Takaisin Tulosta

Alahengitystieinfektiot (lapset)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä
15.6.2014

Käypä hoito -suositus «Alahengitystieinfektiot (lapset)»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Lower Respiratory Tract Infections in Children»2

Suosituksessa käsitellään lasten kotisyntyisten alahengitystieinfektioiden järkevää diagnostiikkaa, antibioottihoitojen antoa ja glukokortikoidien käyttöä.

Etiologia

RS-virus on tärkein uloshengitysvaikeutta aiheuttava virus alle 1-vuotiailla ja rinovirus yli 1-vuotiailla lapsilla. Pneumokokki on hoidon kannalta tärkein keuhkokuumetta aiheuttava bakteeri kaikissa ikäryhmissä. Influenssavirusten testaaminen alahengitystieinfektiota sairastavilta on influenssakauden aikana suositeltavaa myös avoterveydenhuollossa, jos oireiden alusta on alle 48 tuntia. Influenssaan on käytettävissä tehokas lääkehoito, ja influenssan osoittaminen voi vähentää antibioottihoitoja.

Laryngiitti

Laryngiitti on viruksen aiheuttama infektio, jonka tyypillisiä oireita ovat haukkuva yskä ja sisäänhengitysvaikeus. Höyryhengityksestä ei ole hyötyä oireiden lievittämisessä «Höyryhengityksestä ei ole hyötyä laryngiitin oireiden lievittämisessä.»A. Inhaloitu raseeminen adrenaliini «Inhaloitu raseeminen adrenaliini on tehokas laryngiitin oireiden lievittämisessä.»A ja suun kautta annettu glukokortikoidi «Suun kautta annettava glukokortikoidi lievittää laryngiitin oireita tehokkaasti.»A lievittävät laryngiitin oireita tehokkaasti.

Virusinfektioon liittyvä yskä

Akuuttiin hengitystieinfektioon liittyvä yskä johtuu pienellä lapsella yleensä virusinfektiosta. Lasten yskänlääkkeet «Lasten yskänlääkkeet eivät helpota oireita lasten akuutissa yskässä ja saattavat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.»A tai beetasympatomimeetit «Beetasympatomimeettihoito ei ole tehokasta lasten virusinfektioon liittyvässä yskässä.»A eivät helpota oireita lasten akuutissa yskässä. Hunaja saattaa helpottaa oireita yli 1-vuotiaiden lasten akuutin öisen yskän lyhytaikaisessa hoidossa «Hunaja saattaa helpottaa oireita yli 1-vuotiaiden lasten akuutin öisen yskän lyhytaikaisessa hoidossa.»C.

Infektion laukaisema uloshengitysvaikeus alle 3-vuotiaalla lapsella

Obstruktiiviseksi bronkiitiksi on Suomessa kutsuttu yleensä 12–36 kuukauden ikäisen lapsen akuutin virusinfektion laukaisemaa uloshengitysvaikeutta. Inhaloitu salbutamoli saattaa helpottaa oireita alle 2-vuotiaiden lasten akuutissa virusinfektion aiheuttamassa uloshengitysvaikeudessa «Inhaloitu salbutamoli saattaa helpottaa oireita alle 2-vuotiaiden lasten akuutissa virusinfektion aiheuttamassa uloshengitysvaikeudessa.»C ja yleensä helpottaa oireita yli 2-vuotiailla lapsilla (ks. Käypä hoito -suositus Astma «Astma»3). Tilanjatkeen kautta annosteltu beetasympatomimeetti on lapsilla ilmeisesti tehokkaampaa ja aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia kuin lääkesumuttimen kautta annosteltu «Virusinfektion aiheuttamassa uloshengitysvaikeudessa tilanjatkeen kautta annosteltu beetasympatomimeetti on lapsilla ilmeisesti tehokkaampaa ja aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia kuin lääkesumuttimen kautta annosteltu.»B. Suun kautta annosteltavat beetasympatomimeetit eivät ole tehokkaita lasten akuutissa virusperäisessä uloshengitysvaikeudessa «Suun kautta otettavat beetasympatomimeetit eivät ole tehokkaita lasten akuutissa virusperäisessä uloshengitysvaikeudessa.»A. Glukokortikoidi-inhalaatiot eivät ole tehokkaita virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden ehkäisyssä lapsilla «Glukokortikoidi-inhalaatiot eivät ole tehokkaita virusinfektion aiheuttaman uloshengitysvaikeuden ehkäisyssä lapsilla.»A.

Alle 3-vuotiaiden lasten astman diagnostiikka ja hoito esitetään Käypä hoito -suosituksessa Astma «Astma»3.

