Takaisin

VIN-muutosten hoito

Näytönastekatsaukset
Virpi Rantanen
9.5.2016

Näytön aste: C

Kirurginen eksision jälkeen HSIL (VIN) -muutoksen uusiutuminen saattaa olla vähäisempää kuin laservaporisaation jälkeen.

Retrospektiivinen potilassarja «van Esch EM, Dam MC, Osse ME ym. Clinical characte...»1 vuosina 1990–2012 Belgiassa yhdessä klinikassa hoidetuista 73 VIN-potilaasta (uVIN). 33 naisella (45,2 %) ensimmäinen hoito oli eksisio, 25 naisella (34,2 %) laservaporisaatio ja lisäksi oli yhdistettyjä hoitoja. Eksision jälkeen residuaalimuutos löytyi 15,7 %:lla hoidetuista ja 22,9 %:lla laservaporisaation jälkeen.

Puolelle hoidetuista tuli rekurrenssi ensimmäisen hoidon jälkeen (mediaani toteamiseen 14 kuukautta). Eksision jälkeen rekurrenssi kehittyi 48,8 %:lle ja laservaporisaation jälkeen 56 %:lle. Multifokaalisuus oli ainoa prognostinen tekijä, joka korreloi uusimiseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen potilassarja «Leufflen L, Baermann P Jr, Rauch P ym. Treatment o...»2 vuosina 1995–2010 Ranskassa yhdessä klinikassa hoidetuista 41 VIN 2–3- ja 9 d-VIN-potilaasta. Diagnoosit olivat histologisesti varmennettuja. 24 (48 %) potilasta hoidettiin eksisiolla ja 26 (52 %) laservaporisaatiolla.

1 vuoden seurannan jälkeen tautivapaa elossaolo oli 91,0 % eksisioryhmässä ja 65,2 % laserhoidetuilla. 5 vuoden kuluttua tautivapaa elossaolo oli kirurgisesti hoidetuilla sama 91,0 %, mutta laservaporisoiduilla se oli laskenut 51,3 %:iin. d-VIN-potilaista 2/9 hoidettiin laservaporisaatiolla eikä yksikään muutoksista uusinut.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen potilassarja «Jones RW, Rowan DM, Stewart AW. Vulvar intraepithe...»3 vuosina 1962–2003 Uudessa-Seelannissa yhdessä klinikassa ja yhdellä yksityisvastaanotolla hoidetuista 405 potilaasta. Diagnoosit olivat histologisesti varmennettuja ("warty, basaloid tai mixed VIN", pääasiassa VIN 3). 47 potilaan VIN-muutos parani koepalan oton jälkeen ilman hoitoa. Eksisiolla hoidettiin 194 naista, joista 34 % tarvitsi toisen hoidon. Laservaporisaatiolla hoidettiin 118 naista, joista 39 % tarvitsi toisen hoidon.

Jos resekaatin reunat olivat puhtaat, vain 15 % tarvitsi myöhemmin hoitoa, mutta jos reunat eivät olleet puhtaat, 50 % tarvitsi uudelleen hoitoa. Toinen hoito tarvittiin 42 %:ssa tapauksista, jos muutos oli multifokaalinen, mutta vain 31 %:ssa unifokaalisissa muutoksissa. 2 %:lle kehittyi syöpä todennäköisesti puutteellisen hoidon vuoksi (mediaaniaika 2,4 vuotta). 1,8 %:lle kehittyi syöpä myöhään (mediaaniaika 13,8 vuotta) eri paikkaan todennäköisesti HPV-infektion pohjalta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Retrospektiivinen potilassarja «Wallbillich JJ, Rhodes HE, Milbourne AM ym. Vulvar...»4 vuosina 1993–2011 Yhdysvalloissa MD Anderson Cancer Center klinikassa hoidetuista histologisesti varmistetuista 303 VIN 2–3 potilaasta. Ensimmäinen hoito oli eksisio 59 %:lla (n = 176), laserablaatio 13 %:lla (n = 40), imikimodi 7,4 %:lla (n = 22), eksisio + laserablaatio 8,1 %:lla (n = 24) ja lopuilla muita hoitoyhdistelmiä.

Rekurrenssi todettiin eksision jälkeen 26,7 %:lla, laserablaation jälkeen 45,0 %:lla ja imikimodin jälkeen 13,6 %:lla. Rekurrenssi todettiin 31,5 %:lla, jos resekaatin reunat eivät olleet puhtaat, mutta vain 10,9 %:lla, jos resekaatin reunat olivat puhtaat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Retrospektiivinen potilassarja «Hillemanns P, Wang X, Staehle S ym. Evaluation of ...»5 vuosina 1993–2011 Saksassa yhdessä klinikassa hoidetuista histologisesti varmistetuista 93 VIN 1–3 potilaasta, joista 83:lla oli VIN 2–3. Hoitojen jakauma: vulvektomia 7, eksisio 12, laservaporisaatio 47 ja fotodynaaminen hoito 27.

