Takaisin

Systeemisen asikloviirin tehokkuus huuliherpeksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Outi Salminen
30.3.2016

Näytön aste: C

Oraalinen asikloviiri saattaa lyhentää herpesleesion liittyvien oireiden kestoa noin 4 vuorokaudella, jos sen käyttö aloitetaan heti ensimmäisten kutinaoireiden ilmaantuessa.

Vuonna 2009 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «Worrall G. Herpes labialis. BMJ Clin Evid 2009;200...»1 selvitettiin huuliherpeksen (herpes simplex virus, HSV) hoitoon käytettävän antiviraalisten lääkeaineiden tehoa ja turvallisuutta. Katsaukseen haettiin MEDLINE-, EMBASE- ja Cochrane-tietokannoista julkaistut satunnaistetut kontrolloidut huuliherpeksen hoitoa käsittelevät tutkimukset, joissa vertailtiin systeemisiä antiviraalisia yhdisteitä lumelääkkeeseen. Analyysissä valittiin tulosmuuttujiksi oireiden parantuminen (oireiden vakavuus ja kesto), paranemisaika, herpesleesioiden uusiutuminen, elämänlaatu ja haittavaikutukset.

Oraalinen asikloviiri (400 mg 5 kertaa päivässä 5 päivän ajan) saattaa vähentää oireiden kestoa lumeeseen verrattuna (oireiden kesto 8,1 vrk asikloviirilla vs 12,5 vrk lumehoidolla), jos sen käyttö aloitetaan heti ensimmäisten kutinaoireiden esiintyessä (1 RCT-tutkimus, n = 174, P = 0,02). Mikäli oraalinen asikloviiri aloitetaan ensimmäisen 12 tunnin aikana oireiden ilmaantumisesta, se ei vähennä kivun kestoa eikä lyhennä paranemisaikaa (1 RCT-tutkimus, n = 149, n.s.).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Worrall G. Herpes labialis. BMJ Clin Evid 2009;200...»1: Analyysissä vertailtiin myös systeemistä famsikloviiriä, mutta tämä ei ole Suomessa käytössä itsehoitoon. Oraalisen asikloviirin annos oli suurempi (400 mg) kuin Suomessa käytössä oleva itsehoitoannostus (200 mg). Näyttö, joka oli joko heikkoa tai vähäistä, koostui yksittäisistä, satunnaistetusti kontrolloiduista tutkimuksista, joiden tuloksia ei heterogeenisyyden vuoksi voitu yhdistää.

Kirjallisuutta

  1. Worrall G. Herpes labialis. BMJ Clin Evid 2009;2009 «PMID: 21726482»PubMed