Takaisin

Suorat peroraaliset antikoagulantit syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoidossa ja sekundaaripreventiossa

Näytönastekatsaukset
Elina Armstrong
13.5.2015

Näytön aste: A

Apiksabaania, dabigatraania ja rivaroksabaania voidaan käyttää soveltuville potilaille LMWH:n ja varfariinin tehokkaana ja turvallisena vaihtoehtona syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoidossa ja sekundaaripreventiossa. Hoidon aloituksessa tulee huomioida, että dabigatraania käytettäessä hoito aloitetaan LMWH:lla, kun taas rivaroksabaanilla ja apiksabaanilla hoidon alussa käytetään suurempaa lääkeannosta verrattuna jatkon ylläpitohoitoon

Suorat peroraaliset antikoagulantit soveltuvat alaraajan syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja sekundaaripreventioon ad 6 kuukauden ajan «Gallego P, Roldan V, Lip GY. Conventional and new ...»1, «Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic t...»2, «Weitz JI, Eikelboom JW, Samama MM ym. New antithro...»3. Apiksabaani «Agnelli G, Buller HR, Cohen A ym. Oral apixaban fo...»8, «Agnelli G, Buller HR, Cohen A ym. Apixaban for ext...»9, dabigatraani «Schulman S, Kearon C, Kakkar AK ym. Dabigatran ver...»6, «Schulman S, Kearon C, Kakkar AK ym. Extended use o...»7 ja rivaroksabaani «EINSTEIN Investigators, Bauersachs R, Berkowitz SD...»4, «EINSTEIN–PE Investigators, Büller HR, Prins...»5 ovat yhtä tehokkaita ja vähintään yhtä turvallisia kuin varfariini syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoidossa ja estossa (ad 6 kuukautta). LMWH ja varfariini ovat ensisijaisia vaihtoehtoja «Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic t...»2.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Gallego P, Roldan V, Lip GY. Conventional and new oral anticoagulants in the treatment of chest disease and its complications. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:413-21 «PMID: 23672179»PubMed
 2. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e419S-94S «PMID: 22315268»PubMed
 3. Weitz JI, Eikelboom JW, Samama MM ym. New antithrombotic drugs: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e120S-51S «PMID: 22315258»PubMed
 4. EINSTEIN Investigators, Bauersachs R, Berkowitz SD ym. Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism. N Engl J Med 2010;363:2499-510 «PMID: 21128814»PubMed
 5. EINSTEIN–PE Investigators, Büller HR, Prins MH ym. Oral rivaroxaban for the treatment of symptomatic pulmonary embolism. N Engl J Med 2012;366:1287-97 «PMID: 22449293»PubMed
 6. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK ym. Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2009;361:2342-52 «PMID: 19966341»PubMed
 7. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK ym. Extended use of dabigatran, warfarin, or placebo in venous thromboembolism. N Engl J Med 2013;368:709-18 «PMID: 23425163»PubMed
 8. Agnelli G, Buller HR, Cohen A ym. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2013;369:799-808 «PMID: 23808982»PubMed
 9. Agnelli G, Buller HR, Cohen A ym. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. N Engl J Med 2013;368:699-708 «PMID: 23216615»PubMed