Takaisin

Perifeerisen valtimotaudin hoito statiinilla

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
27.10.2020

Näytön aste: A

Statiinihoito on hyödyllinen kaikille ääreisvaltimotautia sairastaville kolesterolitasosta ja oireista riippumatta.

Cochrane-katsauksessa «Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG ym. Lipid-lowering ...»1 yhdistettiin 18 tutkimusta (n = 10 049 potilasta), joissa selvitettiin dyslipidemiahoidon hyötyä alaraajojen valtimotautia sairastavilla. Tutkimukset erosivat toisistaan monin tavoin mm. potilasaineistojen ja käytettyjen dyslipidemiahoitojen (ei pelkästään statiinitutkimuksia) osalta.

Kaikki paitsi probukolilääkkeellä tehty PQRST-tutkimus viittasivat hyötyyn valtimotautiriskin osalta. Kun tätä tutkimusta ei otettu mukaan, kaikki kardiovaskulaaritapahtumat vähenivät 26 % (OR 0,74, 95 % luottamusväli 0,55–0,98). Tämä johtui pääosin koronaaritautitapahtumien vähenemisestä (0,76, 0,67–0,87). Dyslipidemiahoito myös pidensi kokonaiskävelymatkaa ja kivutonta kävelymatkaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Heart Protection Studyssa «Heart Protection Study Collaborative Group.. Rando...»2 oli mukana 6 748 ääreisaltimotautia (PVT) sairastavaa ja 13 788 muuten suuren riskin henkilöä. Heidät satunnaistettiin saamaan joko lumetta tai simvastatiinia 40 mg/vrk 5 vuoden ajan.

Simvastatiinia saaneilla PVT-potilailla oli 22 % (95 % luottamusväli 15–29) pienempi valtimotautitapahtuman riski lumetta saaneisiin verrattuna. Toisaalta kaikilla simvastatiinia saaneilla tutkimuspotilailla oli 16 % (95 % luottamusväli 5–25) pienentynyt riski saada perifeerinen valtimotautitapahtuma (lähinnä revaskularisaatiotoimenpide). Hyöty oli riippumaton lähtövaiheen LDL-kolesterolitasosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Tutkimusten mukaan statiinihoidosta on kolmenlaista hyötyä ääreisvaltimotautia sairastavilla. Se

1) ehkäisee kliinisen alaraajojen valtimotaudin ilmaantumista

2) vähentää muita kardiovaskulaarikomplikaatioita ja

3) vähentää perifeeriseen valtimotautiin liittyviä oireita.

Tätä tukee myös havainnoiva tutkimus «Ramos R, García-Gil M, Comas-Cufí M ym. Statins fo...»3, jossa oli mukana 5 480 (keskimäärin 67-vuotiaita, 44 % naisia) oireetonta alaraajojen valtimotautia sairastavaa (nilkka-olkavarsi-indeksi-indeksi ≤ 0,95). Statiinihoitoon liittyi noin 20 % pienempi kokonaiskuolleisuusriski ja merkittävien valtimotautitapahtumien riski.

Kirjallisuutta

  1. Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG ym. Lipid-lowering for peripheral arterial disease of the lower limb. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD000123 «PMID: 17943736»PubMed
  2. Heart Protection Study Collaborative Group.. Randomized trial of the effects of cholesterol-lowering with simvastatin on peripheral vascular and other major vascular outcomes in 20,536 people with peripheral arterial disease and other high-risk conditions. J Vasc Surg 2007;45:645-654; discussion 653-4 «PMID: 17398372»PubMed
  3. Ramos R, García-Gil M, Comas-Cufí M ym. Statins for Prevention of Cardiovascular Events in a Low-Risk Population With Low Ankle Brachial Index. J Am Coll Cardiol 2016;67:630-640 «PMID: 26868687»PubMed