Takaisin

CPAP-hoito ja uniapneapotilaan endoteelin toiminta

Näytönastekatsaukset
Olli Polo
22.3.2017

Näytön aste: A

Obstruktiivisen uniapnean CPAP-hoito parantaa endoteelin toimintaa.

Endoteelitoiminta FMD-menetelmällä mitattuna on sydän- ja verisuonitapahtumien ja kuolemien riskin itsenäinen ennustetekijä «Shechter M, Issachar A, Marai I ym. Long-term asso...»1, «Brevetti G, Silvestro A, Schiano V ym. Endothelial...»2, «Gokce N, Keaney JF Jr, Hunter LM ym. Predictive va...»3, «Chan SY, Mancini GB, Kuramoto L ym. The prognostic...»4. Endoteelitoimintaa voidaan parantaa eri hoitomenetelmin, jolloin tavoitellaan kliinisesti merkittävän sydän- ja verisuonisairauden ehkäisyä. Obstruktiivisessa uniapneassa on todettu sekä endoteelitoiminnan heikkenemistä «Trzepizur W, Gagnadoux F, Abraham P ym. Microvascu...»5, «Noda A, Nakata S, Koike Y ym. Continuous positive ...»6, «Ip MS, Tse HF, Lam B ym. Endothelial function in o...»7, «Kato M, Roberts-Thomson P, Phillips BG ym. Impairm...»8, «Nieto FJ, Herrington DM, Redline S ym. Sleep apnea...»9 että lisääntynyttä sydän- ja verisuonisairastuvuuden riskiä. Siksi onkin kliinisesti mielekästä selvittää, voidaanko uniapnean CPAP-hoidolla parantaa endoteelitoimintaa ja sitä kautta vähentää sydän- ja verisuonisairastuvuuden riskiä.

Virtausvälitteisen vasodilataation (flow-mediated dilatation, FMD) mittausta pidetään luotettavimpana menetelmänä endoteelitoiminnan muutosten arvioimiseen «Corretti MC, Anderson TJ, Benjamin EJ ym. Guidelin...»10, «Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM ym. Non-invas...»11. Muita menetelmiä ovat laskimo-okluusiopletysmografia (venous occulusion plethysmography, VOP), perifeerinen valtimotonometria (peripheral arterial tonometry, PAT), ihon laser-doppler virtausmittaus (skin laser doppler flowmetry) ja veren nitraatti/nitriittitasojen mittaus.

Meta-analyysissä «Schwarz EI, Puhan MA, Schlatzer C ym. Effect of CP...»12 vuosilta 2004–2013 tutkittiin 49 julkaisussa raportoitua CPAP-hoidon vaikutusta endoteelitoimintaan. Meta-analyysiin kelpuutettiin 8 RCT-tutkimusta, joissa yhteensä 245 potilaalla tutkittiin 2–24 viikon kestoisen CPAP-hoidon vaikutusta endoteelitoimintaan. Vaikutusta verrattiin uniapneapotilaisiin, joita seurattiin vastaava aika ilman hoitoa tai lume-CPAP-hoidon jälkeen.

6/8 RCT-tutkimuksessa «Ip MS, Tse HF, Lam B ym. Endothelial function in o...»13, «Cross MD, Mills NL, Al-Abri M ym. Continuous posit...»14, «Kohler M, Craig S, Pepperell JCT ym. CPAP improves...»15, «Nguyen PK, Katikireddy CK, McConnell MV ym. Nasal ...»16, «Kohler M, Stoewhas AC, Ayers L ym. Effects of cont...»17, «Alonso-Fernández A, García-Río F, Arias MA ym. Eff...»18CPAP-hoidon todettiin merkitsevästi parantavan heikentynyttä endoteelitoimintaa. 2 tutkimuksessa «Comondore VR, Cheema R, Fox J ym. The impact of CP...»19, «Simpson PJ, Hoyos CM, Celermajer D ym. Effects of ...»20 merkitsevää eroa ei voitu osoittaa. 4 tutkimuksessa FMD parani keskimäärin 3,87 % (95 % luottamusväli 1,93–5,80 %, p < 0,001). 1 tutkimuksessa endoteelifunktion paraneminen voitiin osoittaa myös VOP-menetelmällä, mutta PAT-menetelmällä eroa ei saatu. Kokonais-NOX lisääntyi merkitsevästi 1 tutkimuksessa 12 viikon onnistuneen CPAP-hoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: 8 tasokkaasta RCT-tutkimuksesta 6 tutkimuksessa voitiin osoittaa tilastollisesti merkitsevä endoteelitoiminnan paraneminen CPAP-hoidon aikana. 2 muussa tutkimuksessa ero ei ollut merkitsevä. Suurin painoarvo oli parhaiten validoidulla FMD-menetelmällä (4 tutkimusta), mutta samansuuntainen tulos saavutettiin myös 2 muulla menetelmällä, joten löydös ei ollut menetelmäriippuvainen. RCT-tutkimusten tulokset ovat yhteneväiset myös lukuisampien muiden tutkimusten kanssa, joissa ei ollut käytetty RCT-asetelmaa. Vähentääkö CPAP-hoidon aikainen endoteelitoiminnan paraneminen käytännössä myös uniapneapotilaisen riskiä sairastua myöhemmin sydän- ja verisuonisairauteen, on toistaiseksi osoittamatta.

