Takaisin

Statiinit laskimotukosten ja keuhkoembolian ilmaantumisen ja uusiutumisen estossa

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
12.5.2015

Näytön aste: C

Statiinit saattavat estää laskimotukosten ja keuhkoembolian ilmaantumista ja uusiutumista.

Statiinien ns. pleiotrooppiset vaikutukset kohdistuvat veren hyytymisen ja trombosyyttitoiminnan estoon. Ensimmäinen tutkimusnäyttö statiinien laskimotukoksilta suojaavasta vaikutuksesta saatiin vuonna 2001 takautuvassa 8 vuoden seurannassa 125 862 henkilön kattavassa kanadalaisessa kohorttitutkimuksessa «Ray JG, Mamdani M, Tsuyuki RT ym. Use of statins a...»1.

Statiinin käyttäjien (77 993) osoitettiin saavan 22 % vähemmän laskimotukoksia kuin statiinia käyttämättömän populaatiojoukon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Statiinien käytön on laatukriteerein valittujen, yhteen satunnaistettuun (JUPITER) ja 9 observoivaan seurantatutkimukseen perustuvan meta-analyysin «Agarwal V, Phung OJ, Tongbram V ym. Statin use and...»2mukaan osoitettu vähentävän laskimotromboembolioiden insidenssia kattaen sekä alaraajojen syvät laskimotukokset että keuhkoemboliat. Myös suomalaisessa väestössä tulos on yhtenevä edellisten kanssa «Lassila R, Jula A, Pitkäniemi J ym. The associatio...»3. Tukoksen ilmaantuvuus oli statiinien käyttäjillä 0,68 (95 % luottamusväli 0,54–0,86), joista syvän laskimotukoksen riskisuhde oli 0,59, (95 % luottamusväli 0,43–0,82) ja keuhkoembolian 0,70 (95 % luottamusväli 0,53–0,94).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansallisessa etenevässä tanskalaispotilaiden kohortissa «Nguyen CD, Andersson C, Jensen TB ym. Statin treat...»4 havaittiin statiinin käytön estävän uusivaa laskimotromboosia asetelmassa, jossa kaikki tanskalaiset sairaalat olivat rekisterissä mukana vuosina 1997–2009. Rekisteri pohjasi myös varfariinin ja hepariinin lääkemääräyksiin. 443 000 potilasta otettiin mukaan tutkimukseen, ja heistä 3 914 käytti statiinia. Statiinin käyttäjät olivat iäkkäämpiä, heillä oli komorbiditeetteja enemmän ja he käyttivät useampia lääkehoitoja kuin verrokit.

Laskimotukos uusi 24,4/1 000 henkilövuotta (95 % luottamusväli 22,8–26,2), statiinin käyttäjien ja 48,5/1 000 henkilövuotta (95 % luottamusväli 47,4–49,7) statiinia käyttämättömien keskuudessa suhteellisen suojavaikutuksen ollessa 0,74. Erityisesti alle 80-vuotiaat hyötyivät statiinista riskisuhteen ollessa 0,70 verrattuna statiineja käyttämättömiin samanikäisiin; yli 80-vuotiailla tukosten uusiutuminen ei vähentynyt statiiniryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ray JG, Mamdani M, Tsuyuki RT ym. Use of statins and the subsequent development of deep vein thrombosis. Arch Intern Med 2001;161:1405-10 «PMID: 11386889»PubMed
  2. Agarwal V, Phung OJ, Tongbram V ym. Statin use and the prevention of venous thromboembolism: a meta-analysis. Int J Clin Pract 2010;64:1375-83 «PMID: 20716146»PubMed
  3. Lassila R, Jula A, Pitkäniemi J ym. The association of statin use with reduced incidence of venous thromboembolism: a population-based cohort study. BMJ Open 2014;4:e005862 «PMID: 25377011»PubMed
  4. Nguyen CD, Andersson C, Jensen TB ym. Statin treatment and risk of recurrent venous thromboembolism: a nationwide cohort study. BMJ Open 2013;3:e003135 «PMID: 24202053»PubMed