Takaisin

Melatoniini pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Timo Partonen
3.12.2015

Näytön aste: A

Pitkävaikutteisena melatoniini on tehokas pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon.

Erään meta-analyysin «Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. The efficacy...»1, «Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C ym. Manifestati...»2 mukaan melatoniini lyhensi nukahtamisviivettä 7 minuutilla primaarista unettomuudesta kärsivillä ja 38 minuutilla viivästyneestä unijaksosta kärsivillä. Ero lumeeseen oli merkitsevä. Tämä meta-analyysi perustui 13 sähköisen tietokannan sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne kaikenikäisillä tehdyt satunnaistetut tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, valve nukahtamisen jälkeen, nukkumisen tehokkuus, kokonaisuniaika, unenlaatu tai elämänlaatu. Näistä nukahtamisviive oli päävastemuuttuja. Tämä haku löysi 14 tutkimusta (N = 279). Melatoniini aiheutti haittavaikutuksia yhtä usein kuin lume. Haittavaikutukset oli ilmoitettu 10 tutkimuksessa (n = 222). Tavallisimmat haittavaikutukset olivat päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja väsymys. Kaikkien näiden tutkimusten kesto oli 3 kuukautta tai sitä lyhyempi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisen meta-analyysin «Brzezinski A, Vangel MG, Wurtman RJ ym. Effects of...»3 mukaan melatoniinin vaikutuksesta (20‒93-vuotiailla) aikuisilla (N = 296) nukahtamisviive lyhenee 4 minuutilla ja yöuni pitenee 14 minuutilla. Molemmat eroavat merkitsevästi lumevaikutuksesta. Tämä meta-analyysi perustui yhden sähköisen tietokannan (MEDLINE) sisältämiin julkaisuihin vuodesta 1980 vuoteen 2003. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne satunnaistetut tutkimukset, joissa oli vähintään kuusi tutkittavaa ja vastemuuttujana vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, nukkumisen tehokkuus tai kokonaisuniaika. Tämä haku löysi 18 tutkimusta, joista 8 tutki primaarista unettomuudesta kärsiviä, 2 perussairaudesta johtuvasta (sekundaarisesta) unettomuudesta kärsiviä ja 8 terveitä henkilöitä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannen meta-analyysin «MacMahon MA, Broomfield NM, Espie CA. A systematic...»4 mukaan (18‒72-vuotiailla) aikuisilla melatoniini 5 mg:n annoksella on tehokas viivästyneestä unijaksosta kärsivillä (n = 175), mutta melatoniini 0,3‒5 mg:n annoksella ei liene tehokas primaarista unettomuudesta kärsivillä (n = 48).

Viivästyneen unijakson nukahtamishetki aikaistui 10‒82 minuuttia. Primaarin unettomuuden nukahtamisviive lyheni 8‒10 minuuttia. Tämä meta-analyysi perustui 4 sähköisen tietokannan sekä 5 tiedelehden sisältämiin julkaisuihin. Analysoitaviksi hyväksyttiin ne tutkimukset, joissa vastemuuttujana oli vähintään yksi seuraavista: nukahtamisviive, valve nukahtamisen jälkeen, nukkumisen tehokkuus, kokonaisuniaika tai nukkumaanmeno- ja heräämisaika. Tämä haku löysi 14 tutkimusta, joista 8 tutki viivästyneestä unijaksosta kärsiviä ja 4 pitkäaikaisesta primaarista unettomuudesta kärsiviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näyttö perustuu useamman meta-analyysin sisällyttämiin tutkimuksiin. Primaarin unettomuuden hoidossa lyhytvaikutteisen melatoniinin teho on käytännön mittapuun mukaan pieni, mutta sen sijaan pitkävaikutteinen melatoniini on tehokas (ks. näytönastekatsaus «Pitkävaikutteinen melatoniini parantaa unen laatua ja aamuvireyttä ikääntyneillä elimistön omasta melatoniinierityksestä riippumatta.»A). Melatoniinin haittavaikutuksista on tietoa 3 kuukautta kestäneestä tai sitä lyhyemmästä hoidosta, joten melatoniinin tätä pitemmän ajan säännöllisen käytön haittavaikutuksista ei tiedetä. Tavallisin melatoniinin aiheuttama haittavaikutus on ollut päänsärky.

Kirjallisuutta

  1. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N ym. The efficacy and safety of exogenous melatonin for primary sleep disorders. A meta-analysis. J Gen Intern Med 2005;20:1151-8 «PMID: 16423108»PubMed
  2. Buscemi N, Vandermeer B, Friesen C ym. Manifestations and Management of Chronic Insomnia in Adults. Summary, Evidence Report/Technology Assessment: Number 125. AHRQ Publication Number 05-E021-1, June 2005. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11906/»1
  3. Brzezinski A, Vangel MG, Wurtman RJ ym. Effects of exogenous melatonin on sleep: a meta-analysis. Sleep Med Rev 2005;9:41-50 «PMID: 15649737»PubMed
  4. MacMahon MA, Broomfield NM, Espie CA. A systematic review of the effectiveness of oral melatonin for adults (18 to 65 years) with delayed sleep phase syndrome and adults (18 to 65 years) with primary insomnia. Curr Psych Rev 2005;1:103–13 PubMed