Takaisin

Värttinäluun alaosan murtumiin liittyvien nivelsidevammojen esiintyvyys ja hoito

Näytönastekatsaukset
Jarkko Vasenius
2.5.2016

Näytön aste: D

Lievä SL-ligamentin vaurio ei vaikuttane lopputulokseen mutta täydellinen repeämä saattaa huonontaa lopputulosta. Luotettava tutkimusnäyttö sen korjauksen vaikutuksesta lopputulokseen puuttuu. Hoitamaton TFCC-vaurio ei näytä vaikuttavan toimintakykyyn.

51 potilaan ei-osteoporoottisiin distaalisiin radiusmurtumiin liittyviä nivelsidevammoja tutkittiin «Forward DP, Lindau TR, Melsom DS. Intercarpal liga...»1 tekemällä murtuman hoidon yhteydessä ranteen tähystystoimenpide, jossa tutkittiin ja luokiteltiin scapholunaariligamenttivammat Geisslerin viisiasteisen (0–4) luokituksen mukaisesti. Nivelsidevaurioita ei hoidettu murtuman hoidon yhteydessä. Potilaita seurattiin vuoden, minkä jälkeen hoitotulos arvioitiin radiologisesti, kliinisesti ja subjektiivisesti. Vaurioitumattomat ja lievästi vaurioituneet (Geissler 0–2) ja vaikeammin vaurioituneet (Geissler 3–4) SL-ligamentit muodostivat vertailuryhmät.

Röntgenkuvissa SL-kulma lisääntyi G3–4-ryhmässä vuoden aikana kohti staattista SL-dissosiaatiota merkittävästi (p = 0,006) useammin kuin G0-2-ryhmässä. Intra-artikulaarisiin murtumiin liittyi kaksinkertainen SL-dissosiaation riski verrattuna ekstra-artikulaarisiin murtumiin. Kivuliaisuus Watsonin koetta tehtäessä oli G3–4-ryhmässä merkittävästi (p = 0,009) suurempi kuin G0-2-ryhmässä. Kipua levossa ja rasituksessa VAS-kyselyllä arvioitaessa ryhmien välillä ei ollut eroa. Kliinisessä tutkimuksessa puristus- ja pinsettiotevoimassa ja ranteen liikelaajuudessa ei ollut eroa. Gartland-Werleyn pisteytyksissä ryhmien välillä ei ollut muuta eroa kuin subjektiivisessa kipupisteytyksessä, jossa G0-2-ryhmässä kipupisteet olivat merkittävästi korkeammat.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa «Mrkonjic A, Geijer M, Lindau T ym. The natural cou...»2 potilaita, joista 51 oli samoja kuin tutkimuksessa «Forward DP, Lindau TR, Melsom DS. Intercarpal liga...»1, seurattiin 13–15 vuotta. 40/51 (78 %) potilaalla todettiin murtuman primaarihoidon yhteydessä osittainen tai täydellinen TFCC-vaurio. Näistä yksi korjattiin ensimmäisen vuoden kuluessa, ja se suljettiin pois tutkimuksesta. 38 potilasta saatiin jälkitarkastettua. Heiltä tutkittiin röntgenkuvat, puristusvoima, DRUJ-nivelen tukevuus, liikelaajuus, kipupisteytys ja DASH- ja Gartland-Werleyn pisteytykset.

17/38:llä todettiin epätukeva DRUJ-nivel. Heillä oli merkittävästi alhaisempi puristusvoima (83 vs 105 %, p = 0,03) kuin potilailla, joilla DRUJ-nivel todettiin seurannassa tukevaksi. Pisteytyksissä, liikelaajuuksissa ja radiologisesti todettujen artroosimuutosten määrissä ei todettu merkittäviä eroja. TFCC-vaurion täydellisyys tai osittaisuus ei vaikuttanut lopputulokseen. Myöskään processus styloideus ulnan murtuman luutumattomuus ei vaikuttanut lopputulokseen. Tutkimuksessa ei saatu näyttöä, että TFCC-vaurion tai processus styloideus ulnaen kiinnittämättä jättäminen huonontaisi lopputulosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Nivelsidevammojen esiintyvyys distaalisissa radiusmurtumissa «Lindau T, Oestreich K. Associated injuries in dist...»4.

Kommentit:

«Mrkonjic A, Geijer M, Lindau T ym. The natural cou...»2: Radiuksen sigmoid notchin inkongruentista johtuva DRUJ:n instabiliteetti johtaa usein rasituskipua aiheuttavaan artroosiin (oma kokemus).

«Heo YM, Roh JY, Kim SB ym. Evaluation of the sigmo...»3: Intra-artikulaarisissa distaalisissa radiusmurtumissa (AO-luokat C2 ja C3) sigmoid notchin läpi menee murtumalinja 81,9 %:ssa.

Kirjallisuutta

  1. Forward DP, Lindau TR, Melsom DS. Intercarpal ligament injuries associated with fractures of the distal part of the radius. J Bone Joint Surg Am 2007;89:2334-40 «PMID: 17974874»PubMed
  2. Mrkonjic A, Geijer M, Lindau T ym. The natural course of traumatic triangular fibrocartilage complex tears in distal radial fractures: a 13-15 year follow-up of arthroscopically diagnosed but untreated injuries. J Hand Surg Am 2012;37:1555-60 «PMID: 22835585»PubMed
  3. Heo YM, Roh JY, Kim SB ym. Evaluation of the sigmoid notch involvement in the intra-articular distal radius fractures: the efficacy of computed tomography compared with plain X-ray. Clin Orthop Surg 2012;4:83-90 «PMID: 22379560»PubMed
  4. Lindau T, Oestreich K. Associated injuries in distal radius fractures. Kirjassa: Distal radius fractures. Current concepts. Hove LM, Lindau T, Holmer P (toim.) Springer 2014:201-9