Takaisin

Poistetun konuksen koko ja ennenaikaisen synnytyksen vaara

Näytönastekatsaukset
Maija Jakobsson
16.5.2016

Näytön aste: C

Ennenaikaisuuden riski lisääntyy poistetun kudospalan suuruuden lisääntyessä.

Meta-analyysissä «Kyrgiou M, Koliopoulos G, Martin-Hirsch P ym. Obst...»1 vuodelta 2006 löydettiin 3 tutkimusta, joissa arvioitiin loop-hoidolla tai laserkonisaatiolla poistetun konuksen koon vaikutusta ennenaikaisuuteen. Hoidettuja naisia meta-analyysissä oli 797 ja verrokkeja oli 1 117. Kun poistetun kudospalan pituus oli yli 10 mm, ennenaikaisuuden riski oli 2,61-kertainen (95 % luottamusväli 1,28–5,34). Alle 10 mm kudospalan poiston suhteen tulokset olivat heterogeenisiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Hiukan vanhempia töitä mukana, osa niistä laserkonisaatioita.

Suomalaisessa «Jakobsson M, Gissler M, Paavonen J ym. Loop electr...»2 rekistereitä ja sairaskertomuksia yhdistävässä työssä aineiston muodosti 624 loop-hoidettua naista, ja näitä synnytyksiä verrattiin syntymärekisteriaineistoon. Konuksen koko arvioitiin sairaskertomuksista, ja se jaettiin pieneen, keskisuureen ja suureen. Iso tai toistettu loop-hoito aiheutti lähes 2-kertaisen ennenaikaisen synnytyksen riskin, kun sitä verrattiin pieneen tai keskisuureen konukseen (RR 2,45; 95 % luottamusväli 1,10–3,40).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tässä työssä konuksen kokoa arvioitiin sairaskertomuksista käytetyn instrumentin koon mukaan.

Tässä englantilaisessa «Castañon A, Landy R, Brocklehurst P ym. Is the inc...»3 upotetussa tapaus-verrokkitutkimuksessa 12 sairaalan patologian rekistereistä etsittiin kolposkopiassa käyneitä naisia, jotka olivat synnyttäneet ennenaikaisesti, ja näille etsittiin kaltaistetut verrokit (ikä, pariteetti, sairaala, toimenpide ennen tai jälkeen kolposkopian). Aineistossa oli 2 798 yksisikiöistä synnytystä, joista 1 021 oli ennenaikaisia. Ennenaikaisuuden riski lisääntyi konuksen syvyyden lisääntyessä pienestä (< 10 mm) hyvin isoon (yli 20 mm) (OR 1,23; 95 % luottamusväli 1,12–1,36). Absoluuttinen ennenaikaisuuden riski oli 6,5 % ennen kolposkopiaa ja yli 15 mm syvän loopin jälkeen 19 % ensimmäisessä synnytyksessä, seuraavissa synnytyksissä 17 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Synnytystiedot olivat hiukan epäluotettavia. Jopa 17 %:lla tieto raskauden kestosta puuttui. Tutkijat korostivat sitä, että ennenaikaisuuden riski säilyy myös seuraavissa synnytyksissä, mikä tiedetään tapahtuvan myös ilman kohdunsuun toimenpiteitäkin.

Tässä tanskalaisessa rekisterityössä «Noehr B, Jensen A, Frederiksen K ym. Depth of cerv...»4 etsittiin patologian rekisteristä 8 180 naista, joilla oli loopin jälkeinen synnytys, 273 naisella oli tehty kaksi tai useampia loop-hoitoja. Naisia verrattiin samana aikana synnyttäneeseen normaaliväestöön syntymärekisterissä. Loopin koko oli tiedossa 3 605 toimenpiteestä. Ennenaikaisuuden vaara lisääntyi 6 % jokaista kohdunsuulta poistettua millimetriä kohden (OR 1,06; 95 % luottamusväli 1,03–1,09).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tässä työssä kaikki toimenpiteet olivat loop-hoitoja. Vertailu normaaliväestöön hieman yliarvioi riskin suuruutta.

Englantilaisessa prospektiivisessa työssä «Kyrgiou M, Valasoulis G, Stasinou SM ym. Proportio...»5 (n = 142 naista) kohdunsuun tilavuutta ja pituutta arvioitiin ennen ja jälkeen loop-hoidon MRI:llä ja kaikututkimuksella. Näistä naisista 12:lla oli synnytys toimenpiteen jälkeen. Raskauden kesto korreloi suoraan suhteessa poistettuun kohdunkaulan tilavuuteen (r = -0,6; p = 0,04).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pilottitutkimus. Synnyttäneiden naisten määrä oli erittäin pieni, jonka vuoksi kovin pitkälle meneviä johtopäätelmiä ei pidä tehdä.

Irlantilaisessa tutkimuksessa «Khalid S, Dimitriou E, Conroy R ym. The thickness ...»6 tarkasteltiin aukileikatun loop-konuksen mittoja ja niiden vaikutusta ennenaikaisuuteen. Tutkimuksessa oli 1 808 loop-hoidettua naista ja 353 raskautta hoidon jälkeen. Ennenaikaisia synnytyksiä oli 9,1 %. Kun konuksen mitoista laskettu tilavuus ylitti 6 cm3, ennenaikaisuuden riski kolminkertaistui (RR 3,00; 95 % luottamusväli 1,45–5,92). Kun poistetun kudospalan syvyys ylitti 12 mm, riski oli lähes 3-kertainen (RR 2,98; 95 % luottamusväli 1,27–7,01).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Poistetun kudospalan mittaus oli tutkimuksessa hiukan epävarmaa. Synnyttäneiden naisten määrä oli myös melko pieni.

Yleiskommentti: Poistetun kudospalan koon mittaamien ja raportointi oli epäyhteneväistä, siksi eri tutkimusten vertaaminen on hankalaa.

Kirjallisuutta

 1. Kyrgiou M, Koliopoulos G, Martin-Hirsch P ym. Obstetric outcomes after conservative treatment for intraepithelial or early invasive cervical lesions: systematic review and meta-analysis. Lancet 2006;367:489-98 «PMID: 16473126»PubMed
 2. Jakobsson M, Gissler M, Paavonen J ym. Loop electrosurgical excision procedure and the risk for preterm birth. Obstet Gynecol 2009;114:504-10 «PMID: 19701027»PubMed
 3. Castañon A, Landy R, Brocklehurst P ym. Is the increased risk of preterm birth following excision for cervical intraepithelial neoplasia restricted to the first birth post treatment? BJOG 2015;122:1191-9 «PMID: 25854594»PubMed
 4. Noehr B, Jensen A, Frederiksen K ym. Depth of cervical cone removed by loop electrosurgical excision procedure and subsequent risk of spontaneous preterm delivery. Obstet Gynecol 2009;114:1232-8 «PMID: 19935024»PubMed
 5. Kyrgiou M, Valasoulis G, Stasinou SM ym. Proportion of cervical excision for cervical intraepithelial neoplasia as a predictor of pregnancy outcomes. Int J Gynaecol Obstet 2015;128:141-7 «PMID: 25444615»PubMed
 6. Khalid S, Dimitriou E, Conroy R ym. The thickness and volume of LLETZ specimens can predict the relative risk of pregnancy-related morbidity. BJOG 2012;119:685-91 «PMID: 22329499»PubMed