Takaisin

Huonoasentoisen reisiluun kaulan murtuman leikkaushoito

Näytönastekatsaukset
Minna Laitinen
16.10.2017

Näytön aste: A

Dislokoituneen matalaenergisen reisiluun kaulan murtuman hoidossa vanhuspotilailla leikkausmenetelmänä tulee käyttää puoli- tai kokotekoniveltä.

Ruuvikiinnityksen ja kokotekonivelen välisiä meta-analyysejä on yksi. Laadukkaita prospektiivisia satunnaistettuja tutkimuksia vanhuspotilailla on useita.

Rogmarkin meta-analyysi «Rogmark C, Johnell O. Primary arthroplasty is bett...»1sisälsi 14 etenevää, satunnaistettua tutkimusta. Meta-analyysi osoitti, että tekonivelratkaisu on parempi. Tekonivelellä hoidettuna uusintaleikkausten ja komplikaatioiden määrä oli pienempi (OR 0,11; 95 % luottamusväli 0,08–0,15).

Mouzopouloksen RCT-työssä «Mouzopoulos G, Stamatakos M, Arabatzi H ym. The fo...»2 toiminnallisuutta mitattiin Harris Hip Scorella (HHS), ja tulokset olivat ruuvikiinnitysryhmässä 10 pistettä huonommat, kun kliinisesti pienimmän merkitsevän eron on todettu olevan 16–18.

Frihagenin työssä «Frihagen F, Nordsletten L, Madsen JE. Hemiarthropl...»3 satunnaistettiin 222 potilasta, joista ruuvikiinnityksellä leikatuista potilaista 42 % joutui uusintaleikkaukseen, kun tekonivelellä leikatuista potilaista vain 10 % uusintaleikattiin. Toiminnallisilla mittareilla mitattuna ero oli 7 HHS-pistettä (95 % luottamusväli 1,5–11,9) tekonivelen eduksi, Barthel-indexillä RR oli 0,67 (95 % luottamusväli 0,45–0,95).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Puolitekonivelen ja kokotekonivelen välisiä prospektiivisia satunnaistettuja tasokkaita tutkimuksia vanhuspotilailla on useita ja meta-analyyseja yksi «Zi-Sheng A, You-Shui G, Zhi-Zhen J ym. Hemiarthrop...»4. Vakaviksi komplikaatioiksi lasketaan sijoiltaanmeno, infektio, periproteettinen murtuma, ja puolitekonivelillä lisäksi uusintaleikkaukseen johtava lonkkamaljakon kuluma.

Moderneilla tekonivelillä tehtyjä satunnaistettuja tutkimuksia on 9, joissa oli yhteensä 1 209 potilasta. Uusintaleikkausten määrä oli puolitekonivelissä suurempi kuin kokotekonivelissä, RR 2,43 (95 % luottamusväli 1,53–3,84), kun taas sijoiltaanmenon riski oli puolitekonivelissä pienempi, RR 0,49 (95 % luottamusväli 0,32–0,75).

Näistä töistä neljässä «Baker RP, Squires B, Gargan MF ym. Total hip arthr...»5, «Hedbeck CJ, Enocson A, Lapidus G ym. Comparison of...»6, «Keating JF, Grant A, Masson M ym. Randomized compa...»7, «Macaulay W, Nellans KW, Garvin KL ym. Prospective ...»8 kokotekonivel antoi elämänlaatu- tai toiminnallisuusmittauksissa paremman tuloksen: SF-36:ssa 37 kokotekonivelissä ja 31 puolitekonivelissä, EQ-5D index score 0,67 kokotekonivelissä ja 0,59 puolitekonivelissä ja Oxford Hip Score 23 kokotekonivel ja 22 puolitekonivel ja HHS 87 kokotekonivelissä ja 79 puolitekonivelissä (ero on pienempi kuin pienin kliinisesti merkittävä ero).

4 tutkimuksessa eroja ei löytynyt «Mouzopoulos G, Stamatakos M, Arabatzi H ym. The fo...»2, «Avery PP, Baker RP, Walton MJ ym. Total hip replac...»9, «Blomfeldt R, Törnkvist H, Eriksson K ym. A randomi...»10, «Dorr LD, Glousman R, Hoy AL ym. Treatment of femor...»11, kun taas yhdessä tutkimuksessa puolitekonivel todettiin turvallisemmaksi vaihtoehdoksi, koska HHS oli 72 puolitekonivelessä ja 75 kokotekonivelessä, mutta sijoiltaanmenoja 0 % puolitekonivelessä ja 7 % kokotekonivelessä (p = 0,002) «van den Bekerom MP, Hilverdink EF, Sierevelt IN ym...»12.

