Takaisin

Eteisvärinäpotilaiden riski-indeksit ja aivohalvauksen vaara sinusrytmissä

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
22.3.2017

Näytön aste: B

Ilmeisesti riski-indeksit CHADS2 ja CHA2DS2-VASc ennustavat aivohalvauksen vaaraa myös sinusrytmissä.

Saliba ym. «Saliba W, Gronich N, Barnett-Griness O ym. The rol...»1 tutkivat riski-indeksien toimivuutta terveystiedostosta, joka kattoi puolet Israelin väestöstä (yli 4 miljoonaa asukasta). Eteisvärinäpotilaiden keski-ikä oli 76 vuotta, sinusrytmissä olleiden 65 vuotta. Alla olevassa taulukossa ilmenee seurattujen lukumäärä ja aivohalvauksien ilmaantuvuus (%/v ja 95 %:n luottamusvälit) sekä sinusrytmissä että eteisvärinässä olleilla CHA2DS2-VASc-luokittain.

Pienissä riskiryhmissä aivohalvauksen vaara on sinusrytmissä olevilla puolet verrattuna eteisvärinässä oleviin. Kun riskipisteitä kertyy paljon, on myös sinusrytmissä suuri aivohalvauksen vaara.

Ei eteisvärinää 1 053 871 Eteisvärinässä 46 657
Riski-pisteet Potilaita (lkm) Aivohalvauksien ilmaantuminen (%/v) (95 % luottamusvälit) Potilaita (lkm) Aivohalvauksien ilmaantuminen (%/v) (95 % luottamusvälit)
0 152 592 0,36 (0,34–0,38) 1 336 0,80 (0,55–1,12)
1 300 158 0,41 (0,39–0,42) 3 404 0,98 (0,80–1,19)
2 209 225 0,83 (0,81–0,85) 5 238 1,93 (1,72–2,17)
3 162 879 1,42 (1,39–1,46) 7 535 2,82 (2,59–3,06)
4 120 029 2,19 (2,14–2,24) 9 980 4,08 (3,84–4,34)
5 62 020 3,09 (3,00–3,17) 8 149 4,98 (4,67–5,31)
6 29 399 4,13 (3,98–4,28) 5 831 5,81 (5,40–6,24)
7 13 278 4,92 (4,68–5,17) 3 355 6,72 (6,12–7,36)
8 3 664 5,44 (4,96–5,97) 1 450 7,72 (6,72–8,81)
9 627 6,8 (5,47–8,37) 379 8,25 (6,31–10,6)
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Näiden tuloksien valossa ei ole yksiselitteistä, onko EKG:n vuorokausirekisteröinnillä osoitettu lyhytkestoinen eteisvärinä aivohalvauksen aiheuttaja vai selittävätkö aivohalvauksen muut tekijät kuin eteisvärinä. Sinusrytmissä olevien ihmisten antikoagulaatiohoidon tuloksellisuudesta ei ole tutkimusnäyttöä. Antikoagulantteja ei siten voida suositella näille potilailla.

Kirjallisuutta

  1. Saliba W, Gronich N, Barnett-Griness O ym. The role of CHADS2 and CHA2 DS2 -VASc scores in the prediction of stroke in individuals without atrial fibrillation: a population-based study. J Thromb Haemost 2016;14:1155-62 «PMID: 27037960»PubMed