Takaisin

HrHPV-testin käyttö sytologisen AGC-löydöksen jatkodiagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Johanna Palmroth
17.5.2016

Näytön aste: B

hrHPV-testi antaa lisähyötyä sytologiselle AGC-löydökselle.

Meta-analyysi «Verdoodt F, Jiang X, Williams M ym. High-risk HPV ...»1 selvitti, voidaanko hrHPV-testiä käyttää jatkotutkimuksena, kun selvitetään sytologisen AGC-löydöksen taustalta löytyviä CIN 2+ -muutoksia (CIN 2/3, AIS, kohdunkaulan levy-/lieriöepiteelisyöpä, muu kuin kohdunkaulasyöpä). Mukaan kelpuutettiin 12 tutkimusta sisältäen yli 3 600 naista, joilla oli AGC-löydös (AGC-NOS/FN, lähtökohtana joko kohdunkaula tai endometrium).

Jatkotutkimuksina kaikille tehtiin kolposkopia, 5 tutkimuksessa 100 %:lle histologinen näyte kohdunkaulasta (biopsia, kaave, konus tai kohdunpoisto). Muissa tutkimuksissa histologista näytettä ei otettu kaikilta, vaan hyväksyttävä vaihtoehto oli normaali kolposkopia -löydöksessä negatiivinen sytologinen uusintanäyte. CIN 2+ / AIS+ todettiin 19,8 %:lla niistä naisista, joilla oli AGC (n = 3 633) ja 55,7 %:lla niistä, joilla oli sekä AGC että yhtäaikainen ASC-US+ (n = 213). AGC-löydöksen taustalta löytyi kohdunkaulansyöpä 3,6 %:lla ja muu kuin kohdunkaulasyöpä (endometrium-/munatorvi-/munasarjasyöpä) 3,5 %:lla. hrHPV-testi oli positiivinen lähes 40 %:lla AGC-tapauksissa. hrHPV-testin (HC2-testi) poolattu herkkyys oli 90 % (95 % luottamusväli 85,1–93,4 %) ja spesifisyys 75,1 % (95 % luottamusväli 64,8–83,2 %) CIN 2+ löydösten toteamisessa AGC-tapauksissa.

7 tutkimuksessa oli dokumentoitu muualla kuin kohdunkaulassa esiintyvät syövät. Alle 40-vuotiailla hrHPV-positiivisilla oli 4,2 % (95 % luottamusväli 36,1–48,5 %) riski CIN 2/AIS+ -muutoksiin ja vastaava riski samanikäisillä hrHPV-negatiivisilla oli 9,3 % (95 % luottamusväli 1,2–22,1 %). Myös 40–50-vuotiailla hrHPV-positiivisilla oli merkitsevästi suurentunut riski CIN 2+ / AIS+ -muutoksiin (26,5 %; 95 % luottamusväli 8,1–50,1) kuin hrHPV-negatiivisilla (1,4 %; 95 % luottamusväli 0,0–5,3 %). Niillä vähintään 50-vuotiailla naisilla, joilla hrHPV-testi oli negatiivinen, oli 18 % riski syöpään muualla kuin kohdunkaulassa (95 % luottamusväli 2,6–40,7 %), CIN 2:n / AIS+:n riski oli 0,4 % (95 % luottamusväli 0,7–5,9 %). 5,8 %:lta vähintään 50-vuotiaalta hrHPV-positiiviselta löytyi CIN 2+ / AIS+ (95 % luottamusväli 0,7–5,9 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: AGC-löydöksen taustalla on 20 %:lla CIN 2+/AIS+, kohdunkaulasyöpä 4 %:lla ja muu kuin kohdunkaulasyöpä 4 %:lla, joten kolposkopia näytteineen on edelleen aiheellinen jatkotutkimus. Positiivinen hrHPV-testi sytologisen AGC-löydöksen yhteydessä merkitsee lisääntynyttä riskiä CIN 2+ -muutoksiin, mutta riski on kohonnut myös hrHPV-negatiivisilla. Negatiivinen hrHPV-testi antaa lisähyötyä ≥ 50-vuotiailla naisilla AGC-löydöksen yhteydessä. Heillä on lisääntynyt riski syöpään muualla kuin kohdunkaulassa, ja tämä tulee erityisesti huomioida diagnostiikassa. Meta-analyysissa ei ollut eroteltu AGC-NOS- ja AGC-FN-löydöksiä vähäisen datan johdosta. Yhdessä tutkimuksessa hrHPV-testi oli otettu vain 30 %:lta tutkittavista.

Kirjallisuutta

  1. Verdoodt F, Jiang X, Williams M ym. High-risk HPV testing in the management of atypical glandular cells: A systematic review and meta-analysis. Int J Cancer 2016;138:303-10 «PMID: 25583258»PubMed