Takaisin

Normaali kolposkopialöydös lievien levyepiteeliatypioiden yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Maija Jakobsson
17.5.2016

Näytön aste: B

Lievien levyepiteelimuutosten vuoksi tehty normaali kolposkopialöydös on melko luotettava dysplasian poissulkemiseksi

Randomoidun TOMBOLA-tutkimuksen «Cruickshank ME, Cotton SC, Sharp L ym. Management ...»1kolposkopia alaryhmässä tehdyssä tutkimuksessa aineiston muodostivat ne 884 naista (ikä 20–59, keski-ikä 36 vuotta), jotka oli lähetetty bodeline mild dyskaryoosis (BMD) (vastaa ASC-US ja LSIL -löydöstä Bethesdan mukaan) -papan vuoksi kolposkopiaan. Kaikilla potilailla ensimmäisessä kolposkopiassa muuntumisalue oli tyyppiä 1 tai 2 ja kohdunkaula oli arvioitu normaaliksi, eikä siksi ensimmäisessä kolposkopiassa otettu koepaloja. Potilailta määritettiin myös hrHPV- sekä HPV16 - ja HPV18 -genotyypitys. Potilaita seurattiin papatestillä 6 kk välein ja lähetettiin kolposkopiaan, jos papaan ilmaatui muutoksia (moderate dyskaryosis tai pahempi). Kaikki potilaat pyydettiin kolposkopiaan 36kk kohdalla (69,2 % osallistui) ja mikäli muutoksia nähtiin, tehtiin loop-hoito. Keskimääräinen seuranta-aika oli 2,6 vuotta.

Näistä naisista 43:lle (4,9 %) kehittyi CIN2+ muutos seurannan aikana, riski oli 1,86 /100 henkilövuotta (95 % CI 0,36–1,06). CIN3 muutoksia oli vain 15 (1,7 %; 0,64/ 100 henkilövuotta, 95 % CI 0,36–1,06). Dysplasian kehittymisen riskiä lisäsi, jos lähtöpapa oli mild dyspkaryosis (LSIL) ja potilas oli hrHPV positiivinen RR 5,86, (95 % CI 2,53–13,56).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: HPV-status ei ollut tukijoilla tiedossa ensimmäisessä kolposkopiassa. Riski dysplasiaan oli niin pieni, että tutkijat suosittelevat paluuta joukkoseulontaan, joka Englannissa tehdään kolmen vuoden välein.

Toisessa englantilaisessa pilottitutkimuksessa «Kelly RS, Walker P, Kitchener H ym. Incidence of c...»2 tarkasteltiin, naisia, iältään 20–64 vuotta, jotka oli myös lähetetty kolposkopiaan bodeline mild dyskaryoosis (BMD) (vastaa ASC-US ja LSIL löydöstä Bethesdan mukaan) -papan vuoksi. Tutkimus oli tehty vuosina 2001–2002. Ne naiset, jotka olivat hrHPV-positiivisia, kolposkopoitiin heti ja HPV-negatiiviset testattiin uudelleen papa- ja hrHPV-testillä 6 kk kuluttua. Tutkimuksen aikana HPV-positiivisia naisia oli paljon nuorissa ikäryhmissä, ja tämän vuoksi vain toistuvasti positiiviset nuoret (20–34) naiset kutsuttiin heti kolposkopiaan. Lopullisen ryhmän muodostivat ne naiset, jotka olivat alun perin HPV-positiivisia, papa oli BMD ja kolposkopiassa ei ollut löydöksiä (1 063 naista). Näistä naisista 965 osallistui seurantaan. Kumulatiivinen CIN2+ riski oli kolmen vuoden aikana 4,4 % (95 % CI 4,0–7,0 %). ASC-US- papan ja negatiivisen kolposkopian jälkeen ja CIN3 -insidenssi oli vain 2,4 %:ia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Varsin matala dysplasiariski, vaikka kaikki potilaat olivat HPV-positiivisia lähtötilanteessa.

Engalntilaisessa tutkimuksessa «Teale GR, Moffitt DD, Mann CH ym. Management guide...»3 vuosina 1986–1997 tarkasteltiin naisia, jotka oli lähetetty ≤ BMD-papan (borderline mild dyskaryoosis, vastaa ASC-US- ja LSIL-löydöstä Bethesdan mukaan) kolposkopiaan, ei aiempia esiaste muutoksia, ei raskaana, tupakointitiedot saatavilla ja vähintään kaksi seurantakäyntiä kolposkopia klinikalla. Potilaita tutkimuksessa oli 566 (ikä 26–42, keskimäärin 32 vuotta). Keskimäärin naisia seurattiin 17 kk ajan. Muutokset hävisivät 54,1 %:lla, 24,4 %:lla oli persistoivia muutoksia ja 25,1 %:lla muutoksia hoidettiin. Vain 7,8 %:ia (23/295) niistä naisista, joilla ensimmäisessä kolposkopiassa eikä sen yhteydessä otetussa papassa ollut muutoksia joudutiin hoitamaan tutkimuksen aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Aineisto on varsin vanha, mutta kelvollinen työ.

Kirjallisuutta

  1. Cruickshank ME, Cotton SC, Sharp L ym. Management of women with low grade cytology: how reassuring is a normal colposcopy examination? BJOG 2015;122:380-6 «PMID: 24947656»PubMed
  2. Kelly RS, Walker P, Kitchener H ym. Incidence of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or worse in colposcopy-negative/human papillomavirus-positive women with low-grade cytological abnormalities. BJOG 2012;119:20-5 «PMID: 21624034»PubMed
  3. Teale GR, Moffitt DD, Mann CH ym. Management guidelines for women with normal colposcopy after low grade cervical abnormalities: population study. BMJ 2000;320:1693-6 «PMID: 10864542»PubMed