Takaisin

Pintalaskimovajaatoiminnan progressioon vaikuttavat tekijät

Näytönastekatsaukset
Jukka Saarinen
3.6.2016

Näytön aste: B

Alaraajassa jo todettu pinta- tai syvien laskimoiden vajaatoiminta johtaa uusien suonikohjujen ilmaantumiseen. Samoin vajaatoimintaisten laskimoiden määrä suurenee seurannassa merkittävällä osalla potilaista.

Aineisto «Labropoulos N, Leon L, Kwon S ym. Study of the ven...»1 koostui 90 sairaalapotilaasta (116 jalkaa), joille tehtiin kaikukuvaus alaraajalaskimoihin kahdesti siten, että tutkimusvälin mediaani oli 19 kuukautta. Seurannassa 27 %:lla refluksi todettiin alkuperäistä laajempana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edinburgh Vein Studyssa «Robertson LA, Evans CJ, Lee AJ ym. Incidence and r...»2 henkilöitä (n = 1 566) seurattiin prospektiivisesti 13 vuotta, ja kaikukuvauksella arvioitiin laskimovajaatoiminnan etenemistä ja suonikohjujen ilmaantuvuutta. Tutkimus osoitti suonikohjujen vuosittaiseksi ilmaantuvuudeksi noin 1 %. Aikaisemmin todettu refluksi lisäsi ”kohjuriskiä” 4–7-kertaiseksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä tapaus-verrokkitutkimuksessa «Robertson L, Lee AJ, Gallagher K ym. Risk factors ...»3 verrattiin 120 C5–6-laskimopotilasta (avoin tai parantunut haava) 120 lievempään laskimovajaatoimintapotilaaseen (C2–4). Monimuuttuja-analyysissa ihomuutokset (OR 8,90, 95 % luottamusväli 1,44–54,8) ja syvien laskimoiden refluksi vena popliteassa (OR 2,82; 95 % luottamusväli 1,03–7,75) olivat merkittävä riskitekijöitä haavan kehittymisen suhteen. Suojaavia tekijöitä olivat hyvä nilkan liikkuvuus (OR 0,88; 95 % luottamusväli 0,81–0,97) ja hyvä pohje-lihaspumpun toiminta (OR 0,96; 95 % luottamusväli 0,92–0,99).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pitkittäistutkimuksessa «Kostas TI, Ioannou CV, Drygiannakis I ym. Chronic ...»4 seurattiin 5 vuotta hoitamattoman alaraajan laskimovajaatoimintaa kliinisesti ja kaikukuvauksen avulla (n = 73, naisia 95 %, keski-ikä 48 vuotta). Tutkimus osoitti, että alaraajan laskimorefluksi etenee ja laajenee noin puolella seuratuista: 38 jalkaan kehittyi refluksi ja näistä pinnallisia oli 37, syviä 6 ja yhdyslaskimoita 5. Ylipaino, kompressiosukan käytön puute ja seisomatyö olivat riskitekijöitä progression suhteen. Aineisto oli pieni ja varsin selektiivinen.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Käytettävissä oleva data progressioon vaikuttavista riskitekijöistä on siis vaatimatonta ja perustuu lähinnä poikkileikkaustutkimuksiin, joissa on pyritty riskitekijöitä tunnistamaan. Näyttö on heikkoa ja tutkimusten laadussa on toivomisen varaa. Tutkimusdatan perusteella voidaan kyllä todeta, että laskimovajaatoiminta sinänsä etenee merkittävällä osalla potilaista, mutta progression yksilöiminen ei nykytiedon varassa ole mahdollista.

Kirjallisuutta

 1. Labropoulos N, Leon L, Kwon S ym. Study of the venous reflux progression. J Vasc Surg 2005;41:291-5 «PMID: 15768012»PubMed
 2. Robertson LA, Evans CJ, Lee AJ ym. Incidence and risk factors for venous reflux in the general population: Edinburgh Vein Study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014;48:208-14 «PMID: 24951373»PubMed
 3. Robertson L, Lee AJ, Gallagher K ym. Risk factors for chronic ulceration in patients with varicose veins: a case control study. J Vasc Surg 2009;49:1490-8 «PMID: 19497512»PubMed
 4. Kostas TI, Ioannou CV, Drygiannakis I ym. Chronic venous disease progression and modification of predisposing factors. J Vasc Surg 2010;51:900-7 «PMID: 20347686»PubMed