Kirjallisuutta

 1. Shechter M, Issachar A, Marai I ym. Long-term association of brachial artery flow-mediated vasodilation and cardiovascular events in middle-aged subjects with no apparent heart disease. Int J Cardiol 2009;134:52-8 «PMID: 18479768»PubMed
 2. Brevetti G, Silvestro A, Schiano V ym. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk prediction in peripheral arterial disease: additive value of flow-mediated dilation to ankle-brachial pressure index. Circulation 2003;108:2093-8 «PMID: 14530195»PubMed
 3. Gokce N, Keaney JF Jr, Hunter LM ym. Predictive value of noninvasively determined endothelial dysfunction for long-term cardiovascular events in patients with peripheral vascular disease. J Am Coll Cardiol 2003;41:1769-75 «PMID: 12767663»PubMed
 4. Chan SY, Mancini GB, Kuramoto L ym. The prognostic importance of endothelial dysfunction and carotid atheroma burden in patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2003;42:1037-43 «PMID: 13678927»PubMed
 5. Trzepizur W, Gagnadoux F, Abraham P ym. Microvascular endothelial function in obstructive sleep apnea: Impact of continuous positive airway pressure and mandibular advancement. Sleep Med 2009;10:746-52 «PMID: 19147401»PubMed
 6. Noda A, Nakata S, Koike Y ym. Continuous positive airway pressure improves daytime baroreflex sensitivity and nitric oxide production in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea syndrome. Hypertens Res 2007;30:669-76 «PMID: 17917313»PubMed
 7. Ip MS, Tse HF, Lam B ym. Endothelial function in obstructive sleep apnea and response to treatment. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:348-53 «PMID: 14551167»PubMed
 8. Kato M, Roberts-Thomson P, Phillips BG ym. Impairment of endothelium-dependent vasodilation of resistance vessels in patients with obstructive sleep apnea. Circulation 2000;102:2607-10 «PMID: 11085964»PubMed
 9. Nieto FJ, Herrington DM, Redline S ym. Sleep apnea and markers of vascular endothelial function in a large community sample of older adults. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:354-60 «PMID: 14551166»PubMed
 10. Corretti MC, Anderson TJ, Benjamin EJ ym. Guidelines for the ultrasound assessment of endothelial-dependent flow-mediated vasodilation of the brachial artery: a report of the International Brachial Artery Reactivity Task Force. J Am Coll Cardiol 2002;39:257-65 «PMID: 11788217»PubMed
 11. Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM ym. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet 1992;340:1111-5 «PMID: 1359209»PubMed
 12. Schwarz EI, Puhan MA, Schlatzer C ym. Effect of CPAP therapy on endothelial function in obstructive sleep apnoea: A systematic review and meta-analysis. Respirology 2015;20:889-95 «PMID: 26073295»PubMed
 13. Ip MS, Tse HF, Lam B ym. Endothelial function in obstructive sleep apnea and response to treatment. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:348-53 «PMID: 14551167»PubMed
 14. Cross MD, Mills NL, Al-Abri M ym. Continuous positive airway pressure improves vascular function in obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome: a randomised controlled trial. Thorax 2008;63:578-83 «PMID: 18390635»PubMed
 15. Kohler M, Craig S, Pepperell JCT ym. CPAP improves endothelial function in patients with minimally symptomatic OSA: results from a subset study of the MOSAIC trial. Chest 2013;144:896-902 «PMID: 23702567»PubMed
 16. Nguyen PK, Katikireddy CK, McConnell MV ym. Nasal continuous positive airway pressure improves myocardial perfusion reserve and endothelial-dependent vasodilation in patients with obstructive sleep apnea. J Cardiovasc Magn Reson 2010;12:50 «PMID: 20815898»PubMed
 17. Kohler M, Stoewhas AC, Ayers L ym. Effects of continuous positive airway pressure therapy withdrawal in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:1192-9 «PMID: 21836134»PubMed
 18. Alonso-Fernández A, García-Río F, Arias MA ym. Effects of CPAP on oxidative stress and nitrate efficiency in sleep apnoea: a randomised trial. Thorax 2009;64:581-6 «PMID: 19074930»PubMed
 19. Comondore VR, Cheema R, Fox J ym. The impact of CPAP on cardiovascular biomarkers in minimally symptomatic patients with obstructive sleep apnea: a pilot feasibility randomized crossover trial. Lung 2009;187:17-22 «PMID: 18795367»PubMed
 20. Simpson PJ, Hoyos CM, Celermajer D ym. Effects of continuous positive airway pressure on endothelial function and circulating progenitor cells in obstructive sleep apnoea: a randomised sham-controlled study. Int J Cardiol 2013;168:2042-8 «PMID: 23453448»PubMed