Takaisin

Niskakivun ennustetekijät

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara ja Jaro Karppinen
29.8.2016

Näytön aste: D

Niskakipuoireiden ennusteesta ei ole käytettävissä luotettavaa Suomen oloihin sovellettavaa tietoa.

Järjestelmälliseen katsaukseen «Bruls VE, Bastiaenen CH, de Bie RA. Prognostic fac...»1tavoitettiin 26 seurantatutkimusta 20 eri kohortista. Tutkimukset selvittivät ennustetekijöiden yhteyttä niska-hartiaseudun, olkapään ja/tai yläraajan oireista toipumiseen, toimintakykyyn ja sairauspoissaoloihin. Alhainen harhan riski arvioitiin olevan 16 tutkimuksessa ja korkea riski 10 tutkimuksessa. Meta-analyysi ei ollut mahdollinen tutkimusaineistojen heterogeenisuuden vuoksi. Niska-hartiakipujen ennustetta selvitettiin 3 tutkimuksessa ja niskakipujen ennustetta 2 tutkimuksessa. Näistä 1 tutkimuksessa arvioitiin olevan pieni harhan riski. Tässä tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1938, 1943, 1948 ja 1953 syntyneiden fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien ranskalaistyöntekijöiden kroonisen niskakivun paranemiseen liittyviä tekijöitä.

Yllättäen työn kuormitustekijät liittyivät parantuneeseen ennusteeseen ja liikunnallinen aktiivisuus alkutilanteessa huonompaan ennusteeseen. Muissa tutkimuksissa seurantakato vaihteli 26 % ja 60 % välillä, ja näiden tutkimusten harhan riski arvioitiin suureksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kirjallisuutta

  1. Bruls VE, Bastiaenen CH, de Bie RA. Prognostic factors of complaints of arm, neck, and/or shoulder: a systematic review of prospective cohort studies. Pain 2015;156:765-88 «PMID: 25659066»PubMed