Takaisin

Hartia-olkalihasten rentoutusharjoitteet toimistotyötä tekevien naisten kroonisessa niskakivussa

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen ja Antti Malmivaara
29.8.2016

Näytön aste: C

Hartia-olkalihasten rentoutusharjoitteet toimistotyötä tekevillä naisilla eivät vähentäne kroonista niskakipua.

Työterveyshuollon kautta rekrytoidut 393 toimistotyöntekijänaista (krooninen, epäspesifi niskakipu) satunnaistettiin «Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J ym. Effectivenes...»1 dynaamiseen lihaskuntoharjoittelu- (n = 135), rentoutusharjoittelu- (n = 128) ja kontrolliryhmään (n = 130). Kontrolliryhmää ohjeistettiin jatkamaan nykyistä liikuntakäyttäytymistään. Harjoitteluryhmissä fysioterapeutti ohjasi intervention 3 x 30 minuuttia / viikko 12 viikkoa yhteensä 18 tuntia enintään 10 hlö/ryhmä. Puolen vuoden kuluttua oli 3 x ohjaus /viikko yhteensä 1,5 tuntia. Omatoiminen harjoittelu jatkui yhteensä 12 kuukautta. Lihaskuntoryhmä osallistui keskimäärin 14 kertaa lihaskunto- ja -venytysharjoitteluun keskimäärin 7 tuntia (niska-hartiaseudun suurimmat lihasryhmät 1–3 kg:n käsipainoilla). Rentoutusryhmä osallistui keskimäärin 15 kertaa eli keskimäärin 7,5 tuntia (erilaiset rentoutusharjoitteet). Vuoden seurannassa keskimääräinen harjoitusaika lihaskuntoryhmässä oli keskimäärin 31 minuuttia/viikko ja rentoutusryhmässä 20 minuuttia. Lihaskuntoryhmän kipuintensiteetti oli alussa 4,8/0–10, 3 kuukauden kohdalla 2,9, 6 kuukauden kohdalla 2,9 ja 12 kuukauden kohdalla 3,1; vastaavat luvut rentoutusryhmässä olivat 4,8; 2,9; 3,0 ja 3,3, kontrolliryhmässä 4,1; 2,7; 2,9 ja 3,2. Niskan haittaindeksi (0–80) oli lihaskuntoryhmässä alussa 29 (0–80), 3 kuukauden kohdalla 15, 6 kuukauden kohdalla 15 ja 12 kuukauden kohdalla 19, vastaavasti rentoutusryhmässä 29, 14, 15 ja 19, ja kontrolliryhmässä 26, 14, 14 ja 17. Dynaamista lihasvoimaa mitattiin 7,5 kg:n käsipainolla pystypunnerruksen toistomäärällä. Lihaskuntoryhmän voima oli alussa 40, 3 kuukauden kohdalla 40, 6 kuukauden kohdalla 38 ja 12 kuukauden kohdalla 40, rentoutusryhmän voimat 41, 41, 41 ja 41 sekä kontrolliryhmässä 40, 40, 40 ja 39. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa niskakivussa, toimintakyvyssä tai dynaamisessa lihasvoimassa. Johtopäätöksenä esitettiin, että dynaaminen lihaskunto- tai rentoutusharjoittelu ei ollut tehokkaampi kroonisten niskaoireiden hoidossa verrattuna tavanomaisiin aktiviteetteihin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Huomattavasta panostuksesta harjoitus ja rentoutusryhmiin huolimatta vaikuttavuutta niskakipuun ei tullut. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että "hartialihasten punttijumpalla" tai rentoutusharjoittelulla tällä intensiteetillä ei ole vaikutusta niskakivun intensiteettiin.

Kirjallisuutta

  1. Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J ym. Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial. BMJ 2003;327:475 «PMID: 12946968»PubMed