Takaisin

B12-vitamiini metformiinin käyttäjillä

Näytönastekatsaukset
Juha Saltevo
15.1.2016

Näytön aste: B

Metformiini vähentää B12-vitamiinin tasoja annosriippuvaisesti

Tässä meta-analyysissa «Niafar M, Hai F, Porhomayon J ym. The role of metf...»1 käydään läpi 18 retrospektiivista kohortti tutkimusta ja 11 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta.19 tutkimusta oli hyviksi tulkittuja. Tämän mukaan metformiinin käyttö aiheutti B12-vitamiini-tason laskua(-65,8 % 95 % CI -78–54 %).

Heikkouksina oli, että metformiini annos vaihteli, useissa tutkimuksissa ei ollut tietoa B12-vitamiinista ennen metformiinia. Yleisin käytetty puutoksen raja oli < 150 pmol/l, mutta vaihtelua oli 74–221pmol/l.

Tässä hyväksytty 6 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta «Liu Q, Li S, Quan H ym. Vitamin B12 status in metf...»2. B12-vitamiinit selvästi matalampia metformiinia saavilla kuin lumetta tai rosiglitazonia saavilla (keskimäärin 54 pmol/l matalampia tasoja (CI: -81–26 pmol/L). Lasku oli metformiin annosriippuvainen.

Kommentti: Metformiinin käyttöön liittyy B12-vitamiin lasku. Mekanismista ei ole tietoa, yleensä puutoksena pidetään tasoa < 150 pmol/l. Parhaasta määritysmenetelmästä ei ole varmaa tietoa, mutta suoraa mittausta käytetään eniten. Ei selvää näyttöä, että kuinka usein määritys on toistettava, mutta ei ainakaan vuosittain, ehkä 3–5 vuoden välein.

Kirjallisuutta

  1. Niafar M, Hai F, Porhomayon J ym. The role of metformin on vitamin B12 deficiency: a meta-analysis review. Intern Emerg Med 2015;10:93-102 «PMID: 25502588»PubMed
  2. Liu Q, Li S, Quan H ym. Vitamin B12 status in metformin treated patients: systematic review. PLoS One 2014;9:e100379 «PMID: 24959880»PubMed