Takaisin

Tupakan käytön lopettamisen lääkkeellinen tuki raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
Matti Rautalahti
19.6.2018

Näytön aste: C

Nikotiinikorvaushoito saattaa lisätä tupakoinnin lopettamista raskauden aikana.

Cochrane-katsauksessa «Coleman T, Chamberlain C, Davey MA ym. Pharmacolog...»1 selvitettiin erilaisten lääkkeellisten keinojen vaikuttavuutta tupakoinnin lopettamisen tukena raskaana olevilla tupakoivilla naisilla. Päätetiloina olivat äidin tupakointi ja syntyvän lapsen terveys. Katsaukseen löydettiin (11.7.2015) 9 satunnaistettua tutkimusta (n = 2 210 raskaana olevaa naista). Tutkimuksista 8:ssa käytettiin nikotiinikorvaushoitoa ja 1:ssä bupropionia käyttäytymistuen lisänä. Katsaukseen ei löytynyt yhtään tutkimusta varenikliinistä tai nikotiinin sähköisistä annostelulaitteista. Eri tutkimuksissa verrokkiryhmä sai joko lumelääkettä, käyttäytymistukea tai molempia vastaavalla tavalla kuin lääkehoitoryhmä.

Nikotiinikorvaushoito oli vertailuryhmiä tehokkaampaa tupakoinnin lopettamisessa, kun tupakoinnin jatkumista tutkittiin raskauden loppupuolella (riskisuhde (RR) 1,41; 95 % luottamusväli 1,03–1,93, 8 tutkimusta, 2 199 naista). Tilastollisesti merkitsevä ero hävisi, kun huomioon otettiin vain ne tutkimukset, joissa vertailu oli tehty lumelääkkeeseen (RR 1,28; 95 % luottamusväli 0,99–1,66, 5 tutkimusta, 1 926 naista). Tutkimuksissa, joissa vertailuryhmänä oli muu kuin lumelääke, nikotiinikorvaushoito oli selvästi vaikuttavampaa (RR 8,51; 95 % luottamusväli 2,05–35,28, 3 tutkimusta, 273 naista).

Nikotiinikorvaushoidon ja kontrolliryhmien välillä ei ollut eroja keskenmenojen, kuolleena syntyneiden, ennenaikaisen syntymän, syntymäpainon, alhaisen syntymäpainon, vastasyntyneiden tehohoidon, keisarileikkauksen, synnynnäisten epämuodostumien tai vastasyntyneiden kuolemantapausten määrissä. 1 tutkimuksessa todettiin nikotiinikorvaushoitoa saaneiden äitien lasten kehityksen 2 vuoden ikään saakka tapahtuneen ilman merkkejä kehityksellisistä häiriöistä.

Yleisesti hoitomyöntyvyys nikotiinikorvaushoitoon oli vähäistä. Nikotiinikorvaushoidon yhteydessä havaittuja lievempiä haittavaikutuksia olivat päänsärky, pahoinvointi ja paikalliset reaktiot (esim. ihoärsytys laastareista tai purukumin paha maku). Nikotiinikorvaushoito ei ole lumehoitoa tehokkaampaa tupakoinnin lopettamisessa raskauden aikana. Nikotiinikorvaushoidon käyttöön raskauden aikana ei liity haittavaikutuksia syntyvän lapsen terveyden osalta. Muita tupakoinnin lopettamisen lääkkeellisiä tukimuotoja ei ole tutkittu raskauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Äidin tupakoinnin aiheuttamien elimistön nikotiinipitoisuuksien haitoista kehittyvälle sikiölle on näyttöä «Berlin I, Oncken C. Maternal Smoking During Pregna...»2. Vaikka tutkimukset nikotiinikorvaushoidon käytöstä raskauden aikana eivät ole osoittaneet haittavaikutuksia sikiölle ja syntyvälle lapselle, on varovaisuusperiaatteen mukaisesti suositeltavaa käyttää raskauden aikana lyhytvaikutteisia valmisteita.

Kirjallisuutta

  1. Coleman T, Chamberlain C, Davey MA ym. Pharmacological interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD010078 «PMID: 26690977»PubMed
  2. Berlin I, Oncken C. Maternal Smoking During Pregnancy and Negative Health Outcomes in the Offspring. Nicotine Tob Res 2018;20:663-664 «PMID: 29471548»PubMed