Takaisin

Lasten tavanomaisen flunssan taudinkulku

Näytönastekatsaukset
Johanna Nokso-Koivisto ja Marjo Renko
22.5.2018

Näytön aste: A

Lasten tavanomaisessa flunssassa esiintyy yleensä nenän tukkoisuutta, nuhaa, kuivaa yskää ja aivastelua. Oireet ovat pahimmillaan 1–3 päivää flunssan alusta ja lievittyvät 1–2 viikon aikana. Kuumetta on useimmiten 1–3 ensimmäisenä flunssapäivänä.

Waldin «Wald ER, Guerra N, Byers C. Frequency and severity...»1 tutkimuksessa lapsia seurattiin syntymästä 3-vuotiaaksi saakka tarkoituksena tutkia päivähoitomuodon merkitystä flunssan kestoon. Tutkimuksen aloitti yhteensä 234 lasta, joista 110 oli seurannassa 3 vuoteen. Hengitystieinfektiot ja niiden kesto rekisteröitiin puhelinhaastatteluilla 2 viikon välein. Yhteensä rekisteröitiin 2 741 hengitystieinfektiota. Ylähengitystieinfektioiden keskimääräinen kesto vaihteli 6,6 päivästä 8,9 päivään. Lyhin kesto oli 1–2-vuotiailla kotihoidossa olevilla lapsilla ja pisin alle 1-vuotiailla päivähoidossa olevilla lapsilla. Kaikissa hoitoryhmissä oli kuitenkin nähtävissä selvä oireiden väheneminen 7 päivän jälkeen. Tavanomainen flunssa saattoi kestää yli 15 päivää; näin oli 6,5 %:lla kotihoidossa olevista 1–3-vuotiaista lapsista ja 12,1 % 2–3-vuotiaista päiväkotilapsista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Seurannan loppuun asti mukana oli 47 % lapsista. Seurannan aikana todettujen ylähengitystieinfektioiden määrä oli kuitenkin suuri.

Pappas ym. «Pappas DE, Hendley JO, Hayden FG ym. Symptom profi...»2 tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää kouluikäisten 5–12-vuotiaiden lasten itse raportoimia flunssaoireita. Yhteensä 81 flunssan aikana yleisimmät objektiiviset ja subjektiiviset oireet olivat nenän tukkoisuus, nuha, yskä ja aivastelu. Kaikkia näitä oireita oli eniten 3 ensimmäisenä päivänä oireiden alusta. Kuumetta ilmaantui 15 %:lle lapsista, mutta se laski 3 ensimmäisen flunssapäivän aikana. Samoin päänsärkyä raportoi ensimmäisten 4 päivän aikana 15–20 % lapsista. Suurin osa lapsista (73 %) oli oireisia vielä 10 päivän kuluttua flunssan alkamisesta. Oireilu oli kuitenkin vähentynyt, ja tavallisimpia oireita olivat nenän tukkoisuus (noin 50 %) ja nuha (noin 40 %). Oireiden voimakkuutta ei tässä tutkimuksessa raportoitu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Troullosin «Troullos E, Baird L, Jayawardena S. Common cold sy...»3 tutkimuksessa perusterveiden 6–11-vuotiaiden lasten vanhempia pyydettiin 6 viikon aikana täyttämään nettipohjaista oirepäiväkirjaa lasten flunssaoireista. Flunssan tullessa oireita seurattiin 10 päivän ajan. Yhteensä tutkimukseen rekrytoitiin 248 lasta, joista 134 lasta sai flunssan seuranta-aikana. Yleisimmät oireet olivat nuha, tukkoinen nenä, aivastelu, kuiva yskä ja kurkkukipu. Oireet olivat voimakkaammillaan 1–2 päivää flunssan alusta, jonka jälkeen kaikki oireet helpottuivat selvästi. Suurin osa oireista oli hävinnyt 10 päivää flunssan alkamisesta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Thompsonin «Thompson M, Vodicka TA, Blair PS ym. Duration of s...»4 systemaattisessa katsauksessa pyrittiin analysoimaan lasten hengitystieinfektioiden kestoa perusterveydenhuollossa ja päivystyksessä. Flunssan kestoa tutkittiin yhdistämällä tutkimuksia, jotka käsittelivät määrittämättömiä hengitystieinfektioita lapsilla. Katsaukseen otettiin mukaan 4 satunnaistettua, kontrolloitua lääketutkimusta (yhteensä 457 lasta) ja 15 havainnoivaa tutkimusta (4 870 lasta). Tutkimukset oli toteutettu useissa länsimaissa. Seuranta-aika vaihteli 2 päivästä 3 viikkoon, ja oireita oli ollut ennen tutkimukseen osallistumista 1–9 päivää. Oireita raportoivat vanhemmat joko haastattelulla tai oirepäiväkirja avulla. 1 tutkimuksessa myös lapsi itse osallistui oirepäiväkirjan täyttöön.

4 tutkimuksessa pääasiallinen lopputulosmuuttuja oli flunssan keskimääräinen kesto, joka vaihteli 7 ja 15 päivän välillä. 9 tutkimusta puolestaan raportoi epäspesifisten flunssaoireiden kestoa, mikä vaihteli välillä 4 ja 16 päivää. Yhteensä 11 tutkimuksessa oli katsottu oireisten lasten osuutta. Eri tutkimusten välillä oli suurta vaihtelevuutta, mutta keskimäärin 50 % lapsista oli parantunut viikossa ja 80 % kahdessa viikossa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tulosten tulkintaa vaikeuttaa mukaan otettujen tutkimusten heterogeenisyys ja erilaiset sisäänottokriteerit sekä joidenkin tutkimusten lyhyt seuranta-aika.

Kirjallisuutta

 1. Wald ER, Guerra N, Byers C. Frequency and severity of infections in day care: three-year follow-up. J Pediatr 1991;118:509-14 «PMID: 2007922»PubMed
 2. Pappas DE, Hendley JO, Hayden FG ym. Symptom profile of common colds in school-aged children. Pediatr Infect Dis J 2008;27:8-11 «PMID: 18162930»PubMed
 3. Troullos E, Baird L, Jayawardena S. Common cold symptoms in children: results of an Internet-based surveillance program. J Med Internet Res 2014;16:e144 «PMID: 24945090»PubMed
 4. Thompson M, Vodicka TA, Blair PS ym. Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review. BMJ 2013;347:f7027 «PMID: 24335668»PubMed