Takaisin

Donepetsiilin vaikutus yleisvaikutelmaan Parkinsonin tautiin liittyvässä dementiassa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
13.9.2016

Näytön aste: C

Donepetsiili saattaa kohentaa yleisvaikutelmaa Parkinsonin tautiin liittyvässä dementiassa.

Dubois ym. (2012) on julkaissut monikeskustutkimuksen «Dubois B, Tolosa E, Katzenschlager R ym. Donepezil...»1, jossa mukana oli 550 Parkinsonin taudin dementiaa sairastavaa potilasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko donepetsiiliä 5 mg/vrk tai 10 mg/vrk tai lumelääkettä 24 viikon ajan.

Potilaiden yleisvaikutelmaa arvioitiin CIBIC-plus-asteikolla (Clinician´s Interview Based Impression of Change plus Caregiver Input), joka on 7-portainen arviointiasteikko merkittävästä kohenemisesta merkittävään heikentymiseen. CIBIC-plus-asteikon keskimääräinen muutos oli lumelääkkeellä 3,9 (keskihajonta (SD) 1,27), 5 mg donepetsiiliannoksella 3,7 (SD 1,12, p = 0,113 verrattuna lumelääkkeeseen) ja 10 mg donepetsiiliannoksella 3,6 (SD 1,29, p = 0,04 verrattuna lumelääkkeeseen).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimuksessa oli mukana potilaita Euroopasta (ei Suomesta), Venäjältä, Etelä-Afrikasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Kanadasta. Muutos CIBIC-plus-asteikossa eri hoitoryhmien välillä oli varsin pieni, joten tulokseen suhtauduttava varovaisesti. Hoitoaika oli 24 viikkoa, joten tietoa hoidon pitkäaikaisista vaikutuksista tarvitaan.

Kirjallisuutta

  1. Dubois B, Tolosa E, Katzenschlager R ym. Donepezil in Parkinson's disease dementia: a randomized, double-blind efficacy and safety study. Mov Disord 2012;27:1230-8 «PMID: 22915447»PubMed