Takaisin

Resekaatin reunojen puhtauden merkitys VIN-muutoksen hoidonjälkeiseen uusimiseen

Näytönastekatsaukset
Virpi Rantanen
16.5.2016

Näytön aste: C

Jos poistetun muutoksen reunoille jää esiastemuutosta, uusiutumisen riski on 3-kertainen.

Retrospektiivinen potilassarja «Wallbillich JJ, Rhodes HE, Milbourne AM ym. Vulvar...»1 vuosina 1993–2011 Yhdysvalloissa MD Anderson Cancer Center klinikassa hoidetuista histologisesti varmistetuista 303 VIN 2–3 -potilaasta. Ensimmäinen hoito oli eksisio 59 %:lla (n = 176), laserablaatio 13 %:lla (n = 40), imikimodi 7,4 %:lla (n = 22), eksisio + laserablaatio 8,1 %:lla (n = 24) ja lopuilla muita hoitoyhdistelmiä. Rekurrenssi todettiin eksision jälkeen 26,7 %:lla, laserablaation jälkeen 45,0 %:lla ja imikimodin jälkeen 13,6 %:lla. Rekurrenssi todettiin 31,5 %:lla, jos resekaatin reunat eivät olleet puhtaat, mutta vain 10,9 %:lla, jos resekaatin reunat olivat puhtaat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Työ on vuonna 2004 tehty systemoitu katsaus «van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the a...»2 VIN 3 muutosten hoidosta. Mukana oli 97 artikkelia ja 3 322 potilasta. Rekurrenssin esiintyminen hoidon jälkeen: vulvektomia 19 %, partielli vulvektomia 18 %, paikallinen eksisio 22 % ja laservaporisaatio 23 %. Hoidon jälkeen rekurrenssi todettiin 17 %:lla, jos resekaatin reunat olivat puhtaat, mutta 47 %:lla, jos VIN-muutos jatkui resekaatin reunoihin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Retrospektiivinen potilassarja «Modesitt SC, Waters AB, Walton L ym. Vulvar intrae...»3 vuosina 1989–1995 Pohjois-Amerikassa University of North Carolina Hospitals klinikassa hoidetuista, histologisesti varmistetuista 73 VIN 3 -potilaasta. Kaikki hoidettiin kirurgisesti paikallisella, laajalla eksisiolla. Ensimmäisessä hoidossa todettiin SCC 22 %:lla. 59 potilasta seurattiin vähintään 7 kuukautta, ja heistä 66 %:lla resekaatin reunat eivät olleet puhtaat, 31 %:lla reunat olivat puhtaat ja 3 %:lla asiasta ei ollut tietoa. Kun resekaatin reunat olivat puhtaat, rekurrenssi todettiin 17 %:lla, mutta 46 %:lla (x 3), jos reunat eivät olleet puhtaat. Mutta siis 54 %:lla ei todettu rekurrenssia, vaikka resekaatin reunat eivät olleet puhtaat. Multifokaalisissa muutoksissa todettiin tilastollisesti enemmän (p = 0,03) rekurrensseja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Retrospektiivinen potilassarja «McNally OM, Mulvany NJ, Pagano R ym. VIN 3: a clin...»4 vuosina 1981–1997 Australiassa yhdessä klinikassa hoidetuista 101 VIN 3 -potilaasta. Histologinen varmistus oli ennen hoitoa 34,7 %:lla, mutta kaikilla, joiden hoito oli ablatiivinen. Keskimääräinen seuranta-aika oli 36 kuukautta (vaihtelu 2–184 kuukautta). 39 potilaalla tauti oli multisentrinen. Hoito oli seuraava: vulvektomia 7, skinning vulvektomia 5, partielli vulvektomia 6, laaja paikallinen eksisio 77 (78 %), laserablaatio 3, diatermia 1, eksisio + laser 2. LSA-muutoksia oli vain 7/101 potilaalla. Multifokaalisuus ei ennustanut residuaalia tai rekurrenssia. 47/95 resekaatin reunat olivat positiiviset, 42/95 negatiiviset ja 6/95 epävarmat. 53 potilaalla, joilla resekaatin reunat olivat positiiviset tai epävarmat, residuaali todettiin 12 potilaalla ja rekurrenssi 13 potilaalla. Resekaatin reunat olivat puhtaat 42 potilaalla, ja heillä residuaali todettiin 3 ja rekurrenssi 5 tapauksessa. Suurin osa rekurrensseista tuli 3 vuoden kuluessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Wallbillich JJ, Rhodes HE, Milbourne AM ym. Vulvar...»1: Potilasmäärä oli iso, mutta seuranta-aika lyhyt (mediaani 1,8 vuotta, keskiarvo 3,7 vuotta). 5 %:lla potilaista oli vulvan dermatoosi, mutta D-VIN ja uVIN ei eroteltu.

«van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the a...»2: D-VIN-muutoksia ei eroteltu. Hoitamattomilla potilailla oli 9 % riski saada ulkosynnytinten syöpä.

«Modesitt SC, Waters AB, Walton L ym. Vulvar intrae...»3: D-VIN- ja uVIN -muutoksia ei erotettu. Kaikki oli hoidettu eksisiolla.

«McNally OM, Mulvany NJ, Pagano R ym. VIN 3: a clin...»4: Artikkelin taulukossa resekaatin reunaan ulottuva muutos lisäsi residuaaleja/rekurrensseja (p ˂ 0,05). Pohdinnassa kirjoittavat toteavat, ettei heidän työssään resekaatin reunojen puhtaus vaikuttanut residuaaleihin tai rekurrensseihin.

Kokonaiskommentti: Persistenssiä, relapsia ja rekurrenssia ei aina voida erottaa potilassarjoissa.

Kirjallisuutta

 1. Wallbillich JJ, Rhodes HE, Milbourne AM ym. Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN 2/3): comparing clinical outcomes and evaluating risk factors for recurrence. Gynecol Oncol 2012;127:312-5 «PMID: 22867736»PubMed
 2. van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the assumed natural history of vulvar intraepithelial neoplasia III based on enough evidence? A systematic review of 3322 published patients. Gynecol Oncol 2005;97:645-51 «PMID: 15863172»PubMed
 3. Modesitt SC, Waters AB, Walton L ym. Vulvar intraepithelial neoplasia III: occult cancer and the impact of margin status on recurrence. Obstet Gynecol 1998;92:962-6 «PMID: 9840558»PubMed
 4. McNally OM, Mulvany NJ, Pagano R ym. VIN 3: a clinicopathologic review. Int J Gynecol Cancer 2002;12:490-5 «PMID: 12366668»PubMed