Takaisin

Tupakasta vieroitus ja mielenterveys

Näytönastekatsaukset
Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: A

Tupakasta vieroitus parantaa mielenterveyttä.

Meta-analyysissä «Taylor G, McNeill A, Girling A ym. Change in menta...»1 tarkasteltiin tupakasta vieroituksen vaikutusta henkiseen terveyteen. Systemaattiseen analyysiin kerättiin havainnoivia tutkimuksia tietokannoista Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline, Embase ja PsycINFO huhtikuuhun 2012 asti. Analyysiin otettiin seurantatutkimuksia, joissa oli kartoitettu vieroittujan psyykkinen terveys ennen vieroitusta ja vähintään 6 viikkoa vieroittumisen jälkeen. Analyysiin otettiin 26 tutkimusta, jotka täyttivät valintakriteerit. Seuranta-aika psyykkisen terveyden arviointiin vaihteli 7 viikosta 9 vuoteen.

Ahdistus, masennus ja stressi merkittävästi vähenivät lopettaneilla verrattuna niihin, jotka jatkoivat tupakointia, SMD ahdistukselle (4 tutkimusta) oli -0,37 (95 % luottamusväli -0,70 – -0,03), masennukselle (10 tutkimusta) -0,25 (95 % luottamusväli -0,37 – -0,12), sekamuotoiselle ahdistukselle ja masennukselle (5 tutkimusta) -0,31 (95 % luottamusväli 0,47 – -0,14) ja stressille (3 tutkimusta) -0,27 (95 % luottamusväli -0,40 – -0,13).

Elämänlaatu (8 tutkimusta) parani lopettaneilla merkittävästi verrattuna tupakointia jatkaviin, SMD 0,22 (95 % luottamusväli 0,09–0,36) ja samoin positiivisuuden tunne (3 tutkimusta), SMD 0,40 (95 % luottamusväli 0,09–0,71). Mikään ei viitannut siihen, että tulokset olisivat eronneet psyykkisesti sairaiden ja muun väestön välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Taylor G, McNeill A, Girling A ym. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;348:g1151 «PMID: 24524926»PubMed