Takaisin

Kestävyysliikunta ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Viikoittainen vähintään 275 kcal kuluttava määrä kestävyysliikuntaa liittyy vähäisempään sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuteen verrattuna sitä vähäisempään määrään, mutta 275 kcal:a suurempi määrä pienentää vaaraa entisestään.

Meta-analyysissä «Sattelmair J, Pertman J, Ding EL ym. Dose response...»1arvioitiin 9 vuosina 1998–2008 julkaistua seurantatutkimusta vapaa-ajan kestävyysliikunnan ja sepelvaltimotautiin sairastumisen vaaran yhteydestä lähtötilanteessa valtimotautia sairastamattomilla tutkittavilla. Tutkittavia oli yhteensä 259 233, tutkittavien ikä vaihteli välillä 25–75 vuotta, seuranta-aika vaihteli välillä 3–18 vuotta. Meta-analyysiin sisällytettiin tutkimukset, joissa kestävyysliikunnan määrä oli mitattu siten, että kestävyysliikunnan ja sepelvaltimotautiin sairastumisen vaaran välinen annos-vastesuhde pystyttiin määrittämään. Sepelvaltimotautiin sairastuminen tarkoitti sekä kuolemaan johtaneita että johtamatttomia sairastumisia. Tutkittavilla, joilla kestävyysliikunnan määrä oli 275 kcal viikossa, sepelvaltimotautiin sairastumisen vaara oli 14 % (95 % luottamusväli 3–24 %) pienempi kuin tutkittavilla, joilla viikon aikana ei kertynyt lainkaan kestävyysliikuntaa. Viikottaisen kestävyysliikunnan määrän ollessa 550 kcal sairastumisvaaran väheneminen oli 14 % (95 % luottamusväli 4–23 %), määrällä 1 100 kcal väheneminen oli 20 % (95 % luottamusväli 12–26 %), ja määrällä 2 750 kcal väheneminen oli 25 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Taiwanissa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Wen CP, Wai JP, Tsai MK ym. Minimum amount of phys...»2 selvitettiin vapaa-ajan kestävyysliikunnan määrän yhteyttä sepelvaltimotaudista aiheutuvan kuoleman vaaraan 416 175 tutkittavalla. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa yli 20-vuotiaita (n. 40 % oli yli 60-vuotiaita); keskimäärin 8 vuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 580 sepelvaltimotaudista aiheutuvaa kuolemaa. Kyselymenetelmällä arvioitu kestävyysliikunnan määrä jaettiin 5 luokkaan, vertailuryhmä oli 54 % tutkittavista, joille ei kertynyt lainkaan kestävyysliikuntaa. Tutkittavilla, joilla kestävyysliikunnan määrä oli 285 kcal viikossa, sepelvaltimotautiperäisen kuoleman vaara oli 25 % (95 % luottamusväli 4–42 %) pienempi kuin tutkittavilla, joilla viikon aikana ei kertynyt lainkaan kestävyysliikuntaa. Viikottaisen kestävyysliikunnan määrän ollessa 750 kcal vaaran väheneminen oli 20 % (95 % luottamusväli -2–37 %), määrällä 1 400 kcal väheneminen oli 61 % (95 % luottamusväli 39–76 %), ja määrällä 2 575 kcal väheneminen oli 43 % (95 % luottamusväli 20–59 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: 75-kiloisella henkilöllä 275 kcal vastaa noin 5 kilometrin kävelyä tai juoksua.

Kirjallisuutta

  1. Sattelmair J, Pertman J, Ding EL ym. Dose response between physical activity and risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Circulation 2011;124:789-95 «PMID: 21810663»PubMed
  2. Wen CP, Wai JP, Tsai MK ym. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet 2011;378:1244-53 «PMID: 21846575»PubMed