Kokotekonivelillä on suurempi riski tekonivelen sijoiltaanmenoon, kun taas puolitekonivelen uusintaleikkausriski johtuu lonkkamaljakon kulumisesta. Bakerin tutkimuksessa todettiin, että nuoremmilla aktiivisimmilla vanhuksilla kokotekoniveleen liittyy pienempi uusintaleikkausriski «Baker RP, Squires B, Gargan MF ym. Total hip arthr...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Vanhusten matalaenergisten dislokoituneiden reisiluun kaulan murtumien leikkaushoidossa hoitovaihtoehdoksi ei suositella ruuvikiinnitystä tai liukuruuvi-sivulevy-yhdistelmää. Kokotekonivelen ja puolitekonivelen väliset erot ovat pieniä, mutta kokotekonivel saattaa olla toiminnallisesti parempi aktiivisilla hyväkuntoisilla potilailla. Kokotekoniveleen liittyy korkeampi sijoiltaanmenon riski. Monopolaari- ja bipolaarinupilla ei ole todettu eroja. Sementtikiinnitteinen tekonivel vähentää kipua ja lisää lyhyen ja pitkän ajan toiminnallisuutta. Leikkausviillon sijainnilla tai koolla ei ole merkitystä toiminnallisuuteen tai komplikaatioihin.

Kirjallisuutta

 1. Rogmark C, Johnell O. Primary arthroplasty is better than internal fixation of displaced femoral neck fractures: a meta-analysis of 14 randomized studies with 2,289 patients. Acta Orthop 2006;77:359-67 «PMID: 16819672»PubMed
 2. Mouzopoulos G, Stamatakos M, Arabatzi H ym. The four-year functional result after a displaced subcapital hip fracture treated with three different surgical options. Int Orthop 2008;32:367-73 «PMID: 17431621»PubMed
 3. Frihagen F, Nordsletten L, Madsen JE. Hemiarthroplasty or internal fixation for intracapsular displaced femoral neck fractures: randomised controlled trial. BMJ 2007;335:1251-4 «PMID: 18056740»PubMed
 4. Zi-Sheng A, You-Shui G, Zhi-Zhen J ym. Hemiarthroplasty vs primary total hip arthroplasty for displaced fractures of the femoral neck in the elderly: a meta-analysis. J Arthroplasty 2012;27:583-90 «PMID: 21924582»PubMed
 5. Baker RP, Squires B, Gargan MF ym. Total hip arthroplasty and hemiarthroplasty in mobile, independent patients with a displaced intracapsular fracture of the femoral neck. A randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2006;88:2583-9 «PMID: 17142407»PubMed
 6. Hedbeck CJ, Enocson A, Lapidus G ym. Comparison of bipolar hemiarthroplasty with total hip arthroplasty for displaced femoral neck fractures: a concise four-year follow-up of a randomized trial. J Bone Joint Surg Am 2011;93:445-50 «PMID: 21368076»PubMed
 7. Keating JF, Grant A, Masson M ym. Randomized comparison of reduction and fixation, bipolar hemiarthroplasty, and total hip arthroplasty. Treatment of displaced intracapsular hip fractures in healthy older patients. J Bone Joint Surg Am 2006;88:249-60 «PMID: 16452734»PubMed
 8. Macaulay W, Nellans KW, Garvin KL ym. Prospective randomized clinical trial comparing hemiarthroplasty to total hip arthroplasty in the treatment of displaced femoral neck fractures: winner of the Dorr Award. J Arthroplasty 2008;23:2-8 «PMID: 18722297»PubMed
 9. Avery PP, Baker RP, Walton MJ ym. Total hip replacement and hemiarthroplasty in mobile, independent patients with a displaced intracapsular fracture of the femoral neck: a seven- to ten-year follow-up report of a prospective randomised controlled trial. J Bone Joint Surg Br 2011;93:1045-8 «PMID: 21768626»PubMed
 10. Blomfeldt R, Törnkvist H, Eriksson K ym. A randomised controlled trial comparing bipolar hemiarthroplasty with total hip replacement for displaced intracapsular fractures of the femoral neck in elderly patients. J Bone Joint Surg Br 2007;89:160-5 «PMID: 17322427»PubMed
 11. Dorr LD, Glousman R, Hoy AL ym. Treatment of femoral neck fractures with total hip replacement versus cemented and noncemented hemiarthroplasty. J Arthroplasty 1986;1:21-8 «PMID: 3559574»PubMed
 12. van den Bekerom MP, Hilverdink EF, Sierevelt IN ym. A comparison of hemiarthroplasty with total hip replacement for displaced intracapsular fracture of the femoral neck: a randomised controlled multicentre trial in patients aged 70 years and over. J Bone Joint Surg Br 2010;92:1422-8 «PMID: 20884982»PubMed