Takaisin

Pintalaskimohoitojen päärunkojen hoidon tulokset: Vena saphena magnan höyryablaatio

Näytönastekatsaukset
Maarit Venermo
6.6.2016

Näytön aste: C

Höyryablaatio saattaa olla yhtä tehokas vena saphena magnan vajaatoiminnan hoidossa kuin laser- tai radiotaajuusablaatio enintään vuoden seurannassa.

Tutkimuksessa «van den Bos RR, Malskat WS, De Maeseneer MG ym. Ra...»1 227 potilasta satunnaistettiin vena saphena magnan hoitoon laserablaatiolla (n = 117) tai höyryablaatiolla (SVS™; n = 110). Potilailta tutkittiin vena saphena magnan tukkeutuminen 12 kuukauden kohdalla, VCSS 12 viikon kohdalla sekä sairausspesifinen elämänlaatu AVVSS-kyselyllä sekä elämänlaatu EQ-5D-kyselyllä 12 viikon kohdalla. Höyryablaation ryhmä jaettiin vielä 2 alaryhmään: 36 potilasta hoidettiin matalalla annoksella ja 81 potilasta korkealla annoksella. 1 vuoden kuluttua toimenpiteestä korkealla annoksella hoidettujen potilaiden vena saphena magnan tukkeutuminen oli verrattavissa laserablaatiolla hoidettuihin: 92 % (95 luottamusväli 86–98 %) vs 96 % (92–100%) vastaavasti. Elämänlaatu parani molemmissa hoidoissa eikä ryhmien välillä ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa «Milleret R, Huot L, Nicolini P ym. Great saphenous...»2 raportoitiin 75 potilaan ja 88 vena saphena magnan sarja höyryablaatiosta (SVS generator) 12 kuukauden seurannalla. Kontrolli tapahtui kaikukuvauksella 1, 3, 6 ja 12 kuukauden kuluttua toimenpiteestä, myös potilaiden elämänlaatu tutkittiin SF-12:sta käyttäen. Vena saphena magnan läpimitta vaihteli välillä 4–13 mm. 6 kuukauden kuluttua toimenpiteestä 96 % (72/75) hoidetuista suonista oli tukossa ja tulos 12 kuukauden kohdalla oli 96,1 %. Vakavia komplikaatioita ei esiintynyt ja elämänlaadun sekä fyysinen että mentaalinen komponentti olivat 6 kuukauden seurannassa paremmat kuin lähtötasolla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van den Bos RR, Malskat WS, De Maeseneer MG ym. Randomized clinical trial of endovenous laser ablation versus steam ablation (LAST trial) for great saphenous varicose veins. Br J Surg 2014;101:1077-83 «PMID: 24981585»PubMed
  2. Milleret R, Huot L, Nicolini P ym. Great saphenous vein ablation with steam injection: results of a multicentre study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;45:391-6 «PMID: 23410966»PubMed