Takaisin

Manipulaation haittavaikutukset

Näytönastekatsaukset
Katri Laimi ja Olavi Airaksinen
29.8.2016

Näytön aste: C

Manipulaatioon näyttää liittyvän usein lieviä haittavaikutuksia, harvoin nikamavaltimon dissekaatioita.

Cochranen systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Gross A, Langevin P, Burnie SJ ym. Manipulation an...»1 todettiin, että rangan mobilisaatiota ja manipulaatiota tutkivissa RCT-tutkimuksissa ei aina raportoida mahdollisia haittavaikutuksista. Katsauksen voima ei riitä vakavien haittavaikutusten löytymiseen. Tutkimuksissa raportoidaan hyvänlaatuisia ohimeneviä haittavaikutuksia. Manipulaatioryhmässä 22 %:lla (N = 105/469) oli tällaisia haittavaikutuksia, mobilisaatioryhmässä 11 %:lla (N = 42/390).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa systemaattisessa katsauksessa 1998–2009 «Carlesso LC, Gross AR, Santaguida PL ym. Adverse e...»2 vain 42 % prospektiivisista ja havainnoivista poikkileikkaustutkimuksista aikuisten niskakivun manipulaatiosta tai mobilisaatiosta raportoi, aiheuttiko hoito haittavaikutuksia. Puuttuvien tietojen takia varmaa johtopäätöstä ei voi tehdä.

2 satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen tuloksista tehdyn meta-analyysin perusteella kaularangan manipulaatiossa verrattuna mobilisointiin tai rintarangan manipulaatioon niskakipuriski ei kasvanut (potilaita yhteensä 285; RR 1,24; 0,84–1,87). Manipulaatioryhmässä oli 2 viikon seuranta-aikana neurologisten oireiden (esim. huimaus, puutuminen) ilmaantuvuus suurempi, RR 1,96; 1,09–3,54 (19 %:lla manipulaatio-, 10 %:lla kontrolliryhmässä).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa systemaattisessa kirjallisuushaussa «Chung CL, Côté P, Stern P ym. The Association Betw...»3 ei löytynyt 1970–2012 epidemiologista tietoa siitä, onko kaularangan manipulaatiolla ja carotis-valtimon dissekaatiolla yhteyttä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Gross A, Langevin P, Burnie SJ ym. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004249 «PMID: 26397370»PubMed
  2. Carlesso LC, Gross AR, Santaguida PL ym. Adverse events associated with the use of cervical manipulation and mobilization for the treatment of neck pain in adults: a systematic review. Man Ther 2010;15:434-44 «PMID: 20227325»PubMed
  3. Chung CL, Côté P, Stern P ym. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature. J Manipulative Physiol Ther 2015;38:672-6 «PMID: 24387889»PubMed