Takaisin

Masennuslääkkeet alkoholihäiriöisen depression hoidossa

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
11.6.2014

Näytön aste: C

Masennuslääkkeet saattavat tehota masennustilojen hoidossa samanaikaisesta alkoholin käyttöhäiriöstä huolimatta.

Meta-analyysissä «Iovieno N, Tedeschini E, Bentley KH ym. Antidepres...»1 tarkasteltiin välillä 1980–2009 tehtyjä sokkoutettuja, satunnaistettuja, lumekontrolloituja masennuslääketutkimuksia (n = 195), joista poimittiin erikseen samanaikaisesta masennustilasta (MDD, major depressive disorder tai dystymia) ja alkoholin käyttöhäiriöstä kärsiviin potilaisiin kohdistuvat tutkimukset (n = 11). Meta-analyysissä kontrolloitiin tutkimuksen suorittamisvuotta, lumeryhmään joutumisen todennäköisyyttä ja muita mahdollisia sekoittavia tekijöitä.

Meta-analyysin perusteella masennuslääkkeet ovat lumetta tehokkaampia masennustilojen hoidossa (57,8 % vs 47,1 %, NNT (number needed to treat) 9, RR 1,336, p = 0,021) riippumatta samanaikaisesta alkoholin käyttöhäiriöstä. Vaikutus ei ollut merkitsevä, kun tarkasteltiin pelkkiä SSRI-lääkkeitä (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Iovieno N, Tedeschini E, Bentley KH ym. Antidepressants for major depressive disorder and dysthymic disorder in patients with comorbid alcohol use disorders: a meta-analysis of placebo-controlled randomized trials. J Clin Psychiatry 2011;72:1144-51 «PMID: 21536001»PubMed