Takaisin

Sepelvaltimoiden tietokonetomografia (TT) ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa

Näytönastekatsaukset
Antti Saraste
18.3.2015

Näytön aste: A

Sepelvaltimoiden TT-tutkimus soveltuu ahtauttavan sepelvaltimotaudin sulkemiseen pois valikoiduilla rintakipupotilailla, joilla taudin ennakkotodennäköisyys on keskisuuri.

Paechin ja Westonin meta-analyysissä «Paech DC, Weston AR. A systematic review of the cl...»1 ovat mukana vuosina 2006–2009 tehdyt tutkimukset, joissa on selvitetty sepelvaltimoiden tietokonetomografian (TT) tarkkuutta ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa rintakipupotilailla vertaamalla TT:n löydöksiä invasiiviseen angiografiaan. Analyysissä on 27 tutkimusta ja 3 674 potilasta. Kaikissa tutkimuksissa oli käytössä nykystandardin mukainen, vähintään 64-leiketason TT-kamera.

Sepelvaltimoiden TT:n sensitiivisyys merkittävän sepelvaltimoahtauman toteamisessa oli 98 %, spesifisyys 82 %, positiivinen ennustearvo 91 % ja negatiivinen ennustearvo 99 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sepelvaltimoiden TT:n tarkkuutta ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa rintakipupotilailla, joilla ei ollut ennestään tiedossa sepelvaltimotautia, on selvitetty kahdessa, prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa «Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG ym. Diagnostic perfor...»2 ja «Meijboom WB, Meijs MF, Schuijf JD ym. Diagnostic a...»3.

Budoffin ja kumppaneiden tutkimukseen «Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG ym. Diagnostic perfor...»2 osallistui 230 potilasta, joilla ahtauttavan sepelvaltimotaudin (≥ 50 % ahtauma invasiivisessa kuvauksessa) prevalenssi oli 25 %. Sepelvaltimoiden TT:n sensitiivisyys merkittävän ahtauman toteamisessa oli 95 %, spesifisyys 83 %, positiivinen ennustearvo 64 % ja negatiivinen ennustearvo 99 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mejboomin ja kumppaneiden tutkimukseen «Meijboom WB, Meijs MF, Schuijf JD ym. Diagnostic a...»3 osallistui 360 potilasta, joilla ahtauttavan sepelvaltimotaudin (≥ 50 % ahtauma invasiivisessa kuvauksessa) prevalenssi oli 68 %. Sepelvaltimoiden TT:n sensitiivisyys merkittävän ahtauman toteamisessa oli 99 %, spesifisyys 64 %, positiivinen ennustearvo 86 % ja negatiivinen ennustearvo 97 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Menken ja kumppaneiden meta-analyysi «Menke J, Unterberg-Buchwald C, Staab W ym. Head-to...»4 vertasi sepelvaltimoiden TT:n nykyistä potilaalle aiheutuvaa sädeannosta vähentävää kuvaustekniikkaa (prospektiivinen EKG-tahdistus) ja perinteistä kuvaustekniikkaa (retrospektiivinen EKG-tahdistus) ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa rintakipupotilailla.

Analyysiin löytyi 20 tutkimusta, joissa oli 3 330 potilasta. Sädeannosta vähentävällä kuvaustekniikalla 91 %:lla potilaista (perinteisellä tekniikalla 93 %:lla) kuvanlaatu oli riittävä diagnostiikkaan. Keskimääräinen sädeannos oli 3,5 mSv (perinteisellä tekniikalla 12,3 mSv). Tässäkin analyysissä mukana olevissa tutkimuksissa sepelvaltimoiden TT:n sensitiivisyys oli 99 % ja spesifisyys 97 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Paech DC, Weston AR. A systematic review of the cl...»1: Kattava yhteenveto pienemmistä, yhdessä keskuksessa tehdyistä tutkimuksista.

«Meijboom WB, Meijs MF, Schuijf JD ym. Diagnostic a...»3: Sama tulos kuin pienemmissä, yhdessä keskuksessa tehdyissä tutkimuksissa.

«Menke J, Unterberg-Buchwald C, Staab W ym. Head-to...»4: Nykystandardin mukaisella laitteistolla on mahdollista tehdä sepelvaltimoiden TT-kuvauksia verrattain pienellä sädeannoksella.

Kirjallisuutta

 1. Paech DC, Weston AR. A systematic review of the clinical effectiveness of 64-slice or higher computed tomography angiography as an alternative to invasive coronary angiography in the investigation of suspected coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord 2011;11:32 «PMID: 21679468»PubMed
 2. Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG ym. Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. J Am Coll Cardiol 2008;52:1724-32 «PMID: 19007693»PubMed
 3. Meijboom WB, Meijs MF, Schuijf JD ym. Diagnostic accuracy of 64-slice computed tomography coronary angiography: a prospective, multicenter, multivendor study. J Am Coll Cardiol 2008;52:2135-44 «PMID: 19095130»PubMed
 4. Menke J, Unterberg-Buchwald C, Staab W ym. Head-to-head comparison of prospectively triggered vs retrospectively gated coronary computed tomography angiography: Meta-analysis of diagnostic accuracy, image quality, and radiation dose. Am Heart J 2013;165:154-63.e3 «PMID: 23351817»PubMed