Takaisin

COPD-potilaiden vieroitus, intensiivinen tuki ja vieroituslääkkeet

Näytönastekatsaukset
Heikki Ekroos
19.6.2018

Näytön aste: A

COPD-potilaiden vieroituksessa lääkehoidon merkitys korostuu ja intensiivistä tukea on syytä tarjota.

Cochrane-katsaus «van Eerd EA, van der Meer RM, van Schayck OC ym. S...»1 arvioi lääkehoidon ja tuen merkitystä sekä näiden yhdistelmää yli 13 000 potilaan aineistossa, johon sisältyi 16 tutkimusta. Lääkehoidon käyttäminen paransi vieroitustulosta lumeeseen verrattuna. Varenikliini paransi lopettamisen todennäköisyyttä, OR 3,34 (95 % luottamusväli 1,88–5,92). Samoin paransivat kielenalusnikotiinivalmiste (OR 2,60; 95 % luottamusväli 1,29–5,24) ja bupropioni (OR 2,03; 95 % luottamusväli 1,26–3,28).

Intensiivinen tuki lääkehoitoon liitettynä paransi lopettamisen todennäköisyyttä OR 2,53 (95 % luottamusväli 1,83–3,50) verrattuna intensiiviseen tuen ja lumelääkkeen yhdistelmään. Lisäksi intensiivinen tuki paransi lopettamisen todennäköisyyttä OR 25,38 (95 % luottamusväli 8,03–80,22) verrattuna tavanomaiseen hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: COPD-potilaat ovat nikotiiniriippuvaisia, mutta nikotiiniriippuvuuden aste ei merkittävästi eroa terveistä tupakoijista. Tuen merkitys korostuu COPD-potilaiden vieroituksessa. Onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan sekä tehokas lääkehoito että intensiivinen tuki.

Kirjallisuutta

  1. van Eerd EA, van der Meer RM, van Schayck OC ym. Smoking cessation for people with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD010744 «PMID: 27545342»PubMed