Rekurrenssi todettiin 40,4 %:lla laservaporisaation jälkeen ja 41,7 %:lla paikallisen eksision jälkeen. Vulvektomian jälkeen ei todettu rekurensseja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Työ on vuonna 2004 tehty systemoitu katsaus «van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the a...»6 VIN 3 muutosten hoidosta. Mukana oli 97 artikkelia ja 3 322 potilasta.

Rekurrenssin esiintyminen hoidon jälkeen: vulvektomia 19 %, partielli vulvektomia 18 %, paikallinen eksisio 22 % ja laservaporisaatio 23 %. Hoidon jälkeen rekurrenssi todettiin 17 %:lla, jos resekaatin reunat olivat puhtaat, mutta 47 %:lla, jos VIN-muutos jatkui resekaatin reunoihin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Retrospektiivinen potilassarja «Herod JJ, Shafi MI, Rollason TP ym. Vulvar intraep...»7 vuosina 1978–1992 Englannissa kahdessa klinikassa hoidetuista 133 VIN 1–3 potilaasta. Potilaista 46 % (61, joissa 17 vulvektomiaa) hoidettiin eksisiolla, 23 % (30) laservaporisaatiolla ja loput eri lääkehoidoilla.

Histologisesti varmennettu rekurrenssi todettiin 39 %:lla kirurgisen hoidon jälkeen, vaikka hoidon jälkeistä residuaalia ei todettu. Rekurrenssi ilmaantui keskimäärin 31 kuukaudessa. Laserhoidon jälkeen relapsi todettiin 67 %:lla ja paikallisen eksision jälkeen 25 %:lla. 10 vuoden kuluttua hoidosta rekurrenssi laserhoidon jälkeen todettiin 79 %:lla ja paikallisen eksision jälkeen 36 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«van Esch EM, Dam MC, Osse ME ym. Clinical characte...»1: Potilasmäärä oli pieni, ja keskiseuranta-aika 49 kuukautta. Kaikki uVIN-muutoksia.

«Leufflen L, Baermann P Jr, Rauch P ym. Treatment o...»2: Potilasmäärä oli pieni, mutta keskiseuranta-aika oli 5,6 vuotta.

«Jones RW, Rowan DM, Stewart AW. Vulvar intraepithe...»3: Potilasmäärä on iso eikä siinä ehkä ollut d-VIN-potilaita, koska potilaiden kuvauksessa ei mainita mahdollisia dermatooseja. 215 naista (puolet) seurattiin yli 5 vuotta ja 102 naista (neljäsosa) yli 10 vuotta.

«Wallbillich JJ, Rhodes HE, Milbourne AM ym. Vulvar...»4: Potilasmäärä oli iso, mutta seuranta-aika lyhyt (mediaani 1,8 vuotta, keskiarvo 3,7 vuotta). 5 %:lla potilaista oli vulvan dermatoosi, mutta eri uVIN- ja d-VIN-muutoksia ei eroteltu.

«Hillemanns P, Wang X, Staehle S ym. Evaluation of ...»5: d-VIN-muutokset sisällytettiin VIN 3 ryhmään. Kirjoittajien mukaan eksisio on "treatment of choice".

«van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the a...»6: d-VIN-muutoksia ei eroteltu. Hoitamattomilla potilailla oli 9 % riski saada ulkosynnytinten syöpä.

«Herod JJ, Shafi MI, Rollason TP ym. Vulvar intraep...»7: VIN-luokkien jakautumista eri hoitoryhmiin ei ilmoitettu.

Kokonaiskommentti: Persistenssiä, relapsia ja rekurrenssia ei aina voi erottaa potilassarjoissa.

Kirjallisuutta

 1. van Esch EM, Dam MC, Osse ME ym. Clinical characteristics associated with development of recurrence and progression in usual-type vulvar intraepithelial neoplasia. Int J Gynecol Cancer 2013;23:1476-83 «PMID: 24257562»PubMed
 2. Leufflen L, Baermann P Jr, Rauch P ym. Treatment of vulvar intraepithelial neoplasia with CO(2) laser vaporization and excision surgery. J Low Genit Tract Dis 2013;17:446-51 «PMID: 23609594»PubMed
 3. Jones RW, Rowan DM, Stewart AW. Vulvar intraepithelial neoplasia: aspects of the natural history and outcome in 405 women. Obstet Gynecol 2005;106:1319-26 «PMID: 16319258»PubMed
 4. Wallbillich JJ, Rhodes HE, Milbourne AM ym. Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN 2/3): comparing clinical outcomes and evaluating risk factors for recurrence. Gynecol Oncol 2012;127:312-5 «PMID: 22867736»PubMed
 5. Hillemanns P, Wang X, Staehle S ym. Evaluation of different treatment modalities for vulvar intraepithelial neoplasia (VIN): CO(2) laser vaporization, photodynamic therapy, excision and vulvectomy. Gynecol Oncol 2006;100:271-5 «PMID: 16169064»PubMed
 6. van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the assumed natural history of vulvar intraepithelial neoplasia III based on enough evidence? A systematic review of 3322 published patients. Gynecol Oncol 2005;97:645-51 «PMID: 15863172»PubMed
 7. Herod JJ, Shafi MI, Rollason TP ym. Vulvar intraepithelial neoplasia: long term follow up of treated and untreated women. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:446-52 «PMID: 8624318»PubMed