Takaisin

Leikkaushoidon vaikuttavuus värttinäluun alaosan murtumissa nuorilla ja keski-ikäisillä

Näytönastekatsaukset
Mika Paavola
2.5.2016

Näytön aste: B

Leikkaushoito metallipiikeillä tai ulkoisella kiinnityslaitteella saattaa tuottaa kipsihoitoa paremman toiminnallisen ja röntgenologisen tuloksen nuorten ja keski-ikäisten pirstaleisissa murtumissa.

Espanjalainen ryhmä selvitti tutkimuksessaan «Merchan EC, Breton AF, Galindo E ym. Plaster cast ...»1 alle 45-vuotiaiden pirstaleisten (Frykmann III–VIII) distaalisten värttinäluun murtumien hoitoa vertaamalla ulkoista kiinnityslaitetta kipsihoitoon. Tutkimuksessa satunnaistettiin epäselväksi jääneellä tavalla 70 potilasta joko leikkaushoitoon ulkoisella kiinnityslaitteella ja tarvittaessa laitetulla k-piikillä sekä kipsillä tai konservatiiviseen hoitoon murtuman paikalleen asetuksen jälkeisellä kipsillä. Ulkoista kiinnityslaitetta pidettiin 7 viikkoa ja kipsiä 7–8 viikkoa.

Tutkimuksen potilaita seurattiin yhden vuoden ajan. Tuloksia arvioitiin röntgentutkimuksella ja toimintakyky luokiteltiin Hornen luokittelulla. Kipsihoidon ryhmässä saavutetun murtuman asennon arvioitiin huonontuneen 1 viikon kohdalla 77 % potilaista niin, että heidän arvioitiin tarvitsevan uuden paikalleen asetuksen, kun taas leikkaushoidon ryhmässä ei asento ollut huonontunut.

Vuoden seurannan jälkeen röntgentutkimuksen perusteella lopputulos luokiteltiin leikkaushoidon ryhmässä erinomaiseksi tai hyväksi 31/35 potilaalla (89 %) ja kipsihoidon ryhmässä 19/35 potilaalla (54 %). Luokiteltu toimintakyky arvioitiin leikkaushoidon ryhmässä hyväksi 28/35 potilaalla (80 %) ja kipsihoidon ryhmässä 20/35 potilaalla (57 %). Tilastollisia todennäköisyyksiä ei ollu arvioitu. Piikin tyven tulehdus todettiin leikkausryhmässä 4 potilaalla ja piikin löystyminen 3 potilaalla. Kahdella kipsiryhmän potilaalla todettiin vaikea Sudekin atrofia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Espanjalainen tutkija selvitti tutkimuksessaan «Rodríguez-Merchán EC. Plaster cast versus percutan...»2 46–65-vuotiaiden potilaiden pirstaleisten (Fykmann III–VIII) distaalisten värttinäluun murtumien hoitoa vertaamalla k-piikkikiinnitystä kipsihoitoon. Tutkimuksessa satunnaistettiin peräkkäisin kirjekuorin 40 potilasta joko leikkaushoitoon k-piikeillä ja kipsillä (n = 20) tai konservatiiviseen hoitoon murtuman paikalleen asettamisen jälkeen asetetulla kipsilastalla (n = 20). Sekä kipsi että k-piikit poistettiin 7 viikon jälkeen.

Tutkimuksen potilaita seurattiin yhden vuoden ajan. Tuloksia arvioitiin röntgentutkimuksella ja toimintakyky luokiteltiin Hornen luokittelulla sekä mitattiin puristusvoima. Kipsihoidon ryhmässä saavutetun murtuman asennon arvioitiin huonontuneen 1 viikon kohdalla 15/20 potilaalla (75 %) niin, että heidän arvioitiin tarvitsevan uuden paikalleen asetuksen, kun taas leikkaushoidon ryhmässä ei asento ollut huonontunut kenelläkään.

Vuoden seurannan jälkeen röntgentutkimuksen perusteella lopputulos ei ollut luokiteltu leikkaushoidon ryhmässä kenelläkään huonoksi, kun taas kipsihoidon ryhmässä röntgenologinen lopputulos oli huono 4/20 potilaalla (20 %). Huonona tulosta pidettiin, jos nivelpinnalla oli yli 2 mm pykälä. Leikkaushoidon ryhmässä sekä erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltu toimintakyky saavutettiin useammin kuin kipsihoidon ryhmässä (18/20 vs 11/20 potilaalla). Leikkausryhmässä oli toisen puoleen käteen verrattu parempi puristusvoima (85 vs 65 %) ja liikelaajuus (80 vs 60 %) kuin kipsihoidon ryhmässä. Tilastollisia todennäköisyyksiä ei ollut arvioitu. Piikin tyven tulehdus todettiin leikkausryhmässä kahdella. Kummassakin ryhmässä todettiin yhdellä potilaalla vaikea Sudekin atrofia, ja kipsihoidon ryhmässä todettiin yhdellä potilaalla keskihermon vaurio.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Merchan EC, Breton AF, Galindo E ym. Plaster cast ...»1: Satunnaistamistapaa ei kerrottu, toiminnalliset tulokset oli annettu vain luokiteltuna, tilastollisia todennäköisyyksiä ei annettu.

«Rodríguez-Merchán EC. Plaster cast versus percutan...»2: Toiminnalliset tulokset oli annettu vain luokiteltuna, tilastollisia todennäköisyyksiä ei annettu.

Kirjallisuutta

  1. Merchan EC, Breton AF, Galindo E ym. Plaster cast versus Clyburn external fixation for fractures of the distal radius in patients under 45 years of age. Orthop Rev 1992;21:1203-9 «PMID: 1437248»PubMed
  2. Rodríguez-Merchán EC. Plaster cast versus percutaneous pin fixation for comminuted fractures of the distal radius in patients between 46 and 65 years of age. J Orthop Trauma 1997;11:212-7 «PMID: 9181506»PubMed