Takaisin

Suorat peroraaliset antikoagulantit syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian estossa elektiivisissä ortopedisissa indikaatioissa

Näytönastekatsaukset
Elina Armstrong
13.5.2015

Näytön aste: A

Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani ovat yhtä tehokkaita ja vähintään yhtä turvallisia kuin enoksapariini syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian estossa lonkan tai polven elektiivisen tekonivelkirurgian jälkeen.

Kirjallisuuskatsauksen kirjoittajat toteavat johtopäätöksenään, että uudet peroraaliset antikoagulantit ovat vähintään yhtä hyviä tai turvallisia enoksapariiniin verrattuna «Friedman RJ, Dahl OE, Rosencher N ym. Dabigatran v...»2, «Turpie AG, Lassen MR, Eriksson BI ym. Rivaroxaban ...»3, «Lassen MR, Gallus A, Raskob GE ym. Apixaban versus...»4, «Lassen MR, Raskob GE, Gallus A ym. Apixaban versus...»5, «Pineo GF, Gallus AS, Raskob GE ym. Apixaban after ...»6.

Pienimolekyyliset hepariinit ovat ensisijainen vaihtoehto. Optimaalinen profylaksi käsittää sekä lääke- että mekaanisen tromboosiprofylaksin. Profylaksin kesto on vähintään 10–14 vrk ja suurissa toimenpiteissä 35 vrk «Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevent...»1.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e278S-325S «PMID: 22315265»PubMed
  2. Friedman RJ, Dahl OE, Rosencher N ym. Dabigatran versus enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after hip or knee arthroplasty: a pooled analysis of three trials. Thromb Res 2010;126:175-82 «PMID: 20434759»PubMed
  3. Turpie AG, Lassen MR, Eriksson BI ym. Rivaroxaban for the prevention of venous thromboembolism after hip or knee arthroplasty. Pooled analysis of four studies. Thromb Haemost 2011;105:444-53 «PMID: 21136019»PubMed
  4. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE ym. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med 2010;363:2487-98 «PMID: 21175312»PubMed
  5. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A ym. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind trial. Lancet 2010;375:807-15 «PMID: 20206776»PubMed
  6. Pineo GF, Gallus AS, Raskob GE ym. Apixaban after hip or knee arthroplasty versus enoxaparin: efficacy and safety in key clinical subgroups. J Thromb Haemost 2013;11:444-51 «PMID: 23279103»PubMed