Takaisin

Yhdistelmäehkäisy-pillerien vaikutus tromboembolisiin tapahtumiin

Näytönastekatsaukset
Risto Kaaja
13.5.2015

Näytön aste: A

Yhdistelmäehkäisypillerit lisäävät syvän laskimotukoksen vaaran 3,5-kertaiseksi.

Tuoreessa laajassa meta-analyysissä «Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR ym. Differe...»1 3 110 julkaisusta 25 (26 tutkimusta) täytti tutkijoiden vaatimukset. Laskimotukosten yhdistelmäehkäisyä käyttämättömillä laskimotukoksen ilmaantuvuus oli kahdessa kohortissa 1,9 ja 3,7 10 000 naisvuotta kohden. Tukosvaara 3,5-kertaistui yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä verrattuna yhdistelmäehkäisyä käyttämättömiin (95 % luottamusväli 2,9–4,3).

Etinyyliestradioliannoksella 30–35 µg/vrk uudet progestiinit (gestodeeni, desogestreeli, syproteroni asetaatti ja dospirenoni) lisäsivät suhteellista tukosvaaraa 50–80 % verrattuna vanhempaan ns. toisen polven progestiiniin (levonorgestreeli) «Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR ym. Differe...»1. Tämä merkitsee laskimotukoksen insidenssin kasvua 7:stä 10:een 10 000 naisvuotta kohden.

Kyseisen meta-analyysin tulokset vahvistavat vanhempia tutkimuksia. Tutkimuksen heikkona kohtana voidaan pitää sitä, että muun muassa 14 tutkimuksessa laskimotukosta ei verifioitu ultraäänellä kaikkien epäiltyjen osalta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR ym. Different combined oral contraceptives and the risk of venous thrombosis: systematic review and network meta-analysis. BMJ 2013;347:f5298 «PMID: 24030561»PubMed