Takaisin

Hermostimulaatiohoito uniapneassa

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä
22.3.2017

Näytön aste: B

Genioglossus-hermon unenaikainen aktivaatio hypoglossus-hermon stimulaatiolla avaa unen aikana ylähengitysteitä ja ilmeisesti vähentää merkittävästi hengityskatkoksia keskivaikeaa – vaikeaa uniapneaa sairastavilla aikuisilla.

STAR-monikeskustutkimuksessa (stimulation therapy for apnea reduction) «Strollo PJ Jr, Soose RJ, Maurer JT ym. Upper-airwa...»1seurattiin alun perin 12 kuukauden ajan aikuisia potilaita, joille oli asennettu genioglussus-lihasta aktivoiva hypoglossus-hermon stimulaattori. Kyseessä oli kohorttimonikeskustutkimus, johon osallistui 126 uniapneapotilasta, joiden keski-ikä oli 54,5 vuotta, keskimääräinen BMI 28,4 kg/m2 ja joista 83 % oli miehiä. Potilaat eivät olleet soveltuneet muihin hoitomuotoihin ja sairastivat keskivaikeaa – vaikeaa uniapneaa (AHI ≥ 15).

Neurostimulaattorin asennuksen jälkeen potilaita seurattiin 12 kuukauden ajan. Keskimäärinen AHI laski seuranta-aikana 68 % eli 29,3:sta 9,0:aan (p < 0,001) ja ODI4 laski 70 % eli 25,4:sta 7,4:aan (P < 0,001). Merkittävä lasku todettiin myös oirekyselyissä (ESS, FOSQ). Mikäli hoito keskeytettiin, oireet ja löydökset palasivat ennalleen. Merkittäviä haittatapahtumia ei esiintynyt; ei hypoglossus-hermon pysyvää heikkoutta tai stimulaattorin poistoa vaativia infektiota. Hoitomyöntyvyys oli hyvä: 86 % potilaista käytti laitetta säännöllisesti.

STAR-tutkimuksesta on julkaistu 18, 24 ja 36 kuukauden seurantatulokset [ «Strollo PJ Jr, Gillespie MB, Soose RJ ym. Upper Ai...»2 «Soose RJ, Woodson BT, Gillespie MB ym. Upper Airwa...»3, «Woodson BT, Soose RJ, Gillespie MB ym. Three-Year ...»4, joissa merkittävät laskut AHIssa, ODI4:ssä sekä oire- ja elämänlaatukyselyissä säilyivät hyvin. Yhteensä 116/126 potilasta (92 %) oli mukana tutkimuksen alusta loppuun saakka.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Säännöllinen hypoglossus-hermon stimulaatio genioglussus-lihakseen poistaa tehokkaasti uniapnean oireet ja löydökset. Ongelmana voi kuitenkin olla neurostimulaattorin korkea hinta. Myöskään riittävästi pitkäaikaistuloksia ei ole vielä käytettävissä.

Kirjallisuutta

  1. Strollo PJ Jr, Soose RJ, Maurer JT ym. Upper-airway stimulation for obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2014;370:139-49 «PMID: 24401051»PubMed
  2. Strollo PJ Jr, Gillespie MB, Soose RJ ym. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: Durability of the Treatment Effect at 18 Months. Sleep 2015;38:1593-8 «PMID: 26158895»PubMed
  3. Soose RJ, Woodson BT, Gillespie MB ym. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: Self-Reported Outcomes at 24 Months. J Clin Sleep Med 2016;12:43-8 «PMID: 26235158»PubMed
  4. Woodson BT, Soose RJ, Gillespie MB ym. Three-Year Outcomes of Cranial Nerve Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: The STAR Trial. Otolaryngol Head Neck Surg 2016;154:181-8 «PMID: 26577774»PubMed