Takaisin

Perifeerisen valtimotaudin hoito statiinilla

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
18.12.2017

Näytön aste: A

Statiinihoito on hyödyllinen kaikille potilaille kolesterolitasosta ja oireista riippumatta.

Cochrane-katsauksessa «Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG ym. Lipid-lowering ...»1 yhdistettiin 18 tutkimusta (n = 10 049 potilasta), joissa selvitettiin dyslipidemiahoidon hyötyä alaraajojen valtimotautia sairastavilla. Tutkimukset erosivat toisistaan monin tavoin mm. potilasaineistojen ja käytettyjen dyslipidemiahoitojen (ei pelkästään statiinitutkimuksia) osalta. Kaikki paitsi probukolilääkkeellä tehty PQRST-tutkimus viittasivat hyötyyn valtimotautiriskin osalta. Kun tätä tutkimusta ei otettu mukaan, kaikki kardiovaskulaaritapahtumat vähenivät 26 % (OR 0,74, 95 % luottamusväli 0,55–0,98), johtuen pääosin koronaaritautitapahtumien vähenemisestä (0,76, 0,67–0,87). Dyslipidemiahoito myös pidensi kokonaiskävelymatkaa ja kivutonta kävelymatkaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Heart Protection Study’ssa «Heart Protection Study Collaborative Group.. Rando...»2 oli mukana 6 748 perifeeeristä valtimotautia (PVT) sairastavaa ja 13 788 muuten suuren riskin henkilöä. Heidät satunnaistettiin saamaan joko lumetta tai 40 mg simvastatiinia 5 vuoden ajan. Simvastatiinia saaneilla PVT-potilailla oli 22 % (95 % luottamusväli 15–29) pienempi valtimotautitapahtuman riski lumetta saaneisiin verrattuna. Toisaalta kaikilla simvastatiinia saaneilla tutkimuspotilailla oli 16 % (95 % luottamusväli 5–25) pienentynyt riski saada perifeerinen valtimotautitapahtuma (lähinnä revaskularisaatiotoimenpide). Hyöty oli riippumaton lähtövaiheen LDL-kolesterolitasosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimusten mukaan statiinihoidosta on kolmenlaista hyötyä perifeeristä valtimotautia sairastavilla. 1) Se ehkäisee kliinisen alaraajojen valtimotaudin ilmaantumista, 2) se vähentää muita kardiovaskulaarikomplikaatioita , ja 3) se vähentää perifeeriseen valtimotautiin liittyviä oireita. Tätä tukee myös havainnoiva tutkimus, jossa oli mukana 5 480 (keskimäärin 67-vuotiaita, 44 % naisia) oireetonta alaraajojen valtimotautia sairastavaa (nilkka-olkavarsi-indeksi-indeksi ≤ 0,95). Statiinihoitoon liittyi noin 20 % pienempi kokonaiskuolleisuusriski ja merkittävien valtimotautitapahtumien riski «Ramos R, García-Gil M, Comas-Cufí M ym. Statins fo...»3.

Kirjallisuutta

  1. Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG ym. Lipid-lowering for peripheral arterial disease of the lower limb. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD000123 «PMID: 17943736»PubMed
  2. Heart Protection Study Collaborative Group.. Randomized trial of the effects of cholesterol-lowering with simvastatin on peripheral vascular and other major vascular outcomes in 20,536 people with peripheral arterial disease and other high-risk conditions. J Vasc Surg 2007;45:645-654; discussion 653-4 «PMID: 17398372»PubMed
  3. Ramos R, García-Gil M, Comas-Cufí M ym. Statins for Prevention of Cardiovascular Events in a Low-Risk Population With Low Ankle Brachial Index. J Am Coll Cardiol 2016;67:630-640 «PMID: 26868687»PubMed