Takaisin

Trakeostomia ja uniapnea

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä
22.3.2017

Näytön aste: B

Trakeostomia ilmeisesti vähentää merkitsevästi uniapnean oireita, löydöksiä ja sydänkuolleisuutta.

Systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «Camacho M, Certal V, Brietzke SE ym. Tracheostomy ...»1 otettiin mukaan tutkimukset, jotka oli kirjoitettu englannin kielellä, ja joissa oli tehty trakeostomia aikuisten obstruktiivisen uniapnean hoitamiseksi. Edellytettiin, että potilaille oli tehty pre- ja postoperatiiviset unipolygfrafiat sekä uneliaisuuskysely, ja käytettävissä olivat tiedot mahdollisesta kuolleisuudesta. Tutkijat kävivät läpi yhteensä 493 artikkelia, joista inkluusiokriteerit täyttyivät lopulta 18 tutkimuksessa. Yhteensä potilaita oli 286, keski-ikä 49,4 ± 10,9 vuotta ja keskimääräinen BMI 35,5 ± 8,5 kg/m2. Osassa tutkimuksista käytettiin hengitystapahtumien mittarina apneaindeksiä (AI), osassa apnea-hypopneaindeksiä (AHI) ja osassa happidesaturaatioindeksiä (ODI).

AI laski 73,0 ± 27,1:sta 0,2 ± 1,2:een ja AI:n keskimääräinen ero oli -83,47 (95 % luottamusväli -106,07 – -60,87; p < 0,0001). AHI laski 92,0 ± 34,8:sta 17,3 ± 20,5:een ja AHIn keskimääräinen ero oli -79,82 (95 % luottamusväli -63,74 – -95,90; p < 0,0001). Leikkausten jälkeen ilmaantui sentraalisia apneoita, jotka kuitenkin lähes hävisivät 14 viikon aikana. ODI laski 78,2 ± 25,8:sta 20,8 ± 25,5:een. 4 tutkimuksessa todettiin merkitsevä uneliaisuuden vähentyminen leikkauksen jälkeen. Myös sydänkuolleisuuden lasku oli merkitsevä verrattuna kirjallisuudessa kuvattuihin raportteihin hoitamattomilla uniapneapotilailla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Katsauksessa olevat tutkimukset olivat laadukkaita tapaussarjoja. Tutkimuksissa ei ollut kontrolliryhmiä. Eteenpäin katsovien satunnaistettujen, kontrolloitujen tutkimusten tekeminen trakeostomian tehokkuudesta saattaa olla vaikeaa, eikä kirjallisuudessa ole yhtään sellaista tutkimusta. Trakeostomiankaan jälkeen uniapnea harvoin parantuu. Syynä voi olla mm. suuri ylipaino, hypoventilaatiosyndrooma ja trakeostomiakanyylin ongelmat (esim. kuivuminen ja karstoittuminen).

Kirjallisuutta

  1. Camacho M, Certal V, Brietzke SE ym. Tracheostomy as treatment for adult obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Laryngoscope 2014;124:803-11 «PMID: 24549987»PubMed