Takaisin

Antikolinesteraasi-inhibiittorit lievässä kognitiivisessa heikentymisessä (MCI)

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne ja Ari Rosenvall
14.9.2016

Näytön aste: A

Antikolinesteraasi-inhibiittorihoidosta ei ole hyötyä lievässä kognitiivisessa heikentymisessä (MCI = Mild Cognitive Impairment).

Cochrane-katsauksessa «Russ TC, Morling JR. Cholinesterase inhibitors for...»1 vuodelta 2012 (Russ ja Morling 2012) arvioitiin yhteensä 5 149 tutkittavaa koskevaa tutkimustietoa eri asetyylikoliiniesteraasin estäjien vaikutuksesta estää tai hidastaa tutkittavien tilanteen etenemistä Alzheimerin taudiksi. Katsauksessa arvioitiin sekä donepetsiilin, rivastigmiinin että galantamiinin vaikutuksia. Riskisuhde (RR, Risk Ratio) oli pienentynyt 2 vuoden kohdalla galantamiinia koskevassa tutkimuksessa (RR 0,67; 95 % luottamusväli 0,55–0,83), mutta eroa ei nähty aktiivi- ja lumevalmisteen välillä 3 vuoden kohdalla. Muillakaan asetyylikoliiniesteraasin estäjillä ei nähty merkittävää vaikutusta hidastamaan Alzheimerin taudin kehittymistä. Sen sijaan asetyylikoliiniesteraasin estäjiä saaneilla oli merkittävästi enemmän haittavaikutuksia (RR 1,09; 95 % luottamusväli 1,02–1,16). Tavallisimmat haittavaikutukset olivat ripuli, pahoinvointi, oksentelu, lihaskrampit, päänsärky, pyörtyminen/huimaus, unettomuus ja painajaisunet.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myöhemmässä katsauksessa ja meta-analyysissä «Ströhle A, Schmidt DK, Schultz F ym. Drug and Exer...»2 ei havaittu positiivista vaikutusta asetyylikoliiniesteraasin estäjillä tiedonkäsittelytoimintoihin MCI-potilailla arvioituna Standardized Mean Change Raw Score -menetelmällä (SMRC) (tutkittavien määrä 3 693, SMRC 0,03; 95 % luottamusväli 0,00–0,005).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tämä systemaattinen katsaus ja meta-analyysi osoittavat, että asetyylikoliiniesteraasin estäjistä ei ole hyötyä lievää kognitiivista heikentymistä (MCI = Mild Cognitive Impairment) sairastavilla henkilöillä. On kuitenkin hyvä muistaa, että MCI on etiologialtaan heterogeeninen oireyhtymä, eikä tutkimusten suorittamisen hetkellä esimerkiksi varmistettu Alzheimer-patologian olemassaoloa selkäydinnestenäytteellä tai positroniemissiotomografia-tutkimuksella (PET).

Kirjallisuutta

  1. Russ TC, Morling JR. Cholinesterase inhibitors for mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD009132 «PMID: 22972133»PubMed
  2. Ströhle A, Schmidt DK, Schultz F ym. Drug and Exercise Treatment of Alzheimer Disease and Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis of Effects on Cognition in Randomized Controlled Trials. Am J Geriatr Psychiatry 2015;23:1234-49 «PMID: 26601726»PubMed