Takaisin

Hyväksymis- ja omistautumisterapia masennustilojen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
10.6.2014

Näytön aste: C

Hyväksymis- ja omistautumisterapia saattaa olla hyödyksi masennusoireiden vähentämisessä lieväoireisessa masennuksessa.

Satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Bohlmeijer ET, Fledderus M, Rokx TA ym. Efficacy o...»1 verrattiin hyväksymis- ja omistautumisterapian vaikuttavuutta hoitoa odottavien potilaiden ryhmään (N = 93). Kahdella kolmasosalla potilaista oli kliinisesti merkittäviä masennus- ja ahdistuneisuusoireita, pääosin lievää ja kohtalaista masennusta (CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) ≥ 16). Hoito koostui kahdeksasta ryhmämuotoisesta kahden tunnin istunnosta, joiden toteutuksesta vastasivat koulutetut psykologit.

Hoitoryhmän efektikoko verrattuna hoitoa odottaviin oli kohtalainen (Cohenin d = 0,63) ja säilyi 3 kuukauden seurannan ajan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa suomalaisessa tutkimuksessa «Kohtala A, Lappalainen R, Savonen L ym. A Four-Ses...»2 verrattiin psykologian opiskelijoiden toteuttamien neljän hyväksymis- ja omistautumisterapian käyntikerran vaikutuksia masennusoireisiin hoitoa odottavien ryhmän (N = 57) oiremuutoksiin.

Hoitoryhmässä masennusoireet vähenivät 47 %, kun vastaavana aikana hoitoa odottavilla vähenemä oli 4 %. Suotuisampi vaikutus säilyi 6 kuukauden seurannan ajan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Forman EM, Herbert JD, Moitra E ym. A randomized c...»3 verrattiin hyväksymis- ja omistautumisterapian ja kognitiivisen terapian vaikuttavuutta ahdistuneisuus- tai masennusoireista kärsivien opiskelijaterveydenhuollon potilaiden hoidossa (N = 101, terapioiden käyntimäärät 15 ja 16). Alkutilanteessa potilailla oli kliinisesti merkittävästi ahdistuneisuus- tai masennusoireita (BAI, Beck Anxiety Inventory tai BDI, Beck Depression Inventory ≥ 9).

Kummassakin hoitoryhmässä masennusoireet vähenivät hoidon loppuun mennessä merkittävästi eikä hoitoryhmien välillä ilmennyt eroa. Kato loppumittauksesta ja hoidosta olivat kohtalaisen suuria sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian että vertailuryhmässä (43 % ja 34 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä mainitun tutkimuksen laajennetussa aineistossa ja 1,5 vuoden seurannassa «Forman EM, Shaw JA, Goetter EM ym. Long-term follo...»4 verrattiin hyväksymis- ja omistautumisterapian ja kognitiivisen terapian vaikuttavuutta ahdistuneisuus- ja masennusoireista kärsivien potilaiden (N = 132) hoidossa. Kaikkiaan potilaista 37 %:lla oli diagnosoitu masentuneisuus- ja 49 %:lla ahdistuneisuushäiriö.

Kognitiivinen terapia osoittautui tuloksellisemmaksi kuin hyväksymis- ja omistautumisterapia pitkäaikaisessa seurannassa masennusoireiden vähentämisessä (p = 0,02) ja toipuneiden määrässä (BDI-toipumiskriteerin perusteella 82 % ja 61 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vain pienellä osalla tutkimukseen osallistuneista potilaista on ollut masennustila.

Kirjallisuutta

 1. Bohlmeijer ET, Fledderus M, Rokx TA ym. Efficacy of an early intervention based on acceptance and commitment therapy for adults with depressive symptomatology: Evaluation in a randomized controlled trial. Behav Res Ther 2011;49:62-7 «PMID: 21074752»PubMed
 2. Kohtala A, Lappalainen R, Savonen L ym. A Four-Session Acceptance and Commitment Therapy Based Intervention for Depressive Symptoms Delivered by Masters Degree Level Psychology Students: A Preliminary Study. Behav Cogn Psychother 2013;:1-14 «PMID: 24229795»PubMed
 3. Forman EM, Herbert JD, Moitra E ym. A randomized controlled effectiveness trial of acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for anxiety and depression. Behav Modif 2007;31:772-99 «PMID: 17932235»PubMed
 4. Forman EM, Shaw JA, Goetter EM ym. Long-term follow-up of a randomized controlled trial comparing acceptance and commitment therapy and standard cognitive behavior therapy for anxiety and depression. Behav Ther 2012;43:801-11 «PMID: 23046782»PubMed