Takaisin

Manipulaatio akuutissa niskakivussa

Näytönastekatsaukset
Katri Laimi
29.8.2016

Näytön aste: C

Manipulaatio saattaa vähentää kipua akuutissa niskakivussa, mutta tietoa ei ole, jos verrataan manipulaatiota toiseen aktiiviseen hoitomuotoon.

Cochranen systemaattisessa katsauksessa «Gross A, Langevin P, Burnie SJ ym. Manipulation an...»1 11/2014 asti kerättiin 7 tietokannan RCT-tutkimukset manipulaatiosta aikuisen niskakivussa. 51 alkuperäistutkimuksessa (N = 2 920) oli runsaasti metodologisia puutteita, muun muassa hoidon antajat olivat aina sokkouttamattomia. Verrattaessa nikamakäsittelyä toiseen aktiivihoitoon (34 tutkimusta) puuttui sokkoutus 91 %:lla sekä osallistujista että tehon arvioijista, satunnaistaminen oli puutteellinen 38 %:ssa. Inaktiiviin kontrollihoitoon verrattaessa (18 tutkimusta) puuttui sokkoutus kaikilta osallistujilta ja 83 %:lta arvioijista. "Funnel plot"-analyysi viittasi julkaisuharhaan.

Verrattaessa akuutin ja kroonisen niskakivun hoidossa kaularangan manipulaatiosarjaa mobilisaatiosarjaan (4–20 hoitokertaa, N = 446, kohtalainen ja korkeatasoinen tutkimus) tulokset olivat yhtä hyvät molemmissa ryhmissä (SMD:n luottamusväli sisältää 0-arvon, pSMD -0,07 (-0,72–0,59)). Verrattaessa kaularangan manipulaatiosarjan vaikutusta kipulääkkeeseen akuutissa/subakuutissa (1 tutkimus, N = 182) kivussa, kliinisesti merkitsevää eroa ryhmien välille ei tullut kivun vähentymisessä tai funktion ja elämänlaadun parantumisessa. Kirjoittajat kuitenkin arvioivat, että näyttö oli kohtuullisen laatuista (GRADE:lla) manipulaation paremmuudesta kipuun. Verrattaessa akuutissa niskakivussa kaula- ja rintarangan manipulaatiosarjaa (huonolaatuinen tutkimus, N = 20), kaularangan manipulaatio antoi vähän paremman tuloksen. Akuutissa niskakivussa 2 huonolaatuisessa tutkimuksessa (N = 90, SMD -3,5 (-4,1 – -2,8)) saatiin tukea rintarangan manipulaatiosarjalle verrattaessa ei-hoitoon. Rintarangan manipulaatiosta ei ole tietoa aktiivihoitoryhmään verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä systemaattisessa katsauksessa ilman meta-analyysiä «Cross KM, Kuenze C, Grindstaff TL ym. Thoracic spi...»2 löytyi rintarangan thrustmanipulaatiosta akuutin tai subakuutin niskakivun hoidossa 10/2010 mennessä 6 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, kaikki vuosilta 2005–2010, yhteensä potilaita 358. Tutkimukset olivat sokkouttamattomia ja kontrollihoitona lume, lämpö, TNS tai mobilisaatioharjoitteet.

Välittömästi tai viimeistään 2 kuukauden päästä mitattuna rintarangan manipulaatio oli kontrollia tehokkaampi kivun vähennykseen. Uusimmassa tutkimuksessa (N = 70/70) manipulaatiota yhdistettynä kaularangan liikkuvuus- ja vahvistusharjoitteluun verrattiin pelkkään liikkuvuus-vahvistusharjoitteluun. Puolen vuoden seurannassa manipulaation yhdistäminen harjoitteluun lisäsi hoidon tehoa vähän: ES 0,45 (0,08–0,83). Vaikka katsauksen laatu oli hyvä, tuloksen yleistettävyyttä heikentää tämänhetkisten tutkimusten keskittyminen 2–3 tutkijaryhmään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimukset ovat sokkouttamattomia, ja mukana voi olla julkaisuharhaa. Tämä laskee systemaattisten katsausten luotettavuutta.

Kirjallisuutta

  1. Gross A, Langevin P, Burnie SJ ym. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004249 «PMID: 26397370»PubMed
  2. Cross KM, Kuenze C, Grindstaff TL ym. Thoracic spine thrust manipulation improves pain, range of motion, and self-reported function in patients with mechanical neck pain: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther 2011;41:633-42 «PMID: 21885904»PubMed