointia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Neuraminidaasin estäjien teho on hyvä, jos influenssavirus on varmistettu infektion aiheuttajaksi ja jos hoito aloitetaan varhain. Oseltamiviiri voi aiheuttaa pahoinvointia, mutta se on harvoin niin voimakasta, että hoito jäisi sen vuoksi kesken «Heinonen S, Silvennoinen H, Lehtinen P ym. Early o...»2.

Kirjallisuutta

 1. Whitley RJ, Hayden FG, Reisinger KS ym. Oral oseltamivir treatment of influenza in children. Pediatr Infect Dis J 2001;20:127-33 «PMID: 11224828»PubMed
 2. Heinonen S, Silvennoinen H, Lehtinen P ym. Early oseltamivir treatment of influenza in children 1-3 years of age: a randomized controlled trial. Clin Infect Dis 2010;51:887-94 «PMID: 20815736»PubMed
 3. Hedrick JA, Barzilai A, Behre U ym. Zanamivir for treatment of symptomatic influenza A and B infection in children five to twelve years of age: a randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2000;19:410-7 «PMID: 10819336»PubMed
 4. Wang K, Shun-Shin M, Gill P ym. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in children. Cochrane Database Syst Rev 2012;(1):CD002744 «PMID: 22258949»PubMed