Takaisin

Kroonisen parodontiitin hoidon kustannukset

Näytönastekatsaukset
Pekka Ylöstalo
15.4.2016

Näytön aste: A

Kroonisen parodontiitin ammattimainen hoito aiheuttaa potilaalle kustannuksia, mutta se on kuitenkin edullisempaa kuin useiden menetettyjen hampaiden korvaaminen joko kiinteillä silloilla tai hammasimplantein.

Saksalaisessa Heidelbergin yliopistoklinikalla tehdyssä tutkimuksessa «Pretzl B, Wiedemann D, Cosgarea R ym. Effort and c...»1 aineisto koostui 98 potilaasta, jotka olivat saaneet parodontologista ylläpitohoitoa 10 vuoden ajan. Keskimäärin potilailla oli tuona aikana 14,8 ± 7,4 käyntiä. Keskimääräiset kustannukset parodontaalisesta ylläpitohoidosta kymmenen vuoden aikana olivat hammasta kohden 60,52 €. Niiden potilaiden kustannukset, jotka olivat käyneet säännöllisesti hoidossa (19,78 ± 3,88 käyntikertaa 10 vuodessa), olivat 3,98 € ± 0,89 hammasta ja käyntikertaa kohti. Niiden potilaiden kustannukset, jotka eivät käyneet säännöllisesti ylläpitohoidossa (8,66 ± 6,16 käyntikertaa 10 vuodessa), olivat 5,01 ± 1,23 € hammasta ja käyntikertaa kohti. Epäsäännöllisesti ylläpitohoidossa käynneillä olivat kokonaiskustannukset parodontologisesta ylläpitohoidosta alemmat kuin niillä, jotka kävivät ylläpitohoidossa säännöllisesti. Epäsäännöllisesti ylläpitohoidossa käyneet potilaat menettivät keskimäärin lähes 5 kertaa enemmän hampaita kuin säännöllisessä ylläpitohoidossa käyvät potilaat. Tutkimuksessa arvioitiin, että parodontologisen ylläpitohoidon kustannukset 10 vuoden aikana hammasta kohden olivat enimmillään 404 €. Tätä summaa tutkijat vertaisivat hampaan korvaamisesta aiheutuviin kuluihin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Norjalaisessa tutkimuksessa «Fardal Ø, O'Neill C, Gjermo P ym. The lifetime dir...»2käytettiin aineistona vuosina 1986–1998 erikoishammaslääkärin yksityisvastaanotolla käyneitä potilaita (n = 100). Tutkimuksessa laskettiin, että erikoishammaslääkärin antaman parodontologisen hoidon kustannukset olivat 33 vuoden ajanjakson aikana USD $ 8 635, josta ylläpitohoidon kustannukset olivat noin puolet (51,9 %). Hampaita 33 vuoden aikana arvioitiin menetettävän 1,19, joista 0,67 hammasta arvioitiin korvattavan hammasimplantilla tai kiinteällä sillalla. Näin kokonaiskustannuksiksi muodostui $ 9 574–9 940 riippuen siitä, korvataanko menetetty hammas hammasimplantilla vai sillalla. Tutkijat tekivät myös laskelman hoidon kuluista tilanteessa, jossa henkilö sai parodontiitin perushoidon mutta ei ylläpitohoitoa. Tässä tilanteessa 4 menetetyn hampaan korvaaminen on kalliimpaa kuin parodontologinen ylläpitohoito 33 vuoden aikana. Tilanteessa, jossa henkilö valitsee parodontologisen hoidon sijaan hampaan korvaamisen kiinteällä sillalla, on hoidon kokonaiskustannukset suuremmat, jos henkilölle korvataan kiinteällä sillalla enemmän kuin 4 hammasta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tutkimuksessa «Gaunt F, Devine M, Pennington M ym. The cost-effec...»3, joka käsittelee parodontologisen ylläpitohoidon kustannuksia ja hyötyjä, laskettiin, että parodontologisen ylläpitohoidon kustannukset yksityisellä erikoishammaslääkärillä olivat 30 vuoden ajanjaksolla 7 749 € ja yksityisellä yleishammaslääkärillä 3 283 €. Samassa tutkimuksessa arvioitiin myös hyötyä, jonka potilas saa erikoishammaslääkärin hoidosta. Lisähyöty 30 vuoden aikana oli 20,59 lisähammasvuotta ja 3,95 mm vähäisempi kiinnityksen menetys. Lisähyödyn hinta laskelmissa oli 217 € hammasvuotta kohti ja kiinnityksen menetyksessä 1 130 € yhtä millimetriä kohti. Kustannuksien arvioinnissa käytettiin Iso-Britanniasta kerättyjä tai arvioituja tietoja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Artikkeleita parodontologisen hoidon kustannuksista on vähän.

Ylläpitohoidon kokonaiskustannusten ja hampaan korvaamisesta aiheutuvien kustannuksen suhde vaihtelee. Se riippuu parodontologisen hoidon ja vaihtoehtoisen hoidon kustannuksista. Lisäksi laskemiin vaikuttaa menetettävien hampaiden määrä ja se, mitkä hampaat menetetään «Gaunt F, Devine M, Pennington M ym. The cost-effec...»3.

Erikoishammaslääkäritasoisen hoidon lisähyödyn hinta vaihtelee maittain riippuen paikallisista olosuhteista «Pennington M, Heasman P, Gaunt F ym. The cost-effe...»4.

Kirjallisuutta

  1. Pretzl B, Wiedemann D, Cosgarea R ym. Effort and costs of tooth preservation in supportive periodontal treatment in a German population. J Clin Periodontol 2009;36:669-76 «PMID: 19566541»PubMed
  2. Fardal Ø, O'Neill C, Gjermo P ym. The lifetime direct cost of periodontal treatment: a case study from a Norwegian specialist practice. J Periodontol 2012;83:1455-62 «PMID: 22414260»PubMed
  3. Gaunt F, Devine M, Pennington M ym. The cost-effectiveness of supportive periodontal care for patients with chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2008;35:67-82 «PMID: 18724842»PubMed
  4. Pennington M, Heasman P, Gaunt F ym. The cost-effectiveness of supportive periodontal care: a global perspective. J Clin Periodontol 2011;38:553-61 «PMID: 21554375»PubMed