Takaisin

Tupakasta vieroitus masentuneilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: A

Masennusta sairastavat ja aikaisemmin masennuksen sairastaneet hyötyvät masennuslääkkeistä tai psyykkisestä hoidosta vieroitushoidon aikana.

Cochrane-katsauksessa «van der Meer RM, Willemsen MC, Smit F ym. Smoking ...»1 tutkijat tarkastelivat tupakasta vieroituksen onnistumista nykyisillä tai entisillä masennuspotilailla. Kirjallisuushaku tehtiin huhtikuussa 2013 tietokannoista Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE ja PsycINFO. Haku kohdistui satunnaistettuihin vertailututkimuksiin, joissa masennus tai masennusoireet olivat pääkohteena tai osana tutkimusjoukkoa. Tupakoinnin lopettaminen todettiin, jos mahdollista, biokemiallisin testein, ja seuranta-ajan tuli olla vähintään 6 kuukautta.

49 tutkimusta hyväksyttiin analyysiin, joista 33 tutkimuksessa vieroitusta toteutettiin samanaikaisesti huomioiden myös mielialan hoito. Masentuneet potilaat hyötyivät samanaikaisesta mielialan hoidosta (11 tutkimusta, N = 1 844), kun vertailuryhmän hoitona oli pelkkä vieroitushoito, RR 1,47 (95 % luottamusväli 1,13–1,92). Vastaavasti myös aikaisemmin masennuksen sairastaneet hyötyivät samanaikaisesta mielialan hoidosta (13 tutkimusta, N = 1 496), RR 1,41 (95 % luottamusväli 1,13–1,77). Kun masentuneiden potilaiden hoitoon lisättiin bupropioni (5 tutkimusta, N = 410), ei merkittävää parannusta vieroituksessa saatu verrattaessa lumelääkittyihin, RR 1,37 (95 % luottamusväli 0,83–2,27), mutta kun bupropioni lisättiin aikaisemmin masennuksen sairastaneiden hoitoon (4 tutkimusta, N = 404), parani vieroitustulos merkittävästi, RR 2,04 (95 % luottamusväli 1,31–3,18).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. van der Meer RM, Willemsen MC, Smit F ym. Smoking cessation interventions for smokers with current or past depression. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD006102 «PMID: 23963776»PubMed