Takaisin

Tulehduskipulääkkeiden vaikuttavuus niskakivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Juha Auvinen ja Antti Malmivaara
29.8.2016

Näytön aste: C

Suun kautta annosteltava tulehduskipulääke saattaa olla tehokkaampi kuin lume. Eri tulehduskipulääkkeiden välillä ei liene eroa. Lihakseen annosteltava tulehduskipulääke lienee yhtä tehokas kuin manipulatiivinen terapia ja pehmytkudoskäsittely.

Systemaattisessa katsauksessa systemaattisista katsauksista «Wong JJ, Côté P, Ameis A ym. Are non-steroidal ant...»1 arvioitiin suun kautta annosteltavien ja lihakseen pistettävien tulehduskipulääkkeiden tehoa niska- ja alaselkäkipuun. Kirjallisuudesta löydettiin 706 julkaisua, joista 14 systemaattista katsausta läpäisi kriittisen seulan ja 8 sisälsivät matalan harhan riskin.

Näistä 1 käsitteli niskakipua. Tämän 1 systemaattisen katsauksen perusteella päädyttiin siihen, että suun kautta annosteltava tulehduskipulääke saattaa olla tehokkaampi kuin lume. Eri tulehduskipulääkkeiden välillä ei ollut eroa. Lihakseen annosteltu tulehduskipulääke oli yhtä tehokas kuin manipulatiivinen terapia ja pehmytkudoskäsittely.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Wong JJ, Côté P, Ameis A ym. Are non-steroidal anti-inflammatory drugs effective for the management of neck pain and associated disorders, whiplash-associated disorders, or non-specific low back pain? A systematic review of systematic reviews by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur Spine J 2016;25:34-61 «PMID: 25827308»PubMed