Takaisin

Kompressiohoito suonikohjujen konservatiivisena hoitona

Näytönastekatsaukset
Voitto Aittola
3.6.2016

Näytön aste: B

Kompressiohoito ei näytä estävän suonikohjuja pahenemasta.

Systemaattisessa katsauksessa «Palfreyman SJ, Michaels JA. A systematic review of...»1 etsittiin eteneviä, satunnaistettuja, kontrolloituja (RCT) tutkimuksia suonikohjujen kompressiohoitoon liittyen. Yhteensä löydettiin 25 tutkimusta, joista 11 oli satunnaistettuja kontrolloituja töitä tai systemaattisia katsauksia, 12 potilassarjaa ja kaksi hoitosuositusta. Konsensusta ei löytynyt tarvittavasta puristusluokasta. Kompressiohoito vähensi oireita, mutta potilaiden huono hoitomyöntyvyys oli yleistä. Kompressiohoidon hyöty jäi epäselväksi, kirjallisuus oli usein ristiriitaista ja sisälsi metodologisia virheitä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa RCT-tutkimuksessa «Sell H, Vikatmaa P, Albäck A ym. Compression thera...»2 (153 laskimovajaatoimintapotilasta, CEAP-luokka 2–3) puolet (76) arvottiin avoleikkaukseen, puolet (77) kompressiohoitoryhmään. 2 vuoden seuranta-aikana 70/76 operatiivisesta ryhmästä oli leikattu, myös 11/77 kompressiohoitopotilaista oli leikattu ja 1/76 (1 %) leikkaukseen arvotusta potilaasta halusi jatkaa kompressiohoidolla. Kaikilla mitatuilla parametreilla, joita olivat Venous Clinical Severity Score without compression stockings (VCSS-S), Venous Segmental Disease Score (VSDS), Venous Disability Score (VDS) ja health-related quality of life (HRQoL), avoleikkauksen tulos oli selkeästi parempi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen kooste yhdysvaltalaisen laskimokeskuksen 200 perättäisestä laskimo-ongelman vuoksi hoitoon hakeutuneesta potilaasta «Calcagno D, Rossi JA. The impact of insurance comp...»3. Näistä 117/200 potilaalla laskimotoimenpiteen kriteerit toteutuivat. 69/117 ei ollut vielä käyttänyt kompressiosukkaa ja heille ohjeistettiin 3 kuukauden kompressiohoito (tutkimusryhmä). Niistä, jotka noudattivat sukkahoito-ohjetta, 1/64 (2 %) koki kompressiohoidosta niin paljon apua, ettei halunnut toimenpidettä. 63/69 potilasta hoidettiin toimenpiteellä tai odotti toimenpidettä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa 3 ei ollut vertailuryhmää ja tutkimusten 2 ja 3 potilasryhmät olivat pieniä, mutta silti tutkimusten tulokset saavat suhtautumaan kriittisesti perinteiseen ajatukseen kompressiosukasta varsinaisena hoitona pintalaskimovajaatoiminnassa.

Kirjallisuutta

  1. Palfreyman SJ, Michaels JA. A systematic review of compression hosiery for uncomplicated varicose veins. Phlebology 2009;24 Suppl 1:13-33 «PMID: 19307438»PubMed
  2. Sell H, Vikatmaa P, Albäck A ym. Compression therapy versus surgery in the treatment of patients with varicose veins: A RCT. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014;47:670-7 «PMID: 24675145»PubMed
  3. Calcagno D, Rossi JA. The impact of insurance company mandated compression stocking trial on rate of intervention in patients with symptomatic venous reflux disease. Phlebology 2011;26:235-6 «PMID: 21597047»PubMed