Bronkioliitti

Bronkioliitilla tarkoitetaan tässä suosituksessa alle 12 kuukauden ikäisen lapsen ensimmäistä uloshengitysvaikeutta. Vakavaa taudinkuvaa esiintyy alle 3 kuukauden ikäisillä erityisesti RS-virusinfektioiden yhteydessä. Inhaloitu adrenaliini ei ilmeisesti vähennä imeväisikäisen bronkioliittipotilaan sairaalahoidon tarvetta «Inhaloitu adrenaliini ei ilmeisesti vähennä imeväisikäisen bronkioliittipotilaan sairaalahoidon tarvetta.»B. Inhaloitu salbutamoli ei todennäköisesti vähennä oireita lasten bronkioliitissa «Inhaloitu salbutamoli ei todennäköisesti vähennä oireita alle 1-vuotiaiden lasten bronkioliitissa.»B. Glukokortikoidit eivät ilmeisesti lievennä oireita, vähennä sairaalahoidon tarvetta tai lyhennä sairaalahoidon kestoa RS-viruksen aiheuttamassa bronkioliitissa «Glukokortikoidit eivät ilmeisesti lievennä oireita, vähennä sairaalahoidon tarvetta tai lyhennä sairaalahoidon kestoa RS-viruksen aiheuttamassa bronkioliitissa.»B. Hypertonisen (3 %) suolaliuoksen inhalaatiot eivät ole hyödyllisiä lyhytaikaisessa hoidossa päivystyspoliklinikassa.

Keuhkokuume

Lasten rokottaminen pneumokokkikonjugaattirokotteella (vuodesta 2010 alkaen) on Suomessa merkittävästi vähentänyt alle 5-vuotiaiden lasten veriviljelyllä varmistettuja pneumokokkitauteja. Hyväkuntoisen lapsen kotona hoidettavan keuhkokuumeen diagnoosi voidaan tehdä kliinisten oireiden ja auskultaatiossa kuultavan ritinän (hienojakoiset rahinat) perusteella. Keuhkokuva pitää kuitenkin ottaa, jos lapsella todetaan paikallisesti hiljentyneet hengitysäänet, todetaan huono hoitovaste aloitetulle hoidolle 48 tunnin kuluttua tai lapsella on huonontunut hapetus, jolloin hän yleensä kuuluu erikoissairaanhoidon arvioon. Virtsan pneumokokkiantigeeni ei sovellu lasten pneumonian diagnostiikkaan «Virtsan pneumokokkiantigeenitesti ei ilmeisesti sovellu pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen diagnostiikkaan lapsilla.»B. Lasten mykoplasmainfektion tutkimista laboratoriotestein ei pidetä yleensä hyödyllisenä. Positiiviset mykoplasmavasta-aineet eivät edellytä antibioottihoitoa, jos lapsi on jo oireeton tai paranemassa. Suun kautta annosteltava amoksisilliini lienee tehokas hoito aikaisemmin terveiden lasten kotisyntyisessä keuhkokuumeessa, kun taudinkuva ei ole vaikea «Suun kautta annosteltava amoksisilliini lienee tehokas hoito aikaisemmin terveiden lasten kotisyntyisessä keuhkokuumeessa, kun taudinkuva ei ole vaikea.»C. Makrolidit saattavat nopeuttaa mykoplasman aiheuttaman keuhkokuumeen paranemista «Makrolidit saattavat nopeuttaa mykoplasman aiheuttaman keuhkokuumeen paranemista.»C. Keuhkokuvan kontrolloiminen tavallisen keuhkokuumeen jälkeen on tarpeetonta, jos lapsi on toipunut.

Hinkuyskä

Hinkuyskää tulee epäillä pienillä imeväisillä, joilla on puuskittainen yskä «Hinkuyskää tulee epäillä pienillä imeväisillä, joilla on puuskittainen yskä.»B. Rokottamattoman tai vain yhden rokotuksen saaneen imeväisen hinkuyskä voi olla hyvin vakava ja vaatii erikoissairaanhoidon arvion. Suomessa alle 3 kuukauden ikäisillä rokottamattomilla lapsilla esiintyy vuosittain 10–20 mikrobiologisesti varmistettua hinkuyskätapausta. Hinkuyskän diagnoosi perustuu Bordetella pertussis -bakteerin osoitukseen PCR-menetelmällä nenänielusta «Hinkuyskän diagnoosi perustuu B. pertussiksen osoitukseen PCR-menetelmällä.»A. Hinkuyskävasta-aineilla ei ole merkitystä akuutin hinkuyskän diagnostiikassa, mutta niillä voi olla merkitystä pitkittyneen yskän selvittelyssä. Atsitromysiini ja klaritromysiini hävittävät tehokkaasti B. pertussis -bakteerin elimistöstä «Atsitromysiini ja klaritromysiini ovat tehokkaita B. Pertussis -bakteerin eradikaatiossa.»A.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Matti Korppi (puheenjohtaja)

Janne-Juhana Aittoniemi

Johanna Immonen

Heli Jylkkä

Tuula Meinander (Käypä hoito -toimittaja)

Kirsi Nuolivirta

Ville Peltola

Eeva Salo

Raija Seuri

Terhi Tapiainen

Satu-Maaria Walle