Takaisin

Depressio haittaa pitkäaikaisesti sairaiden tupakasta vieroitusta

Näytönastekatsaukset
Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: B

Pitkäaikaissairaiden masennusoireet voivat huonontaa tupakasta vieroituksen onnistumista.

Meta-analyysissä «Ho SY, Alnashri N, Rohde D ym. Systematic review a...»1 tarkasteltiin masennuksen vaikutusta vieroitukseen kroonista keuhkosairautta sairastavilla. Haku tehtiin tietokantoihin MEDLINE, PsycINFO, CINAHL ajalta 1.1.1990–21.2.2014. Tutkimuksessa tuli olla tutkittuna mieliala alkutilanteessa ja seurannassa tupakoinnin tila. Haku tuotti 1 314 viitettä, joista tarkasteltiin 197, ja analyysiin päätyi 7 tutkimusta.

Depressiivisiä oireita potevilla keuhkopotilailla oli selvästi huonommat tulokset tupakasta vieroituksessa, SMD -0,31 (95 % luottamusväli -0,43 – -0,19; I(2) = 0 %, P = 0,506).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Meta-analyysissä «Doyle F, Rohde D, Rutkowska A ym. Systematic revie...»2 tarkasteltiin masennuksen vaikutusta vieroitukseen sepelvaltimosairautta sairastavilla. Haku tehtiin tietokantoihin PsychInfo, PubMed, CINAHL ajalta 1.1.1990–22.5.2013. Tutkimukseen otettiin sepelvaltimopotilaat, joilla oli alkutilanteessa masennusoireita. Haku tuotti 1 185 viitettä, joista jatkoanalyysiin hyväksyttiin 28 artikkelia. Meta-analyysiin pääsi 20 erillistä tiedostoa.

Sepelvaltimopotilailla, joilla todettiin masennusta, oli merkittävästi huonommat vieroitustulokset kuin niillä sepelvaltimopotilailla, joilla masennusta ei ollut todettu, SMD 0,39 (95 % luottamusväli -0,50 – -0,29; I(2) = 51,2 %, p = 0,005).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti

Pitkäaikaisesti sairaiden mieliala tulisi arvioida nykyistä useammin, jotta se tulisi huomioiduksi hoidon suunnittelussa.

Kirjallisuutta

  1. Ho SY, Alnashri N, Rohde D ym. Systematic review and meta-analysis of the impact of depression on subsequent smoking cessation in patients with chronic respiratory conditions. Gen Hosp Psychiatry 2015;37:399-407 «PMID: 26022383»PubMed
  2. Doyle F, Rohde D, Rutkowska A ym. Systematic review and meta-analysis of the impact of depression on subsequent smoking cessation in patients with coronary heart disease: 1990 to 2013. Psychosom Med 2014;76:44-57 «PMID: 24367125»PubMed