Takaisin

Yläraajan syvän laskimotukoksen ilmaantuvuus ja antikoagulanttihoito

Näytönastekatsaukset
Veli-Pekka Harjola
13.5.2015

Näytön aste: B

Yläraajan syvän laskimotukoksen antikoagulanttihoidon periaatteet ovat samanlaiset kuin alaraajan syvässä laskimotukoksessa.

Primaarinen yläraajan syvä laskimotukos voi olla spontaani, yläraajan voimakkaaseen rasitukseen tai anatomiseen poikkeavuuteen liittyvä (Paget-Schrötterin syndrooma) «Lamontagne F, McIntyre L, Dodek P ym. Nonleg venou...»1. Yläraajan laskimotukoksen riskitekijöitä ovat sairaalahoito, sentraalinen laskimokatetri ja maligniteetti. Yläraajan syvän laskimotukoksen esiintyvyys väestössä on noin 1,6/10 000, mutta esimerkiksi tehohoitoaineistossa 1,8 % «Spencer FA, Emery C, Lessard D ym. Upper extremity...»2. Yläraajan laskimotukoksen toistuminen, keuhkoembolisaatio ja siihen liittyvä kuolleisuus ovat samaa luokkaa kuin alaraajan laskimotukoksessa. Myös posttromboottinen oireyhtymä on suhteellisen yleinen (20,8 %:n ilmaantuvuus ensimmäisen vuoden aikana ja 27,3 % kahden vuoden aikana) «Mai C, Hunt D. Upper-extremity deep venous thrombo...»3.

Yläraajan laskimotukoksen antikoagulaatiohoitoa ei ole tutkittu satunnaistetuissa tutkimuksissa, mutta kansainväliset suositukset suosittavat vastaavaa antikoagulanttihoitoa kuten alaraajan syvässä laskimotukoksessa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Lamontagne F, McIntyre L, Dodek P ym. Nonleg venous thrombosis in critically ill adults: a nested prospective cohort study. JAMA Intern Med 2014;174:689-96 «PMID: 24638843»PubMed
  2. Spencer FA, Emery C, Lessard D ym. Upper extremity deep vein thrombosis: a community-based perspective. Am J Med 2007;120:678-84 «PMID: 17679126»PubMed
  3. Mai C, Hunt D. Upper-extremity deep venous thrombosis: a review. Am J Med 2011;124:402-7 «PMID: 21531227»PubMed